Få en kontroll på bygget

Har man lett arbetet med ett stort bygge några gånger vet man att i början är det inte lätt att veta i vilken ordning allt ska ske. Och vad ska man prioritera när egentligen allt borde hända samtidigt? Vad gör man om man plötsligt måste bolla viktiga praktiska sysslor samtidigt som man ska ansöka om allehanda tillstånd? Ibland kan det vara bra att helt enkelt få en person som kommer och hjälper en att styra upp allt. Det kan vara att lasta av den administrativa bördan och få allt nerprintat på papper.

Någon måste kontrollera att branschregler följs

Det kan vara att en kontrollansvarig kontrollerar att de olika hantverkarna bygger enligt gällande branschregler. Har man dokumenterat hela sitt arbete, är det svårt för kunden att påstå att det har fuskats. Dessutom vill kunderna oftast ha dokumentation på allt. Det är viktiga för garantin. Sedan kan det tillkomma en hel del blanketter som ska fyllas i på rätt sätt, det kan handla om ansökningar som ska till för att jobbet ska flyta på och inte fastna i något för att någon viktig detalj har glömts bort.

Bli inte utan viktigt byggmaterial

Till exempel försenades ett helt fjärrvärmebygge då det saknades vitalt byggmaterial. Något som borde ha ombesörjts innan bygget planerades och påbörjades. Företaget (Fortum) förlorade massor på att ha rekryterat jobbare som stod sysslolösa en hel månad för att det fattades vitalt byggmaterial. Det kunde inte hjälpas. Det gick inte att få tag i materialet under en hel månads tid. Sådant är resursslöseri på hög nivå och måste motarbetas. Det är slöseri både på arbetskraft och resurser.

Inte fel att anlita konsulter

Det är inte ett tecken på svaghet att anlita konsulter, istället kan det vara ett tecken på att man vill åstadkomma ett bygge med hög kvalitet. Särskilt som om konsulterna har en hög utbildning och lång erfarenhet av husbyggen. Konsulterna levererar i tradition till en lång historia av husbyggen. Dt har krävts för att människor inte ska frysa ihjäl här upp i kalla Norden. Vi om någon har haft behov av gedigna byggen och ahr av tradition lagt stora resurser på att få stora och varma hus som håller hög kvalitet.

Av den anledningen finns det många krav på hur byggnaderna byggs och det har blivit viktigt att kunna garantera de boendes kvalitet på sina bostäder. Vi lägger ner mer än hälften av våra inkomster på våra hem. Vi har helt enkelt höga krav på våra bostäder då vi lägger ansenliga summor på vårt boende.

22 Jun 2018