Hur lång tid tar en husbesiktning?

Trevåningsvilla, litet radhus eller sommarstuga - Hur lång tid tar en husbesiktning?

En husbesiktning tar självklart olika lång tid beroende på fastighetens storlek. Ett rejält hus med källare och ett par till tre våningar ovanför jord tar såklart längre tid att kolla för en besiktningsman jämfört med en mindre stuga på ett plan. Räkna med cirka fyra timmar för ett normalstort hus.

Du ska självklart göra en husbesiktning för att få koll på husets skick innan du köper en fastighet.

Ibland kan du som köpare av en fastighet ta del av en besiktning som säljaren låtit en utomstående part göra. Det är bra. Men du bör själv också anlita en besiktningsfirma som gör en så kallad överlåtelsebesiktning. Där går en besiktningsman, som du själv bokar, igenom huset skick och tar reda på vad som är viktigt att veta innan du tar beslut om att köpa eller inte.

Förutom själva byggnaden, alltså huset ska du också få marken besiktigad. Den har betydelse för hur stadigt byggnaden står, hur grunden är dränerad och så vidare.

Två personer står framför bord med ritningar

Din plikt att undersöka

Som köpare är det upp till dig att ta reda på så mycket som möjligt om en fastighet innan du köper den. Det finns i och för sig inga formella regler eller krav som styr att du måste låta göra en överlåtelsebesiktning. Men den så kallade undersökningsplikten innebär ändå att det är upp till dig att ta reda på om bostaden har några brister eller fel. Det ska du ta reda på innan du skriver din namnteckning på köpekontraktet.

En sådan här besiktning är alltså ett tydligt och bra sätt för dig att uppfylla din plikt att undersöka innan köpet.

Det kan vara svårt att upptäcka en rad olika fel för en vanlig person som är lekman. Röta, svamp, fukt och mögel till exempel. Även om du inte klarar det på egen hand har du gjort din undersökningsplikt när du anlitat en godkänd besiktningsman. Han bör utifrån sin kunskap kunna upptäcka sådana brister i god tid.

Undersök för att undvika konflikt

När du som köpare anlitar en utomstående part som gör enligt proffsens alla regler, har du gjort din plikt och lagt en bra grund för att fortsättningen ska gå bra i husaffären. Protokollet från besiktningen hjälper dig och säljaren ifall det skulle visa sig att problem uppstår vid senare tillfälle. Protokollet hjälper er att undvika bråk. Där står svart på vitt och ingen kan säga att de inte sett eller hört talas om vad som står där.

Så går det till

När du ska låta göra en överlåtelsebesiktning börjar det i regel med att en godkänd besiktningsman kollar huset noggrant. Han eller hon ska gå igenom ritningar (om det är ett gammal hus, till exempel sommartorp kanske det inte finns), bygglov och alla andra tänkbara handlingar som ägaren till huset kan lämna över.

Efter det tar besiktningsmannen ett samtal med säljaren för ytterligare information om huset, det kan gälla information om tidigare skador, tillbyggnader eller renoveringar.

Sen gör besiktningsmannen en koll (okulär besiktning) där de fem sinnena tar in huset. Synintryck, doft eller hörsel kan avslöja eventuella brister. Säljaren måste se till att besiktningsmannen kommer åt alla utrymmen. Ha stege till taket, flyttat bort kartonger på vinden och så vidare. Besiktaren kan också använda olika instrument, fuktmätare med mera för att slutligen kunna sammanställa allt i ett protokoll. Det innehåller i regel en lång lista rekommendationer på olika åtgärder som du som vill köpa huset kan behöva göra.

5 Feb 2020