Frågor och svar om mögel

Det är inte alla gånger så lätt att upptäcka mögel, till exempel i hus. De syns inte, men kan ibland lukta. Då kan det lukta jord, eller avge en unken, fuktig lukt. Har man drabbats av mögel under en längre tid, kan man ha vant sig vid lukten och känner den inte längre. Ofta kan man känna den på nytt om man har varit bortrest ett tag, och kommer hem och då märker att det luktar fuktigt. Ofta kan den unkna luften sätta sig i kläder och hår. Så länge möbler har en fuktig miljö, kan det vara så att det inte avger någon lukt. Det är om det någon gång blir för torrt för mögelsporerna, då kan de bli ”stressade” och avge lukt.

Hur kan man förebygga mögel?

Det finns en del man som husägare kan göra för att förebygga mot mögel. En sådan sak är att se till att inte huset blir för fuktigt. Det bör ha riktiga hängrännor och stuprör så att allt vatten avleds från huset. Då bör man också undvika att plantera växter alldeles för nära huset. Man bör även se till att bygga huset så att inte tomten lutar mot huset, då kan fukt lätt samlas mot husets sockel.

Hur hittar man mögel? 

För en lekman är det inte särskilt lätt att hitta mögel på egen hand. Ibland kan man se fläckar på väggar, som inte går att tvätta bort. Det kan ha olika färg, allt från svart, till gula prickar. Det kan vara så att man inte känner någon lukt, till att det luktar illa. Så är man osäker, bör man alltid kontakta ett företag som kan göra en mögelbesiktning. Då kommer en kontrollant ut till ditt hus och gör en ordentlig kontroll av hela huset.

Vad kan man göra om man hittar mögel?

Det första man ska göra är att anlita ett företag som sanerar hela huset mot mögel. Då kommer de och besprutar med kemiska giftmedel, så att möglet dör. Sedan kan de installera en avfuktare som förbättrar atmosfären och luften som förhindrar tillväxt av mögelsporer. Efter det kan man installera en bättre ventilering. Och riva bort det som är mögel angripet och ersätta med nytt och fräscht material. Det är viktigt att få bort allt som kan ha varit angripet av mögel.

Var hittar man en som sanerar mögel?

Beroende på var du bor, finns det olika sätt att hitta en som sanerar mot fukt och mögel. Både fukt och mögel trivs bäst i fuktiga miljöer. Bor du i en storstad i vårt avlågna land, är det lättare att hitta ett företag som arbetar med saneringe av mögliga och fuktiga hus. Om du inte känner till något sådant företag kan du alltid googla mögelsanering Stockholm, elelr mögelsanering och sedan skriva in den ort där du bor. Då bör du få flera förslag som du kan ta kontakt med. Fråga om offert. Får du flera olika företag, gör du så med alla tills du blir nöjd och ber dem komma hem till dig. Är det ett bra och ritkigt företag bör du känna dig trygg med dem.

5 Apr 2018