Jobba inom arkitektur – fyra olika yrken

Är man arkitekt är det inte säkert att man ”bara” ritar hus. Med en arkitektutbildning i bagaget finns det flera saker man kan göra. Till exempel kan man bli inredningsarkitekt, byggnadsarkitekt, planeringsarkitekt eller landskapsarkitekt. Vilket skulle passa dig bäst?

Byggnadsarkitekt

Att vara byggnadsarkitekt innebär att man ritar hus, alltså att man är en ”vanlig” arkitekt. Utbildningen för att bli detta kan till exempel läsas på KTH i Stockholm och LTH i Lund. Efter ungefär 5 år, eller 300 hp, går de flesta ut med en examen.

Vad gör en byggnadsarkitekt?

Just att rita hus är den vanligaste arbetsuppgiften för en byggnadsarkitekt. Dock kan man ha lite förutfattade meningar om hur den här processen går till. Istället för att handla om fritt, kreativt skapande, behöver en arkitekt snarare väga samman olika krav och önskemål till en helhetslösning som fungerar och som inte blir allt för spretig.

Vad? En ”vanlig” arkitekt. Projekterar byggnader, eller ”ritar hus”.

Utbildning: 300 HP, kan läsas i ex. Stockholm.

Inredningsarkitekt

En lite mer ovanlig form av arkitekt. Istället för att rita hus och andra byggnader, kan en inredningsarkitekt istället rita möbler och andra interiörer. Vill man bli inredningsarkitekt kan man läsa en utbildning på två olika skolor i Sverige – Konstfack i Stockholm och HDK i GBG.

Vad gör en Inredningsarkitekt?

Det som en inredningsarkitekt gör främst är att jobba med utformning av rum, och själva funktionerna i rummet. Uppdrag som en sådan här arkitekt får kan till exempel handla om belysning, akustik, rådgivning kring material och hur offentliga miljöer skall se ut och designas.

Vill du bli inredningsarkitekt så finns det goda möjligheter. Många går i pension och efterfrågan på personer med utbildning tycks öka stadigt. I Sverige finns ungefär 600 inredningsarkitekter, varav ca hälften har eget företag. Nästan alla av de övriga jobbar på arkitektkontor eller inredningsarkitektsföretag. Några av dem jobbar hos kommun eller stat – men de är mycket få.

Vad? Utformar rum och dess funktioner.

Utbildning: Söks med antagningsprov. Kan läsas på Konstfack i Stockholm eller HDK i Göteborg.

Planeringsarkitekt

Planeringsarkitekter är ofta statligt anställda. Dock blir det allt fler och fler som anställs på privata kontor. Vill man bli planeringsarkitekt krävs det lite annan typ av utbildning än vad till exempel en byggnadsarkitekt behöver. Utbildningen kan läsas vid vid BTH i Blekinge (finns ingen utbildning i Stockholm, Lund eller GBG), och kallas för fysisk planering.

Vad gör en planeringsarkitekt?

Den som är planeringsarkitekt ritar upp hela stadsdelar och områden, snarare än ett enskilt hus som en byggnadsarkitekt kan göra. En planeringsarkitekt ritar dock inte bara upp nya områden – även förändringar och förnyelse av områden som redan finns ingår i en planeringsarkitekts jobb.

Vad? Ritar stadsdelar och större områden

Utbildning: Fysisk planering, Blekinge tekniska högskola. Finns ej i Stockholm, Göteborg eller annan storstad.

Landskapsarkitekt

Att jobba som landskapsarkitekt är perfekt för den som är intresserad av miljö. Utbildningar finns i Malmö, Lund och Uppsala, tar fem år och motsvarar 300 HP. Även praktik ingår i denna utbildning.

Vad gör en landskapsarkitekt?

En landskapsarkitekt arbetar ofta med planering och eftertanke. När en kommun eller en entreprenör bill förändra användning av landskapet vid ett visst område, arbetar en landskapsarkitekt med att räkna på eventuella konsekvenser för miljön. De analyserar till exempel friluftsområden, byggnationer och vägar.

Vad? Analyserar byggnadsprojekt ur ett miljöperspektiv

Utbildning: Landskapsarkitektutbildningen kan läsas utanför Uppsala, eller i Alnarp, som ligger mellan Malmö och Lund.

26 Feb 2017