Detta bör du göra för att huset inte ska drabbas av fukt

Har du någonsin låtit dränera ditt hus? Om inte, bör du så snart som möjligt låta en firma dränera huset åt dig, såvida inte, om du är erfaren av grävarbete och vet hur du ska lägga dräneringsrör kring huset. Att dränera tomten kring huset är mycket viktigt. Våra hus som vi har här i vår kalla Nord blir väldigt utsatta för väder och vind. Vi har höga nederbördsmängder sett under ett helt år (förutom i år) och våra hus utsätts för mycket väta. Bland det farligaste som hus kan drabbas av är om husen drabbas av mögel, vilket de kan utsättas för om de blir tillräckligt fuktiga. 

Då måste huset dräneras

En dränering bör göras åtminstone vart 10:e år eller då du väljer att renovera det, bygga ut det. De flesta hus, som inte står på pålar, står till viss del udner marken, vilket gör att de utsätts för mycekt vatten, såsom grundvatten och nederbörd. Då måste vattnet ledas bort från huset för att det inte ska drabbas av fukt och väta. En dränering är inget stort arbete, en professionell firma kan göra det på 2-3 arbetsdagar. Då är det mycket viktigt att allt grävs bort och "luftar" huset. Det är mycket viktigt att kontrollera husgrunden när man dränerar det. Oftast är det enda gången som man kan kontrollera hur husgrunden ser ut och kan se till att den inte drabbas av fukt.

Så går en dränering till

Först måste man gräva upp allt som finns runt huset. Det innebär att området kring huset kommer att förstöras. Har man då planteringar som man är rädd om, bör man ta bort dem. Har man till exempek rosor och annan känslig plantering, går det utmärkt att gräva upp dem med rötter och allt och plantera om dem på annan plats. Detta bör göras på våren, då de har chans att växa till sig under sommaren.

När väl marken runt huset är uppgrävt, minst en meter bred lägger man sedan rör som leder bort vatten. Man lägger underlag med kross, grus, stenar och sand; allt sådant som silar och leder bort vattnet från huset. Man kan även titta på de rör som går till och från huset samtidigt. Man kan titta på deras status och kontrollera så att inget är sönder eller skadat. När rören, gruset och krosset och sanden ligger på plats, kan man sedan skyffla över jorden och plantera om sådant som man vill ha planterat på platsen.

23 Aug 2018