Kabelmärkning sparar tid och energi

Kabelmärkning är ett typisk exempel på där man inte saknar kon förrän den är borta. Fritt översatt: du kommer att ångra att du inte valt kabelmärkning den dag då någonting går snett - och den dagen kommer, var så säker.

Vi använder oss av teknologi en masse både i vardagen och på jobbet. Detta ställer helt nya utmaningar på hur vi märker och sorterar alla kablar som är i omlopp. Hur ser det ut under din fasta plats på arbetet? I många fall så handlar det om en härva som är extremt svår att bena ut. Kablarna slingrar ihop sig i varandra och drar man i en ände så hakar de ihop sig ännu värre i varandra.

Det tydliga är att många accepterar detta och att man gör det som en följd av att man velat komma igång med jobbet snabbt. En ny dator ska installeras och sättas i bruk så fort som möjligt - man kopplar in alla sladdar och alla kablar, trycker på on-knappen och sätter igång med jobbet.

Kabelmärkning tar inte många minuter att göra - men det sparar många timmar då det väl börjar krisa. Tänk dig själv ett driftstopp där man måste hitta orsaken och där man måste börja gå igenom alla sladdar. Tänk dig också att din arbetsstation knappast är ensam om ha en ormgrop av kablar. Tänk dig sedan - slutligen - hur lång tid det kommer att ta för en tekniker att gå igenom allting. Det är anledningen till varför kabelmärkning är viktig.

Märk kablarna med färger

Det finns olika metoder och olika sätt att märka upp kablar och sladdar. Många använder sig av buntband där man tar ett x antal kablar och fäster dessa med ett buntband som man sedan etiketterar och skriver vad det har för funktion. Det är en metod som kan vara bäst lämpad för hemmet.

Handlar det om fler kablar och större arbetsplatser så är färgkodad kabelmärkning ofta en bättre lösning. Där märker man kablarna med olika färger och har ett gemensamt system som löper som en röd tråd genom hela företaget och där varje arbetsstation följer en given lösning. Den typen av kabelmärkning kräver lite mer arbete rent initialt - men det är också den metod som visat sig vara absolut smidigast i samband med felsökningar och i syfte att snabbt komma till rätta med uppkommen problematik.

Här kan man med fördel låta teknikavdelning vara delaktig och vara de som utformar själva planen för märkningen - vilka kablar ska märkas med respektive färg och hur ska lathunden slutligen se ut? En slags kombination mellan dessa lösningar finns också. Detta i form av buntband i olika färger och som följer samma princip som den lösning vi gick igenom ovan: man märker, helt enkelt, kablar med genom att välja olika färger för de buntband som kablarna sätts ihop med. Återigen så bör det följa en lathund och ett schema samt skötas av de som har kunskap - och av de som kommer att utföra felsökningen i framtiden.

Enorma vinster i tid genom kabelmärkning

Tid är pengar och varje tapp i produktionen kostar många sköna kronor. kabelmärkning skapar effektiva flöden till en väldigt billig kostnad. Den stora uppoffringen sker i samband med installation - och inte ens då kan man tala om någon förlorad tid egentligen. Det tar inte många sekunder att sätta fast en etikett, skriva en märkning eller samla några kablar i en mindre klunga i ett buntband.

Vinsten är emellertid enorm då det väl kriser. Märkningen tar bort frustration och den ger möjlighet att snabbt kunna identifiera problem, lösa dessa och därmed snabbt komma igång med arbetet igen. Företag har definitivt en stor vinst att hämta i en liten, nästan obetydlig investering. Kabelmärkning ska inte underskattas!

20 Apr 2020