Hur tillverkas asfalt?

Hål och gropar på uppfarten kan vara irriterande och rentav se väldigt fult ut. Men det går att göra någonting åt det. Genom att ta hjälp av någon kunnig kan ni få en hel och fin uppfart igen.

När det blir kallt ute och det blir temperaturväxlingar, kan det lätt bli sprickor och hål i asfalten. Asfalt är det på nästan alla vägar nu för tiden, och att behöva köra på en dålig väg med trasig asfalt här och var är inget trevligt. Att lägga ny asfalt för att fylla ut dessa hål och gropar är det bästa alternativet. Att enbart fylla igen hål är ett sätt som man ofta lagar på, men det bästa är att lägga helt ny asfalt, för bästa körupplevelse och för att hålet inte ska gå upp igen lika lätt. Asfalt är ett gammalt och traditionellt material som har använts sedan 3200 år före Kristus. Men den lite mer moderna användningen kom först under det sena artonhundratalet, då den första asfaltsbeläggningen lades i Sverige.

Lägga ny asfalt var tionde år

Beroende på var man lägger asfalten någonstans, varierar det när man behöver lägga om den. På en uppfart som inte är lika hårt trafikerad slits det inte lika fort och där behövs en omläggning bara vart tjugonde år. En hårt trafikerad väg slits mer och behöver ett nytt lager ungefär vart tionde år. Men hur tillverkas då asfalt? Asfalt består av två olika komponenter som blandas samman för att sedan kunna asfalteras ut på vägar. Det är en blandning av sten och bitumen. Det sistnämnda är ett slags bindemedel som håller samman blandningen. Vid tillverkningen av asfalten värmer man upp de båda för att sedan smälta samman dem. På så vis bildas asfaltmassa.

Miljövänligt och återvinningsbart material

I Sverige tillverkas det varje år mängder med asfalt. Så mycket som upp till åtta miljoner ton asfalt produceras varje år för att läggas ut på våra hårt trafikerade vägar. Det är ett väldigt tåligt och hållbart material. Genom att blanda olika mängd av ingredienserna kan man på så vis få fram olika egenskaper i asfalten. Man kan använda sig av olika typer av sten samt variera mängden på bindemedlet. En positiv sak med asfalten är att den är återvinningsbar. Det är ett miljövänligt material och går att använda på nytt igen. Det är vid tillverkningen som det frigörs vissa rökgaser, men dessa filtreras och ingenting släpps ut när asfalten är på plats.

11 Mar 2020