Den livsviktiga luftväxlingen

En faktor som sällan märks så länge den fungerar är luftväxling. Lokaler vi vistas i har fläktsystem som reglerar temperatur och luftfuktighet. Strejkar systemen märks det direkt!

Det finns alldeles för många olika problem att fundera över. Detta gäller oss alla. Om du äger din egen bostad eller om du äger andras bostäder - problemet med ventilation är detsamma. Skillnaden är att för den enskilde husägaren drabbar konsekvenser endast få personer. Ventilation är förstås bara ett av många intressanta projekt vi behöver ta ställning till. Det finns altaner att bygga och grönytor att sköta. Det finns städning att utföra och takrenovering att svettas över. Allt tar sin tid och allt tar sin del av kostnaderna.

Varför är ventilation viktigt? Luften finns ju ändå överallt och flödar fritt, liksom? Varför ska allting vara så komplicerat? Ventilation och luftens kvalitet spelar en viktig roll för människors hälsa, så är det. Det påverkar byggnadens skick och det påverkar i hög grad kostnaden för uppvärmning. Goda skäl att fundera, alltså.

Stora skillnader på byggnaders ventilationssystem

Hur ventilation fungerar varierar enormt beroende på en mängd faktorer. Hos många äldre och mer lantligt belägna byggnader benämns ventilationen som “självdrag”. Därav kan man förstå att ingen tid och inga pengar lagts ner på ett ventilationssystem alls. Kanske behövs det inte heller avancerade system för ett fritidshus som endast används sommartid.

Ett hyreshus i en större stad har helt andra förutsättningar. Ventilationen där måste kunna tillgodose de boendes behov av frisk och värmeanpassad luft året om. Många personer som äger hyreshus passar på att förnya, renovera och bygga om vid så kallade stambyten. Detta görs vanligen med intervall på mellan 20-30 år och en del hinner hända tekniskt på den tiden.

Finns det något system som är “bäst”?

Frågan diskuteras! Vad de flesta verkar vara överens om är att ett system där värmeväxlare används är överlägset. En värmeväxlare tar tillvara på värmen i frånluften och använder denna för att värma tilluften. Systemet är alltså mycket fördelaktigt ur ekonomisk synvinkel och fungerar smidigt för de allra flesta.

Att installera FTX, alltså från- och tilluftsventilation med värmeväxlare är det bästa du kan göra för din fastighet. Systemet fungerar för alla typer av byggnader och förutom de rent finansiella vinsterna gör filter att fler partiklar i tilluft fångas upp. Detta är till fördel för allergiker men även för personer och djur i största allmänhet. Vänd dig till ett välrenommerat företag för offert!

30 Jul 2020