Hjälp med husbesiktning i Stockholm

Att själv undersöka huset inför ett köp är inte alltid så lätt. Säkrare är att ta hjälp av ett företag som är specialiserade på husbesiktning i Stockholm.

Som husköpare har man undersökningsplikt, vilket betyder att man noga måste kontrollera och undersöka huset innan man köper det. Detta för att man ska veta vad det är man köper och vara medveten om eventuella fel och brister. Därför kan man inte reklamera ett husköp eller få ersättning i efterhand för fel som hade kunnat upptäckas vid en undersökning.

Känner man sig osäker eller inte vet vad man ska titta efter när man undersöker ett hus kan det vara bättre att låta en oberoende besiktningsman utföra en husbesiktning. Då går besiktningsmannen igenom husets konstruktion genom att titta på ritningarna. Därefter undersöks fastigheten noga både in- och utvändigt.

Husbesiktning i Stockholm med fuktmätning

Det finns näst intill inget hus som är perfekt och saknar fel. Frågan är bara om man kan leva med dem eller har råd att åtgärda dem? Vill man ha hjälp med husbesiktning i Stockholm är det viktigt att man anlitar en oberoende besiktningsman. Man ska absolut inte välja en besiktningsman som arbetar för mäklaren eller den person som säljer huset.

Den besiktningsman man väljer måste även vara certifierad och godkänd enligt SBR. I en vanlig husbesiktning använder besiktningsmannen alla sina sinnen och luktar, känner, lyssnar och tittar. Vill man går det att även köpa till fuktmätning av badrum och andra utrymmen där det föreligger risk för fukt- och mögelskador.

17 May 2023