Måla om – hur svårt kan det vara?

Det är skillnad på renoveringar och renoveringar; vissa är några där man måste ta hjälp av en yrkesman – detta av den enkla anledningen att man inte får göra uppgiften på egen hand. Det här gäller i främsta fall saker som rör det elektriska och där en behörig elektriker måste anlitas. I andra fall så kanske man måste anlita en yrkesman med anledning av att det är för svårt – man saknar kunskapen, man riskerar för mycket om man gör fel och man är således villig att betala för ett bättre utfört jobb.

Det senare tycker vi är intressant i sammanhanget då det leder oss till en tredje typ av renoveringar: de man gör på egen hand – men får ett uselt slutresultat. Det här gäller i synnerhet måleriarbeten och där privatpersoner målar på egen hand snarare än att anlita en målare. Det som på förhand verkar vara ett väldigt enkelt projekt förvandlas till en ren mardröm. Ska du exempelvis måla om i din lägenhet i Stockholm så kan vi nästan garantera att följande, jobbiga punkter kommer att dyka upp längs din resa:

  • Du har inte tid. Du jobbar heltid, du ska ta dig till- och från jobbet, du ska hinna äta och du kanske har barn som ska köras till olika aktiviteter. Hur ska du hinna med att måla? Det är inte särskilt troligt att luckan dyker upp.
  • Du tar dig tid – och stressar: Du avsätter en helg för att måla om hemmet i Stockholm och hela tiden hör du klockan klämta i bakgrunden. Ett irriterande ljud som gör att du forcerar dig igenom projektet: du spiller, du fuskar med det viktiga grundarbetet, du täcker inte golv, lister och möbler tillräckligt bra och du hinner inte vänta in torktiden på färgen.
  • Du blir missnöjd. Då du tittar på det färdiga resultatet så upptäcker du fläckar, du ser att färgen runnit på vissa ställen och du ser olika flammor i visst ljus. Du har, helt enkelt, gjort ett dåligt jobb.

Anlita rätt målare i Stockholm

Vårt råd är alltså väldigt kort och koncist: låt en professionell målare sköta jobbet. Det kostar inte så mycket – tänk på rot-avdraget och de 30% som du kan dra av tack vare detta – och du kan med gott samvete och utan press leva ditt normala liv – jobba, pendla, köra barnen – medan jobbet pågår i ditt hem. En målare och dennes yrkeskunskap ska inte underskattas; något som tyvärr alltför många gör i dagsläget.

Det enda du behöver koncentrera dig på, det är att hitta rätt målare – i synnerhet gäller detta i Stockholm och andra större städer där utbudet av verksamma målare är som allra störst. Ta dig tid att ringa, ta in offerter och kontakta tidigare kunder så kommer du att hitta rätt. Och – som alltid: betala inte i förskott.

19 Sep 2017