Miljökonsult i Göteborg för miljöinventering

Om du har möjlighet att förvärva ett markområde i Göteborg som du tänker exploatera bör du undersöka befintliga byggnader och mark med en miljökonsult.

Inför ett större investeringsprojekt där nya byggnader ska uppföras på ett område där det tidigare bedrivits industriell verksamhet, är det nödvändigt att undersöka området och göra en miljöinventering. I flera av våra storstäder byggs exempelvis bostadslägenheter på gamla varvs- eller hamnområden. Vem vet vad som döljer sig under sådan mark?

Att en miljöinventering genomförs behöver inte nödvändigtvis innebära att ett projekt ska stoppas efter högljudda protester och med namnunderskrifter. Tvärtom kan en miljöinventering leda till att ett nedslitet område saneras och omvandlas till ett fräscht och attraktivt bostadsområde. Ett exempel på en sådan omvandling är Docklands i London.

En miljökonsult i Göteborg utreder i förväg

Du är entreprenör inom fastighetsbranschen och har av en kommun blivit erbjuden att förvärva ett större havsnära markområde. Tanken är att du ska börja med att riva de byggnader som finns på platsen och därefter ska bostadslägenheter byggas. Men du har varit med förr och vet att sådana projekt kan ge upphov till protester och motarbetas. Innan du ens börjar förhandla om köp vill du därför att en miljöinventering ska göras av området.

Du ser till att en miljökonsult i Göteborg får i uppdrag att utreda förutsättningarna för projektet. Finns det toxiska ämnen i marken? Går det att återanvända det material som finns i de befintliga byggnaderna? Om det senare är fallet kan materialet användas för att bibehålla områdets ursprungliga profil.

16 Jul 2023