Epoxigolv är perfekt när det läggs i Göteborg

Epoxigolv som läggs i Göteborg är tåliga och slitstarka saker. Dem kan man köra tunga maskiner på och belasta mer än man orkar under hela deras livstid.

Epoxi är helt enkelt en härdplast. Det betyder att det är ett material av harts med tvärbundna molekyler. Dessa befinner sig i ett tredimensionellt nätverk. De är så tätt förbundna med varandra att de inte ens kan skiljas genom upphettning. Snacka om stark bindning till varandra.

För att hartsen ska bli till plast behöver det tillsättas ett ämne som kan få allt att härda. Vad som händer i en härdning är att det skapas bindningar. Det vill säga att alla material smälter samman till ett enda som blir hårdare än hårdast. När det kommer till kritan går det i princip aldrig sönder.

Epoxigolv för dig som bor i Göteborg

Ett epoxigolv är ett fantastisk golv då det kan läggas utan att det blir några fogar. Det lämpar sig väl på alla golv där det förekommer någon form av exponering från kemikalier. Likaså är det ett golv du med fördel lägger in i en maskinhall eller en industrilokal i Göteborg där det körs en hel del tunga fordon.

Det finns dock en nackdel med epoxigolv och det är att innan det har härdat kan det framkalla allergier. För den som kommer i kontakt med detta kan det orsaka hudallergi, vilket tyvärr har blivit allt annat än ovanligt bland byggnadsarbetare. Vilket är tråkigt för en annars så användbar produkt.

1 Sep 2022