Några anledningar till varför man inte själv ska utföra elarbeten

Det finns mycket som man kan göra själv när det kommer till renovering och hemmafix. Måla, eller slipa golv är några av de saker man kan göra men att utföra elarbeten själv ska man undvika.

Felaktigt utförda elarbeten och gammal el är de saker som oftast är orsak till att brand uppstår i en fastighet. Att själv installera spottar i taket kan i värsta fall vara en dödsfälla. Den sortens belysning kräver utrymme ovanför så att värmen har någonstans att ta vägen. Att även byta ut gamla kontakter till jordade kontakter utan att också byta ut anslutningen kan vara farligt. Blir något fel så fungerar inte säkringen och elelementet eller lampan blir strömförande. Detta är bara två exempel av många på vanliga felinstallationer av el. Man ska inte dra el själv utan istället anlita en auktoriserad elektriker.

Utnyttja ROT-avdraget för både små och stora installationer

En elektriker kan utföra både små och stora uppdrag som att exempelvis ordna laddstolpe till elbilen, sätta upp belysning på uppfarten och fixa jordade uttag till badrummet. Innan man anlitar en elektriker ska man be om en kostnadsfri offert och komma överens om pris innan arbetet utförs. Det kan vara bra att fråga några olika för att sedan jämföra pris. På själva arbetskostnaden har man rätt att nyttja det så kallade ROT-avdraget. Man betalar sen när arbetet är klart mot faktura och aldrig kontant. Det är viktigt att elektrikern som ska utföra uppdraget har de rätta certifieringarna annars gäller inte försäkringen om något mot förmodan ändå skulle gå fel.

En elbesiktning är en viktig investering

Något som borde vara självklart men som tyvärr inte är det är att elbesiktiga sitt hus. Att anlita en elektriker som ser över elledningarna i fastigheten är en bra investering. Elledningar blir gamla och slits och kan då orsaka brand och livsfara. Tekniken har också gått framåt och många elinstallationer är idag omoderna. Det är värt att byta ut sina gamla ledningar, elskåp och att installera jordfelsbrytare. Dessutom brukar även elförbrukningen gå ner med en ny anläggning. Att elledningarna är i bra skick är viktigt och därför ska man även då man köper en bostad be om att få se senaste protokollet från elbesiktningen. Finns där anmärkningar som inte är åtgärdade måste man vara beredd på att börja med att fixa till detta eller så kanske man istället ska se sig om efter en annan bostad. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.elektrikersolna.net/

23 Apr 2020