Konsten att jobba som kontrollansvarig i Stockholm

Att kontrollera någon eller något kan innebära en maktposition. Men det är också ett stort ansvar, för om man missar i kontrollen kan det få stora konsekvenser. Vem är lämpad för jobbet?

Det är mycket i samhället som ska kontrolleras, allt från bilparkeringar till leveranser och avancerad teknisk utrustning som ska avsynas. Ofta ingår det någon sorts uniform för den som är kontrollant, så att alla vet att det är en myndighetsperson det handlar om, som har rätt att se till att stadgar och föreskrifter efterlevs. Men det kan också vara en butikskontrollant, som arbetar i skymundan för att avslöja tjuvar.

Den som är kontrollansvarig måste göra rätt

Den som är kontrollansvarig, till exempel för ett bygge i Stockholm, eller för att alla betalar sin biljett på tunnelbanan, måste vara hederlig och göra ett fullgott arbete. Slarv i produktionen kan ibland medföra olyckor eller missöden. Den som har betalat sin biljett vill inte att andra ska få åka gratis. Det spelar egentligen ingen roll om man är anlitad av en privat företagare eller en statlig myndighet. Man måste företräda arbetsgivarens intressen och vara lojal. Kontrollanten ska vara omutlig och får inte påverkas av folks dåliga humör eller hotelser. Den som är mest lämpad måste både kunna hålla kollen och hålla huvudet kallt.

Vi gillar inte nitiska kontrollanter. När vi parkerar fel vill vi inte ha böter. Vi gillar inte tanken av att storebror ser oss och ska hålla oss i örat. Kan vi lura en vakt och tjäna en tia kanske vi rentav skrattar åt det. Det finns något rebelliskt i oss alla och paragrafryttare tycker vi illa om. Det är tufft att jobba som kontrollansvarig, för det kan blåsa från alla håll samtidigt.

Kontrollansvarig för hälsa och säkerhet

Att kolla så att golvet håller, att fallskärmen fungerar, att det vi betalar för är det vi får, ja det finns mycket i Stockholm att kolla upp. Vissa funktioner är väldigt viktiga, till exempel att kolla matsäkerheten i restaurangköket eller på vägkrogen. Ibland får matställena i Stockholm oönskad publicitet, när en kontroll blir omtalad i media. Man gör tillslag och kan hitta mycket smuts och bakterier om man tar prover för analys. Men ofta blir det fart på städningen och hygienschemat efter en sådan myndighetskontroll. Visst retar man sig på alla kontrollfasoner, men det finns en poäng med att kontroller görs, det kan vi nog alla hålla med om.

10 Jul 2020