Gör en innergårdsrenovering i Stockholm

Det finns ett område som ofta negligeras då det kommer till underhåll, skötsel och uppdateringar då man ser till hur fastighetsägare och BRF:er agerar. Detta i form av innergården och om man ser till hur en vanligt sådan tenderar att användas i Stockholm så handlar det mest om förvaring av cyklar och för kastande av sopor. 

Varje innergård är skapad för att fylla ett syfte. Grannar ska kunna mötas, umgås och lära känna varandra. Ett litet torg för en BRF. För att detta ska ske krävs en innergårdsrenovering – många innergårdar i Stockholm håller inte måttet

Tanken med en innergård är att man som boende ska kunna njuta av sol och av frisk luft även fast man bor i en lägenhet; på samma sätt som vid en villa så ska man kunna ta på sig sina skor och bege sig ut till en skyddad – av huskroppar – plats. En plats för möten och en plats för alla; ett litet torg för den som bor i fastigheterna och en plats som har potential att skapa en bättre grannsämja och gemenskap. 

Låt innergården bli en oas

Som det är nu så är innergården i många fall ett nödvändigt ont; en nödvändig passage för att ta sig till det egna hemmet. Varför? Det finns en inbyggd potential i varje innergård då de skapats av ett syfte. Och: det går att återskapa den grundtanke som en gång fanns genom en innergårdsrenovering; något som vi ska tala mer om här. En innergårdsrenovering i Stockholm kan i stort sett bli exakt vad som helst; den enda begränsningen är den egna fantasin. Därfär så är det också viktigt att alla får vara med och bestämma i en BRF som står inför en innergårdsrenovering. Vanliga förslag som brukar behandlas är bland annat dessa: 

  • Fler parkeringar. Då Stockholm lider brist på parkeringar så brukar många av välja att addera parkeringplatser vid en innergårdsrenovering. Något som även kan vara ekonomiskt fördelaktigt; man kan hyra ut en plats ganska dyrt.
  • Fler grönområden: Grönområden är en ännu större bristvara i Stockholm. Vid en innergårdsrenovering så väljer därför många att fokusera på det gröna; man sätter ut lår för odling och man anlägger små gräsplättar för allmänt häng.
  • Nöje: En grillplats, en boulebana, en loungedel – många ser en innergårdsrenovering som en chans att skapa ytor för möten med sina grannar.
  • Lekplatser. I områden med många barn så kan en mindre lekplats vara en perfekt lösning vid en innergårdsrenovering i Stockholm.Som förälder så får man bättre uppsikt över sina barn då det räcker med att titta ut genom fönstret.

Vikten av rätt företag vid en innergårdsrenovering

Man ska dock inte tro att det handlar om att bara röja upp lite. I många fall så handlar det om innergårdar som är så förfallna att man måste börja om från grunden; lägga ny asfalt, byta bjälklag, dränera, sätta nya tätskikt och så vidare. 

“Rätt företag är ett måste. Det krävs speciella maskiner vid en innergårdsrenovering och det krävs både planering och framförhållning. Arbetet kan, tack vare väderskydd, ske i ur och skur - något som gör projektet effektivt och tidsbesparande“ 

Rätt företag är därför ett måste och lyckligtvis så finns det, på en innergårdsrenovering, specialiserade företag att anlita i Stockholm.

Anlitar ni som BRF ett sådant så kommer dels projektet att planeras utifrån era önskemål, dels så kommer det att ske på ett säkert sätt och dels så går det fort; man brukar bland annat sätta upp väderskydd så att renoveringen kan ske oavsett hur väderprognosen ser ut. Man får – helt enkelt – valuta för pengarna man betalar; en riktigt god investering. 

22 Feb 2018