Hälsorisker vid sanering i Linköping

Varför utförs en sanering? Vem är det som får utföra en sanering i Linköping? Och finns det några hälsorisker för saneringsexperten eller beställaren?

Behovet av sanering kan uppstå av flera olika orsaker. Det kan vara en skada som gjort att en sanering behövs. Som en fuktskada, ett mögelangrepp eller farliga gaser från äldre byggmaterial. Men det kan även vara skador efter en brand som skapar ett behov av en sanering. Kanske har farligt material exponerats eller så kan branden i sig ha skapat en hälsorisk för den boende.

Dock kan det även finnas behov av sanering på grund av farliga byggmaterial, eller byggmaterial som använts på fel sätt. Och behovet av en sanering behöver inte alltid vara akut. Utan det kan även vara en åtgärd som utförs i förebyggande syfte. Som en garanti för att inte något hälsofarligt ska uppstå i framtiden.

Sanering som yrke

Vid en sanering finns det en hel del risker för både beställaren och saneringsexperten. Därför är det mycket viktigt att överlåta all typ av sanering till dem som har det som yrke. För det krävs en hel del erfarenhet, kunskap och utrustning för att utföra en korrekt sanering. Men det finns även hårda krav på hur det sanerade materialet ska tas om hand efter borttagandet.

Som beställare och sanerare är det mycket viktigt att följa alla rekommendationer gällande respektive ämne som avlägsnas. Som att använda handskar, andningsmask och kanske till och med en hel skyddsdräkt. Annars kan det snart, eller med åren, uppstå mycket allvarliga hälsoproblem.

9 May 2023