När du behöver en takläggare

Våra tak utsätts dagligen för slitage och man behöver se över sitt tak varje år för att se att det ser bra ut. Det är mycket som kan hända med ett gammalt tak. Det kan lätt bli skador på taket som gör att vatten och fukt kommer ner och orsakar fuktskador i huset, vilket kan bli mycket kostsamt.

Med vårt blöta klimat med mycket regn och snö bör man se upp. Det gäller alla typer av tak, som till exempel tegel-, plåt- och papptak. 

Vad ska man se upp med?

För det första ska man så ofta som möjligt undersöka taket och leta efter hål eller andra skador. Om det är mycket växtlighet eller mossa på taket behöver man ta bort det så inte det tränger in väta. Har man takpannor ska man kolla skarvarna och kontrollera att inte de har hamnat ur sitt läge.

Om man har många slitna och trasiga takpanor får man fundera om det är läge att byta ut hela taket. Även plåt- och papptak kan få problem med läckor i skarvar och andra känsliga delar. Andra indikationer är såklart om man känner en unken doft inomhus eller ser missfärgningar på väggar och tak. 

Hur går man vidare?

Anar man att taket behöver renoveras eller läggas om bör man kontakta en takläggare omgående för att säkerställa att det inte blir vattenskador. Arbetet inleds alltid med en noggrann takbesiktning för att beslut om rätt åtgärd ska kunna tas. Då får takläggaren en helhetsbild på takets status.

Då ser man om det räcker med en renovering eller om taket behöver läggas om. Efter detta får man ett offertförslag att ta ställning till. Om det upptäcks skador där vatten kan ha trängt in i undertaket bör man även undersöka detta och eventuellt vidta åtgärder i händelse av fukt- och vattenskador. Detta måste göras innan man renoverar eller lägger nytt tak.

Hur arbetar en takläggare?

En skicklig takläggare är noggrann när ett nytt tak ska läggas eller renoveras. Framför allt när det gäller skarvarna där ananrs vatten kan ta sig in och orsaka skador. Ett nytt tak ska även vara snyggt att titta på. Ett nytt tak måste ha bra kvalitet för att hålla över tid. 

Det vanligaste är att man är minst två stycken montörer för att det ska gå så snabbt som möjligt och hålla tidsplanen. Det vanligaste är att man lägger ett nytt tak på tre till fyra dagar, men det är såklart beroende på storleken och väderleken.

4 Apr 2019