Effektivt skydd med brandisolering

Varje människas mardröm är att den byggnad man bor eller arbetar i drabbas av brand. Ändå har många av oss dålig brandisolering. Alla byggnader kan brandisoleras, så ta kontakt idag.

Inget förstör en byggnad så snabbt som en brand. Samtliga hus är brännbara, det är endast hastigheten som varierar. Speciellt äldre hus är oerhört dåligt rustade för att stå emot en brand. Delvis handlar det om hur husen byggts och delvis är det en fråga om de material som använts. En brand är alltid en katastrof för den som drabbas. Även om inga liv tagits eller skador uppstått på människor eller djur blir effekten enorm. Handlar det om en arbetsplats innebär en brand avbräck i verksamheten, sanering och stora förluster finansiellt. Är det ett hem som drabbas är konsekvenserna kanske ännu större. Ägodelar och minnen är för alltid förlorade och ett annat boende måste ordnas mycket snart.

Vad innebär det med brandisolering?

Brandisolering gör att brandförloppet tar längre tid. Beroende på omständigheter och brandens utbredning kan det även betyda att branden begränsas och inte får den omfattning den skulle fått utan brandisolering. Rent konkret handlar det om att man klär bärande konstruktioner och andra vitala delar med brandsäkert material. Det är stenull som används och anledningen är att det är helt brandsäkert. För övrigt är stenull också ljudisolerande vilket sällan är en nackdel. Bärande konstruktioner och ventilation, el och rörsystem kläs in med materialet. Det hindrar inte att brand utbryter men det saktar ner förloppet rejält. Naturligtvis kompletterar man med bra och fungerande brandlarm. Brandisolering gör också att brand kan begränsas till enstaka rum utan att spridas. För den som redan har ett brandisolerat hus gäller regeln att det då och då ska kontrolleras. Det är mycket ovanligt att brandisolering med stenull förstörs men kontroller skadar inte.

Viktigt att välja ett kompetent företag

När du bestämt dig för att ta tag i brandsäkerheten är du verkligen att gratulera. Det är ett intelligent och omtänksamt beslut. Det du sedan bör tänka på är att anlita ett företag som är seriöst. Företaget ska ha den rätta kompetensen och gärna också ha lång erfarenhet av brandisolering. Medarbetarna som utför själva jobbet behöver vara kunniga och utföra arbetet med omsorg. En dialog och ett samarbete är nödvändigt för ett framgångsrikt projekt. Bra att veta är också att du som är privatperson har möjlighet att få ROT-avdrag för brandisolering, så ta kontakt redan idag! Läs mer på denna webbplatsen: https://www.brandisolering.nu/

12 Feb 2020