Med professionell linjemålning blir vägmarkeringarna tydliga

Med en bra planering, rätt material, duktiga målare och rätt maskiner kan linjemålning ge beständiga vägmarkeringar som är tydliga att se och lätta att följa.

Att göra markeringar i gatan för att vägleda bilister, cyklister och fotgängare är en avancerad verksamhet som kräver speciella procedurer. Det går inte att skicka ut valfri person med en pensel och en pyts vitfärg och hoppas på att det löser sig. Markeringarna ska vara lätta att förstå och ha en god kontrast mot bakgrunden så att de kan upptäckas lätt och på avstånd. Dessutom ska måleriarbetet hålla över lång tid.

Har du någon gång sett hur barn målar med krita på asfalten? Barnen brukar kladda på med mycket färg i fantasifulla mönster, men det tar inte många dagar innan färgen är borta. Asfalt är en slät yta som hela tiden är utsatt för väder och vind. Det är en konst att se till att måleriarbeten på asfalt håller länge!

Linjemålning med hög standard

Vill man få tydliga markeringar i asfalten ska man ta hjälp av professionell linjemålning som gör att arbetet håller hög standard och inte försvinner som barnens kritmålningar i en häftig regnskur. Med rätt företag kan man dessutom få en miljöriktig linjemålning som inte belastar vår natur mer än nödvändigt.

Linjemålning handlar inte bara om asfalt utan kan utföras på en mängd olika plana material som till exempel betong och för en mängd olika verksamheter förutom vägar, som skolgårdar och lagerlokaler. Oavsett underlag eller tillämpning ger en professionell linjemålning beständighet och precision.

18 May 2022