Installera värmepump i Malmö

Värmepumpar är ett modernt och miljövänligt uppvärmningsalternativ för hus som passar utmärkt i Malmös milda klimat. Här i Malmö går temperaturen sällan många grader under noll och en värmepump ger mycket bra effekt året runt. För att hitta rätt typ av värmepump för dina behov och få hjälp med installationen ska du kontakta en VVS-firma i Malmö.

De vanligaste typerna av värmepumpar är  luftvärmepumpar, berg- eller jordvärmepump och sjövärmepump. Vilken typ av värmepump du väljer beror på vilka förutsättningar du har på din tomt och hur stort ditt hus är.

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump är en genial uppfinning som kan ses som en slags ”värmeförstärkare”. Den kan med hjälp att ett snillrikt system av värmeväxlare och kompressorer ta upp den solenergi som finns lagrad i mark, vatten och luft och förvandla den till värme för att värma upp ett hus, antingen via ett vattenburet system eller med fläktar. Värmepumpen kräver elektricitet för att fungera, dock är det en väldigt liten mängd el som behövs.

Det finns mycket pengar att spara på en värmepump, trots att installationskostnaderna är ganska. Dyrast är att borra för bergvärme, dock finns med bergvärme möjlighet att äsnka sina uppvärmningskostnader med upp till 80%, vilket så klart gör att en bergvärme betalar sig i längden, oftast redan efter ett par år.

Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar kostar inte mycket att installera men ger i sammanhanget den minsta effekten. I Malmö med sitt milda klimat är dock en luftvärmepump ofta mycket effektiv. Luftvärmepumpen utvinner den värme som finns i luften, även vid minusgrader (!) och tar in den i huset där den förstärks och skickas ut i husets värmesystem. Bor man i ett litet hus I Malmö kan en luftvärmepump räcka för att värma upp huset, men annars är det ett bra komplement till andra uppvärmningsformer.

Bergvärmepump

Bergvärmepumpen å andra sidan kostar mycket pengar att installera. Här krävs nämligen att man borrar ett hundra meter djupt hål rätt ner i berggrunden. Värmen hämtas sedan från berggrunden med hjälp av en kollektorslinga som leds in till värmepumpen.

Bergvärme passar dock mindre bra i Malmö eftersom vi har en mycket porös berggrund och man ofta får borra väldigt djupt för att komma ner till urberget. Då kan jordvärme vara ett bättre alternativ,

Jordvärmepump

För att utvinna jordvärme lägger man kollektorslingan en meter ner i marken, över ett stort område. Det kräver alltså att man har en stor tomt, som man kan gräva upp. Har man det så är jordvärme ett mycket bra alternativ som värmepump.

Sjövärmepump

Bor man vid en sjö är även sjövärme en utmärkt uppvärmningsmetod. Här läggs kollektorslingan på sjöbotten och leds in i huset. Även på vinter. när ytvattnet fryser kan värme utvinnas från sjöbottnen. Både jord- och sjövärme kostar en del att installera men betalar sig redan efter några år.

Perfekta förutsättningar

Vill du veta mer om värmepumpar och vad som kan passa dig och ditt hus bäst så kan du kontakta en bra VVS-firma i Malmö och höra dig för. Malmö och övriga Skåne har utmärkta förutsättningar för husuppvärmning med värmepumpar och det är något som du som Malmöbo definitivt ska utnyttja!

22 Dec 2017