Mariefred kan byta bygge mot rivning

Mariefred har haft en betydande roll för byggandet av staten Sverige. Men orten skulle kunna få en nydaning genom ett oväntat tilltag: Mästerskap i rivning!

Mariefred är en vacker ort som har haft stor betydelse för byggandet av landet Sverige. En gång i tiden var Mariefred faktiskt en av de viktigaste platserna i hela riket. Man kan gå så långt att säga att Mariefred och statsbygge i Sverige hör ihop, även om byggandet ibland har varit i formen av en kupp.

Detta är knappast nyheter för någon som har läst några kapitel i närmsta historiebok eller kommer ihåg någonting alls från skolans historielektioner. Det väcker helt enkelt inga nya känslor eller tankar. Om man vill skapa nyheter i Mariefred ska man därför satsa på motsatsen till bygge: Rivning i Mariefred!

Rivning är som byggande men tvärtom och roligare

Man skulle till och med kunna anordna mästerskap i rivning i Mariefred. Välj ut några skraltiga, gamla hus och se vem som kan riva dem snabbast och mest effektivt. Vält väggarna, sortera skräpet och frakta bort det på korrekt sätt. Det borde finnas massor av kåkar att använda för detta.

En tävling i rivning skulle kasta nytt ljus på Mariefred. Det kanske skulle uppfattas som provocerande i vissa kretsar och många skulle ställa sig frågande till syftet. Det enda syftet skulle vara att skapa något nytt, kanske på bekostnad av det gamla. Men är inte det just vad byggande egentligen är? Jo, fast tvärtom och roligare!

3 Jun 2023