Dränering hjälper dig att hålla fukten borta

Som husägare är det viktigt att utföra regelbundna dräneringar av husgrunden för att undvika fuktskador. En dränering innebär att regn- och grundvatten förs bort med dräneringsrör.

Dränering är en teknik vars mål är att föra bort vatten från en specifik plats, till exempel en husgrund. Vid dränering av en husgrund eller källarvägg grävs först ett dike intill huset, i vilket ett dräneringsrör placeras ovanpå en fiberduk. Röret, som ska leda bort både grundvatten och regnvatten, är oftast producerat i plast, och perforerat med hål för att vattnet ska kunna tränga in lättare. När arbetet avslutats förs vattnet kontinuerligt via röret till en dräneringsbrunn eller ett avloppssystem. Ovanpå röret i diket läggs ett dränerande material, vanligtvis grus eller så kallat makadam, och därefter viks fiberduken över så att dikets fyllning bildar en cylinder. På duken placeras sedan en typ av grus som är måttligt genomsläppande, och ovanpå det ett bärlager, som lutar bort från väggen. En valfri åtgärd som också skyddar huset mot fukt är att lägga stenar intill väggen, och anlägga eventuella rabatter utanför denna barriär.

Två metoder för att behandla husväggen

Utöver dräneringsröret som för bort vatten från huset brukar en dränering även innefatta en fuktskyddande behandling av husgrunden eller källarväggens utsida. Det finns två huvudsakliga sätt att utföra den här behandlingen på. En äldre metod är att lägga ett lager kallasfalt på ytan, alternativt att man använder en plastmatta. Båda varianter kan appliceras i kombination med cellplast som även isolerar värme. Ett modernare sätt att behandla ytan är att använda cellplastskivor som dränerar bort fukt. Denna metod ger en varm och torr vägg.

En utmaning även för händiga personer

Utebliven dränering kan leda till fuktskador, vilket ofta blir dyrt och omständigt att åtgärda. För att undvika problem rekommenderas husägare att utföra dränering var tjugonde till var trettionde år. Eftersom arbetet utförs så pass sällan händer det ofta att husägare glömmer bort det, och vid ett ägarskifte är det inte ovanligt att säljaren inte kan säga när en dränering utfördes senast. När det gäller fuktskador är det bättre att ta det säkra före det osäkra, och om du inte vet när den senaste dräneringen utfördes kan det vara en god idé att anlita en firma som undersöker husgrunden. Skulle det visa sig att ditt hus är i behov av dränering är det säkrast att överlåta uppgiften till företaget, eftersom det är en mycket slitsam uppgift för privatpersoner, som dessutom kräver speciell utrustning.

23 Jun 2020