Hur funkar tredjepartslogistik (3PL)?

För många företag är det en självklarhet att använda sig av tredjepartslogistik, för andra är det ett okänt begrepp. Så hur fungerar tredjepartslogistik (3PL)?

Tredjepartslogistik förkortas oftast med 3PL alternativt TPL. Det är ett begrepp som påvisar att en handlare (mycket vanligt inom E-handel) anlitar en tredjepart för de logistiska lösningarna. Handel sker inte enbart mellan köpare och säljare utan även med en tredjepart – företaget som erbjuder tredjepartslogistik.

Kvinna knappar på dator med siffror på skärmen, en miniräknare ligger på bordet

3PL i praktiken

E-handelsföretaget Pelles Strumpor säljer strumpor av olika kvalité, design och storlek på nätet. Pelle har byggt upp hemsidan själv och har flera betalningslösningar via tredjepartslösning. Detta exempelvis via Klarna och Swish.

Pelle inser snabbt att han varken har lagermöjlighet eller tid att paketera alla varor. Han undersöker nu möjligheten med trepartslogistik för att genom detta få hjälp med dessa delar utan att behöva anställa en till person för dessa frågor.

Efter diskussioner med olika aktörer skriver han avtal med ett företag som därmed får ta hand om lagerhantering, packning och transport. Beställningarna går därmed via honom till logistikaktören varpå de tar hand om allt inom distribution. Efterhand växer antalet tjänster han önskar och snart tar företaget även hand om eventuella returer från kunderna.

Lösningen har gjort att Pelle kan lägga all tid på det han är bäst på, dvs driva E-handel, öka trafiken och sälja in sina varor till återförsäljare.

Kraftig tillväxt sedan 80-talet

Branschen har utvecklats mycket kraftigt sedan 80-talet vilket därmed sitter ihop med internationalisering, digitalisering och att handeln idag sker över större ytor. Dessutom har det blivit allt viktigare kostnadseffektivisera vilket är en av de stora fördelarna med denna logistiklösning.

Nu har även en rad olika tillägg vuxit fram inom trepartslogistik vilket innebär fler fördelar för användarna. Istället för att köpa in tjänster från flera olika företag går det mesta att få hjälp med från ett och samma företag.

Logistiska fördelar

Tack vare att företag inom branschen har flera kunder inom lager, transport och hantering skapas även effektivisering och fördelar med storskalighet. Företaget kan regelbundet ha stora transporter mellan exempelvis Asien och Sverige och kan därmed få ner transportkostnaden för de enskilda kunderna. Samma lösning hittas inom lagerhållning där ett stort lager kan utnyttjas för att möta behovet hos flera mindre företag.

Många företag förknippar trepartslogistik enbart med distribution och lagerhållning av varor men dagens system är betydligt mer flexibla och kan interageras med E-butikernas digitala system. Jobbar man med E-handel finns generellt flera fördelar att välja detta logistikalternativ.

20 Jan 2020