När behövs konstruktionsritningar?

En konstruktionsritning är en ritning som på detaljnivå visar allt från byggkomponenter till konstruktion på en byggnation. Ritningen kan därmed både användas vid ansökan till bygglov samt för att beräkna materialåtgång. 

Används vid bygglov

Konstruktionsritningar används primärt vid projekt som kräver bygglov. Men det ska även vara lite större projekt. Om en privatperson vill bygga en inglasad uteplats kommer bygglov krävas men det är mycket sällan som man beställer konstruktionsritningar för detta. Det blir helt enkelt för kostsamt i förhållande till arbetets storlek. 

Ska däremot en ny byggnad ställas upp på gården eller om ett byggföretag planerar en större byggnation är konstruktionsritningar fördelaktigt att ta fram. 

Ofta tillsammans med flera andra ritningar

Konstruktionsritningar skapas generellt i större ”paketlösningar”. Man kan exempelvis få planritningar, snittritningar och detaljritningar av samma företag. Allt beroende på projektets storlek och komplexitet. 

Vad blir kostnaden?

Vad det kostar att ta fram konstruktionsritningar beror delvis på vilka ritningar som behövs, dess omfattning och vad som ska byggas. Dessutom vad de ska användas till. Ett företag i Stockholm anger att man som kund bör förvänta sig en kostnad på 20 – 50 000 kr. Det är då ett paket av ritningar som anpassas efter kundens behov. 

Även hjälp med övrigt inom bygglov

De företag som anlitas för detaljritningar, konstruktionsritningar och andra ritningar är mycket insatta i hur bygglovsansökningar sker och vad kommunen kräver för dokument för att processen ska flyta på så smidigt som möjligt. Många hjälper därmed till från början till slut så att arbetet så snabbt som möjligt kan komma igång. 

Andra tjänster som erbjuds av dessa arkitekter är:

  • Projektledning

Vid byggprojekt är det ofta en arkitekt som är projektledare. Detta ”från ritbord till byggnad”. I och med att de arbetat fram konstruktionsritningar och andra ritningar som ligger till grund för bygget är de redan från början väl insatta i projektet. Här varierar det däremot hur stora projekt de kan ta på sig. 

  • Utredningar

Utredningar kan gälla en rad olika faktorer och kan krävas innan en byggnation påbörjas. Finns det möjlighet att bygga en specifik byggnad på ett speciellt ställe? Vad kan påverkas av val av plats? Finns det ekonomiska, funktionella eller estetiska punkter som man måste ta hänsyn till? Det kan vara saker som en utredning kan svara på. 

  • Skissförslag

Ett skissförslag är underlaget som sedan används vid kommande ritningar. I skissförslaget finns funktioner och lösningar som kunden vill ha på sin byggnation. Det kan handla om geometri, planlösningar och funktioner.

Läs mer mer om konstruktionsritningar här: https://www.konstruktionsritningar.nu/

28 Oct 2019