Dolda fel i hus - en vanlig källa till konflikter

Konflikter kring dolda fel i hus och andra bostäder är ofta krångliga att reda ut. Det är inte ovanligt att parterna, säljare och köpare, har helt olika syn på vad som är ett dolt fel och när felet uppstått. Om du hamnar på någon sida i en sådan här tvist kan det vara på sin plats att anlita en advokat. Du får då hjälp med vägledning och rådgivning om vad som är rätt och fel och vem som ska bära kostnaden för det fel som upptäckts.

När en köpare upptäckt ett fel i huset som hen köpt är det viktigt att reda ut när felet uppstod. En lantmätare och en yrkesperson som är byggnadstekniskt kunnig kan också behöva anlitas för att reda ut frågetecknen. Då kan det vara skönt att ha en advokat vid sin sida.

Vad räknas som dolda fel?

Felaktigheter som fanns i bostadshuset, men som var svårt eller omöjligt att upptäcka vid köpet kallas för “dolda fel”. Den som har köpt ett hus och upptäcker ett eller flera fel på bostaden efteråt kan reklamera sådana fel upp till 10 år efter tillträdesdatumet.

Köparen har dock ett stort ansvar att ta reda på så mycket som möjligt om huset redan innan köpet. Köparen ska ha gjort en noggrann husbesiktning innan köpet genomförs för att ha rätt att få ersättning för dolda fel i efterhand.

Dolda fel ska självklart ha funnits på huset redan innan köpet genomfördes. Det går inte som köpare att peka på fel som kan ha uppstått under den tid man själv har förvaltat huset.

  • Ett dolt fel måste ha funnits i huset redan när köparen tillträdde huset.
  • Ett dolt fel ska vara ett oväntat fel. Ett mycket gammalt hus kan inte förväntas vara i samma skick som ett modernt. Ett mycket slitet hus kan inte heller förväntas hålla lika länge som ett nyrenoverat.
  • Ett dolt fel ska inte ha gått att upptäcka vid besiktningen av huset innan köpet.
  • Ett dolt fel uppstår trots att säljaren intygat att huset är i bra skick.

Lurad köpare har rätt att häva köpet

Om du som köpare har gjort en besiktning av huset och fått grönt ljus är det inte mycket du själv har kunnat göra för att upptäcka dolda fel. Säljaren kan ha försökt att lura dig och då kan du ha rätt att få avdrag på köpesumman. Du kan ha rätt till skadestånd eller till och med få häva köpet ifall det skulle handla om stora dolda fel.

Det finns såklart många dolda fel som säljaren inte heller vet om. Rör som sitter inne i väggarna kan trots att de inte är särskilt gamla gå sönder och börja läcka. Det kan säljaren inte rå för.

När du som köpare upptäcker ett dolt fel måste du larma om felet i rimlig tid. Du har alltså rätt att reklamera dolda fel i tio år efter att köpet genomförts. Men när du hittar ett dolt fel reklamera så snart du bara kan.

Läs mer om dolda fel i hus här.

10 Mar 2017