Låt en elektriker dra elen

Det kan vara frestande att spara några kronor vid en renovering och göra saker på egen hand - trots att man kanske saknar den nödvändiga kunskapen. Mycket går faktiskt att läsa sig till och i många fall så handlar det om en utmaning som - faktiskt - kan bli bra i slutändan. Att göra ett jobb på egen hand behöver inte bli dåligt på något sätt. Det kommer förmodligen att bli sämre än om man tagit hjälp av en yrkesman, men för den sakens skull då behöver det man själv gjort inte vara funktionellt.

Dock så bör man alltid ställa sig några frågor innan man sätter igång. Kan jag göra detta, vilka kan de eventuella konsekvenserna bli om jag gör fel och - den viktigaste frågan - f å r jag göra projektet på egen hand eller måste jag ta hjälp? Två saker - projekt - kommer direkt upp i våra huvuden då vi ser dessa frågor. Vatten och elektricitet. Vi förklarar hur vi tänker genom att sätta dessa båda saker i varsin punkt.

  • Vatten: Sverige är ett land som gått från att vara relativt förskonade från vattenskador till att bli väldigt hårt drabbat. Man räknar de årliga kostnaderna till hisnande 5 miljarder kronor för att korrigera olika typer av vattenskador. Vårt klimat är en stor förklaring som i kombination med bristande underhåll från hus- och fastighetsägares sida. Plötsliga väderomslag kan få rör- och ledningar att frysa och tina inom loppet av några dygn; det i sin tur kan komma att få stammarna att spricka och gå sönder. Den andra anledningen handlar just om renoveringar och där kan man påverka mer som privatperson. Att ta hjälp av en rörmokare om vatten ska dras eller om man ska genomföra någon typ av installation - av exempelvis en diskmaskin - gör att man, så att säga, lever lite säkrare. Även sett till framtiden då man kan sälja sin bostad utan att riskera att dras in i tvist gällande dolda fel.
  • Elektriker Till skillnad mot vatten och en rörmokare så får man som privatperson inte utföra olika elinstallationer på egen hand. Där måste man anlita en behörig elektriker. Det finns en tydlig skillnad i konsekvenserna: vattenskador är kostsamma att ersätta. Felhantering och skador som kommer av icke-fackmannamässiga elarbeten kan vara livsfarliga. Kort sagt: du kan dö om du hanterar el på ett felaktigt sätt och det jobb du gjort kan komma att starta en eldsvåda i framtiden. Det är också det som gör att en behörig elektriker måste anlitas - även vid de mindre jobben. Visst, det kan kanske vara frestande att sätta in spotlights i taket till den nyrenoverade hallen till villan i Stockholm - men vad händer om du sätter en sådan i en regel? Ta inga risker: anlita alltid en elektriker.
25 Apr 2018