Hur målar man vägmarkeringar?

Det är svårt att orientera sig utan karta. Och fanns det inte färger och skyltar i trafiken skulle det bli kaos. Ofta tolkar vi dem automatiskt. Minsta barn vet linjer på marken spelar roll.

Lek på skolgården

Minns du när du var liten och var ute på rasten? Den bästa skolgården var den som både hade förberedda lekplatser och en glänta där du kunde bygga kojor. Gungor och klätterställningar är givna, men en skolgård kan vara så mycket mer. Idag är det inte ovanligt att skolbarn målar med vattenlöslig färg och att ett professionellt företag följer upp med permanenta vägmarkeringar efteråt. De inspirerar till att hoppa hage, cykla eller spela fotboll. Markeringarna kan också användas i undervisningen, om färger, former, geometri eller trafikvett, för att nämna några. Bra tillfälle att blanda teori och praktik för inlärningen.

Var ställde jag bilen?

Många känner igen sig i problemet med att hitta tillbaka till rätt fordon på stora parkeringar. Alla har inte en bluetooth-koppling mellan mobiltelefonen och bilen, vilket förstås kan vara en fiffig tjänst. Det är irriterande att tappa tid när du ska lasta platta paket eller matvaror i skuffen. Världen över har shoppingcenter, hotell och boendeparkeringar försökt hitta kreativa lösningar. Är det många våningar som ser likadana ut är det nära nog omöjligt att komma rätt. Men det fina är att det egentligen inte finns någon gräns för hur utsmyckning och vägledning utformas. Färger, former, ord, pilar, eller varför inte symboler som exempelvis seriefigurer? Företag som gör vägmarkeringar använder en massa blandad med gummi, som är mycket tålig och passar i tuffa miljöer med höga krav.

Trafiksäkerhet och trygghet

Både bilister och fotgängare måste känna förtroende för markeringar i trafiken. Det är ett samspel som kräver tillit mellan människor. Vad vore en stad utan övergångsställen eller p-rutor? Vem skulle våga sig ut, om det inte fanns markeringar för cykel- respektive gångbana? I flera av planetens riktigt stora städer börjar människor med mobiltelefoner skapa problem. Undersökningar har visat att den som tittar ner i telefonen bara uppmärksammar 5% av omgivningen, jämfört med normalt. På några platser har särskilda gångbanor markerats för telefon-beroende personer, eller texting zombies som de kallas ibland. Att lägga trafikljus i vägbanan så det blir tydliga för den som har fokus på sin skärm, är ett annat sätt att lösa problemet. Siffror från Tokyo visar att uppemot 40% av trafikolyckor med fotgängare eller cyklister kan kopplas till mobiltelefoner. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.vägmarkeringar.nu

4 May 2020