Fördelar med persienner

Ser man till solskydd så kan man direkt se att det främst handlar om två stycken alternativ som vi i svenskar använder oss av i en högre grad än andra. Det handlar här om persienner och om markiser och om man ska vara lite snäv i tanken så kan man säga att persienner främst används i lägenheter medan markiser är något som i en högre grad tilltalar hus- och villaägare.

Som en tredje variant och något som fungerar både för villaägare och för de personer som bor i lägenhet finns solfilm och denna innovation kommer säkerligen i framtiden att ta över en hel del av marknadsandelarna. Ser man till solfilm så tillåter nämligen detta alternativ att man även ser ut och är – jämfört med persienner – således ett bättre alternativ sett ur just den synpunkten. Det som dock talar mot är att solfilm är en permanent lösning som alltså inte går att flytta på, dra upp- och ner på samma sätt som persienner gör.

Om vi nedan räknar upp några för- och nackdelar som finns i samtliga dessa solskydd så kanske det blir ett lite enklare val att göra den dagen du själv ska byta. Vi säger här – för enkelhetens skull – att du är bosatt i Stockholm och detta gör vi av flera anledningar. Dels så handlar det om solskyddens vidare användningsområden och dels så handlar det också om att Stockholm är Sveriges största stad och där är således efterfrågan och utbudet bland solskydd som störst.

Markiser

Fördelar: Snygga, lyxiga och lättskötta. Det som man direkt ska glömma då det handlar om markiser är gamla fördomar. Att markiser förr om åren höll en ganska dålig kvalitet och lätt gick sönder berodde på att de inte var anpassade efter vårt svenska klimat. I dagsläget så håller dock markiser väldigt hög standard och är dessutom enkla att anpassa efter varje typ av hus.

Nackdelar: Markiser är fortfarande relativt dyra.

Persienner

Fördelar. Det vanligaste solskyddet i Sverige och Stockholm är verkligen inget undantag; tvärtom – i Stockholm fyller persienner ytterligare en stor funktion. Detta i form av att skydda från grannar och förbipasserandes nyfikna blickar. Persienner har dessutom god livslängd och ger ett bra inomhusklimat. Ett bra val till huset i Stockholm.

Nackdelar: Genom persienner går man miste om det självklara i form av att man inte ser ut. Har du dina persienner nedfällda så ser du heller inte ut – en klar nackdel i Stockholm och över hela Sverige.

Solfilm

Fördelar: Om man ser till konkurrenten i form av persienner så kan du – som sagt – se ut om du väljer att fästa solfilm på dina fönster. Lösningen kräver minimalt med underhåll och håller över en längre tid dessutom.

Nackdelar: Som vi nämnde ovan – här handlar det om en permanent lösning som inte går att flytta. Detta är egentligen det enda som riktigt talar emot solfilm jämfört med persienner. En väldigt stor nackdel dock och vi kommer förmodligen att få vänta många år innan denna lösning riktigt tar fart på allvar – tipset är dock att då det gör så; ja, då kommer det att hända i Stockholm där man måste skydda sitt privatliv på ett helt annat sätt. Vill du läsa mer om persienner, läs här: www.persiennstockholm.se.

20 Jan 2018