Ge det nya golvet i Stockholm bra grund med golvavjämning

Om det är dags att lägga nytt golv i bostaden i Stockholm kan det först behöva göras en golvavjämning. På så sätt får ni en slät grund för det nya golvet.

Om ni håller på med en renovering av bostaden i Stockholm är förmodligen golven en del av det. Efter att ha rivit upp heltäckningsmattor och befintligt golv kan det visa sig att golvet där under inte är helt slätt. I de fallen behöver man göra en golvavjämning innan man lägger på ett nytt golv för att resultatet ska bli bra.

Även i badrum kan man behöva göra golvavjämning. Detta för att golvet behöver slutta lite för att vatten ska kunna rinna ner i avloppet. Ett ojämnt golv och fel fall på golvet i ett våtrum kan leda till fuktskador, vilket man vill undvika.

Golvavjämning slätar ut alla ojämnheter

En golvavjämning går till så att en avjämningsmassa vanligtvis bestående av sand, bindemedel och tillsatsmedel läggs ovanpå golvet för att släta ut alla ojämnheter. Massan kan anpassas utefter det rum där man gör golvavjämningen. Till exempel kan man ge den mer ljudisolerande egenskaper om det är något som man önskar.

Efter att massan har torkat och golvavjämningen är klar har man en slät yta att lägga sitt nya golv på. Kontaktar ni ett företag för golvavjämning i Stockholm kan ni, om ni inte har bestämt er än för vilka golv ni vill ha, få hjälp med olika lösningar för även detta.

17 Aug 2022