Funderar du på att göra en tillbyggnad?

Har man möjligheten rent praktiskt och rent ekonomiskt så kan rätt typ av tillbyggnad göra en stor skillnad i vardagen., om det sedan handlar om ett extra rum, om att bygga ut eller om att bygga en bastu är oväsentligt då man utgår från sina egna behov. Finns det utrymme på tomten så kan e tillbyggnad vara en väldigt sund investering att göra – i synnerhet om man bor i Stockholm och ser till att varje kvadratmeter kan innebära ett väldigt mycket högre slutpris den dagen man funderar på att sälja. 

Idag har dessutom en tillbyggnad blivit lättare sett till minskad byråkrati – förutsatt att du håller dig inom givna regler. Numera så kan man nämligen komma undan det annars obligatoriska bygglovet och bygga ett så kallat Attefallshus. Om i ger två stycken exempel på Attefallshus och förklarar hur en tillbyggnad på din tomt i Stockholm kan falla in under ramen för att kallas för ett sådant så måste följande regler följas. 

Väggfast Attefallshus. Om du bygger exempelvis ett uterum som är anslutet till ditt ordinarie hus så får inte detta vara större än 15 meter 2 och ej heller vara högre än det ordinarie huset.  Det får dessutom inte vara närmare än 4.5 meter från din tomtgräns. Skulle din tillbyggnad komma närmare dina grannar än det avståndet så måste deras tillstånd ges. 

Fristående Attefallshus. Denna komplementbyggnad får inte byggas större än 25 meter 2 och den får inte vara högre än 4 meter från mark till taknock. Samma avstånd – 4.5 meter – gäller i förhållande till grannarna. I övrigt så är det fantasin som sätter begränsningarna. Ett fristående attefallshus kan byggas – isolerat, med indraget vatten, fungerande avlopp och elektricitet – som en permanentbostad, det kan byggas som garage, som förråd eller som exempelvis en bastu med tillhörande relaxavdelning. Av förklarliga skäl så är denna tillbyggnad väldigt populär i dagsläget. 

Välj totalentreprenad för din tillbyggnad

Om du skulle välja att genomföra en tillbyggnad inom måtten för ovanstående Attefallshus så behöver du inget bygglov. Men, däremot så måste du anmäla byggnaden och invänta ett startbesked innan du sätter igång. Detta gör du till byggnadsnämnden i den kommun du tillhör. 

I övrigt så skulle vi även råda dig att ta professionell hjälp med din tillbyggnad – oavsett om den blir större eller mindre än vad som tillåts för ett attefallshus. Detta genom hela resan – från ritning, till planering och till dess att bygget är klart och du kan börja nyttja din tillbyggnad. Detta då jobbet blir korrekt utfört och där du slipper en massa framtida besvär. Naturligtvis så förutsätter vi att du saknar den nödvändiga färdighet som krävs för att bygga då vi säger att du bör ta hjälp. 

En viktig del i denna hjälp – och som ett tips – är att anlita ett företag som erbjduer totalentreprenad. Många tror att detta per automatik blir dyrare då man, till skillnad mot vid delad entreprenad, anlitar samma företag för allting snarare än att söka efter en mindre firma för varje moment (dra el, isolera, dra in avlopp- och vatten, lägga tak och så vidare). 

Visst, anlitar du olika företag och tar in flera offerter så kan du få ett bättre pris. Mycket tyder dock på att detta är en initial besparing. Vad händer om en firma för ett fuskjobb, vad händer om en firma inte dyker upp och vad sker om det inträffar sjukdomar? 

I det långa loppet – både sett till kostnaden och till kvaliteten på din tillbyggnad – så är totalentreprenad att föredra. Förutsatt att du hittar rätt firma naturligtvis – något som kräver lite undersökning från din sida innan du skriver ett avtal. 

12 Feb 2018