Lagar och regler kring brandskydd i verksamhet

För den som bedriver verksamhet i byggnad eller annan anläggning finns viktiga lagar och regler att förhålla sig till för att skydda sig mot brand. Som ägare är man dessutom ansvarig för att se över, åtgärda och dokumentera arbetet kring brandskydd och det finns krav på olika typer av utrustning. Man ska således både vidta åtgärder för att förebygga brand samt för att begränsa de skador som kan uppstå om olyckan skulle vara framme.

Så uppfyller man kraven

För att skydda sig mot brand behövs inte bara en brandsläckare utan man måste kontinuerligt arbeta med förebyggande åtgärder för att uppfylla kraven som finns i lagen om skydd mot olyckor. Kraven ser dock lite olika ut beroende på vad det är för typ av byggnad och verksamhet eftersom vissa kan ha en större brandrisk än andra. Gemensamt för alla är att man till exempel med jämna mellanrum bör genomföra kontroller av brandlarm och andra system, se över utrymningsvägar, utbilda eventuell personal och genomföra övningar.

Viktigt med dokumentation

I varje verksamhet bör det alltid finnas någon som ansvarar för brandskydd och dokumentation för varje enskild byggnad. I dokumentationen ska det finnas beskrivningar om den aktuella byggnaden samt vilka lösningar som finns för att förebygga brand, vilken utrustning som finns och var denna är placerad. Det bör även finnas en brandplan som beskriver vad man ska göra om det skulle börja brinna.

Dokumenten ska uppdateras vid alla förändringar och åtgärder som görs för att upprätthålla och förbättra det brandskydd som finns. Dokumentation ska finnas för varje enskild byggnad och ska förvaras på ett sådant ställe att den är tillgänglig vid tillsyn.

Utbilda personalen

Om det finns en eller flera anställa inom verksamheten är det viktigt att alla tar del av den brandplan som finns. Varje ny anställd bör ta del av dokumentationen och upplysas om var brandsläckare och utrymningsvägar finns. Driver man en stor verksamhet med många anställda kan det vara en god idé att ta hjälp av ett företag som ägnar sig åt denna typ av utbildningar som då hålls i av certifierade brandingenjörer eller liknande. Det kan också vara bra att undervisa hjärt- och lungräddning och första hjälpen i samma veva.

Regler inom verksamheten

Uppfyller man kraven för brandskydd och utför ett kontinuerligt arbete med kontroller och förbättringar minskar man risken för brand men det kan också vara bra att ta tydliga regler inom verksamheten. Det kan vara bra att se över följande punkter för att öka säkerheten ytterligare:

-Antal personer som får vistas i lokalen samtidigt
-Hantering av eventuellt brandfarligt material
-Möblering i närheten av utrymningsvägar
-Placering av återvinningskärl och sopor

Här är en firma med stor expertis när det handlar om brandskydd: brandskydd.nu

 

3 Jun 2019