Hur gammalt är ditt tak?

När husen byggs gör man det med förhoppningen att de ska stå i många år. År efter år ser man efter huset för att behålla dess skick. Glöm inte att se efter taket, även om det har en lång livslängd.

Det finns olika material på taken att välja mellan. De vanligaste man väljer idag är tegel, plåt tak och betong. Plåttaket är ett lätt material som är vädertåligt. Dock kräver det lite mer underhåll samt har en kortare livslängd. Ett billigare alternativ med en lång livslängd är betongpannor. Tegel är relativt underhållsfritt, det varken bleknar eller rostar och har en väldigt lång livslängd. Vilket man väljer att ha är upp till var och en. Känner man sig osäker i sitt val kan man rådgöra med takläggare innan.

Olika typer av tak

Som de flesta vet så kan man längs vägarna se olika typer av tak, allt från lutande tak till helt platta tak. Det vanligaste taket i Norden är ett tak som kallas “sadeltak” vilket är ett lutande tak. I Sverige passar det sig bäst med lutande tak, detta beror på vädret vi har. Ju mer lutning desto bättre rinner regn och snö av från taket. Tyvärr är det svårare med platta tak av just den anledningen, de blir hårt drabbade av nederbörden vi har här. Det gör att det kan bli frost- och vattenskador på huset. Det finns flera olika modeller av tak, de har olika lutningar och stil. Man kan jämföra de olika på internet.

9 Dec 2020