En inmätning spar både tid och pengar

Vill ni ha koll på ert byggprojekt? Kanske vara säkra på att ni inte gräver ner avloppstanken på grannens tomt? Gör en detaljerad inmätning innan projektet drar igång och få bättre koll.

En inmätning är ett stort projekt innan bygget kan sätta igång, men görs den på rätt sätt och med noggrannhet så finns det både tid och pengar att spara. En detaljerad inmätning av byggprojektet kan innebära att man får kolla på kostnaderna för schaktvolymer - något som många gånger är en stor kostnad i olika byggprojekt. Man schaktar helt enkelt bara bort det man behöver och har full kolla på var gränsen går. Detta spar även en massa tid vid grundläggningsarbetet.

Så går en inmätning av ett byggprojekt till

När man mäter in ett projekt börjar man med att mäta upp tomten där huset ska byggas. Man mäter även alla höjder och nivåskillnader och mäter sist in en bra placering av huset eller byggnaderna. De mått man fått fram överförs sedan till en ritning. Ibland tas även flera ritningar fram för att visa på avstånd och nivåskillnader mellan olika byggnader. Ritningarna och framförallt måtten används sedan så att byggnaderna hamnar på exakt rätt plats på tomten och inget krockar med omgivningen. Det är viktigt att allt hamnar på exakt rätt plats då en millimeters fel i ena änden i värsta fall kan bli flera centimeters fel i en annan del av konstruktionen. Kanske ska man bygga ett nytt hus nära ett redan befintligt hus och koppla ihop dessa med en passage. För att detta ska bli bra vill det till att det nya huset och grunden läggs på exakt rätt ställe.

Olika tjänster som erbjuds

Med dagens teknik går det att uppnå extremt hög exakthet vid ett byggprojekt. De olika företag som erbjuder inmätning kan hjälpa till med flera moment i planeringen såsom exempelvis datainsamling, ritningar av det inscannade projektet, lägesbestämning av det som ska byggas och andra viktiga beräkningar som underlättar bygget och spar pengar. Är det ett större byggprojekt med flera byggnader kan de hjälp till att tillverka både 2D- och 3D-modeller samt markdetaljer som beskriver omgivningarna. Detta kan underlätta mycket i den fortsatta planeringen av byggprojektet och vid en eventuell presentation. Det finns flera bra företag som sysslar med inmätning och som man kan anlita för sitt byggprojekt. Att även välja någon som har ett antal större kunder i sin portfolio kan kännas tryggt.

3 Aug 2020