Hur ser du på din ventilation?

Frågan om ventilation har tidigare varit styvmoderligt behandlad i Sverige. Detta gjorde att man från Riksdagens sida såg sig nödgad att agera i syfte att tvinga fram förändringar. Man såg att ventilationen i fastigheter, i offentliga byggnader, i skolor och i allmänna lokaler samt i villor och hus var under all kritik och att folk for illa som en följd av detta. Med undermålig ventilation kommer nämligen sjukdomar, det bilas mögelangrepp och fuktskador. Dessutom så är vi beroende av cirkulerande luft för att kunna koncentrera oss och för att klara en hel arbetsdag.

Kort och gott - att man införde en så kallad OVK besiktning var en absolut nödvändighet och det är något som kommit att ge oss bättre luft inomhus och så även alltså bättre förutsättningar.

En OVK besiktning innebär att man som fastighetsägare - på givna datum - ska anlita en ventilationsfirma för kontroll av vilken ventilation man har samt hur denna fungerar. Skulle fel upptäckas vid en OVK besiktning så får man en viss tid på sig att korrigera problematiken; annars drabbas man av ett vite. En OVK besiktning som passerar utan anmärkning bevisas av ett protokoll som överlämnas till fastighetsägaren samt av en kopia av detta som skickas vidare till tillsynsmyndigheten i den kommun man bor i.

OVK besiktning för villaägare?

De flesta villor och hus är undantagna OVK besiktning och du som villaägare har således inte samma höga krav på dig gällande en fungerande ventilation som en fastighetsägare har. Trots det så finns det ett värde i att boka i en OVK besiktning. Av ett enkelt och synnerligen lättförklarat skäl: du bor i huset i fråga.

Skulle du ha en undermålig ventilation och ett äldre system som inte uppfyller dagens högra krav gällande standard kan alltså göra dig och din familj sjuk. Drabbas dina barn av återkommande förkylningar och får problem med allergier och astma så kan det vara tydliga tecken på att ventilationen inte är tillräckligt bra - en OVK besiktning skulle här kunna ge nödvändiga svar i frågan.

Det finns ett ekonomisk värde i att byta ventilationssystem också. Dagens system är betydligt mer energisnåla och redan efter några år har den initiala investeringskostnaden kommit att ätas upp av den lägre energikostnaden och du som villaägare kan börja räkna hem en ren vinst.

Att dagens ventilationssystem dessutom är sofistikerade sett till att de ger en jämn och skön ventilation oavsett rum samt att de anpassar sig efter hur många som för tillfället befinner sig i rummen - eller i huset - är en annan uppsida. De kräver minimalt med underhåll och de är väldigt lätta att sköta. Boka in en OVK besiktning och se över vilken standard ditt ventilationssystem egentligen håller. Bor du i ett äldre hus så kan det definitivt finnas ett värde i att byta.

6 Jun 2018