Därför blev renoveringen av Tekniska nämndhuset uppskjuten

Under lång tid var hus, renoveringdet diskussioner och debatter kring den husrenovering som eventuellt skulle göras på Tekniska nämndehuset i Kungsholmen (Stockholm). Men efter att kommunfullmäktig haft sitt avgörande möte i oktober 2018 stod det klart att någon renovering av fasaden inte skulle ske – i alla fall inte just då.

Ska Tekniska Nämndehuset få en husrenovering för 116 miljoner – eller inte? Det är en omdebatterad fråga som i oktober 2018 kom upp för omröstning i kommunfullmäktige. Socialdemokrater, Miljöpartister och Feministiskt Initiativ stod bakom detta förslag men röstningen visade att de inte fick igenom sin vilja. Alliansen valde nämligen att rösta emot. De ville visserligen ha en renovering men då inte enbart av fasaden utan en komplett husrenovering som skulle resultera i att fastigheten skulle innefatta bostäder.

Men avgjort blev det inte ändå. Det som hände var att alliansen fick igenom en så kallad minioritetsåterremiss. De ansåg nämligen att ärendet behövde analyseras mer innan åtgärder påbörjades.

Om Tekniska Nämndhuset

Tekniska Nämndhuset ligger på Kungsholmen i Stockholm och är idag en förvaltningsbyggnad inom kommunen. Här finns Stockholms olika tekniska förvaltningar så som fastighetskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret. Här arbetar ungefär 1200 tjänstemän inom olika förvaltningar.

Denna byggnad är grönmarkerad. Det betyder att byggnaden har ett konstnärligt och historiskt värde och något man därmed bör ta ställning till vid eventuell ombyggnad eller renovering.

Den byggdes 1962 - 1965 och har sex våningar. Detta uppdelat på tre olika byggnadskroppar. Utöver dessa tre byggnader använder även förvaltningen ett par angränsande byggnader för sin verksamhet. Tanken var även att ett socialt nämndhus skulle byggas inom samma område men denna idé lades ner.

Förslaget lades fram  2013

Tanken om en flytt av Tekniska Nämndhuset lyftes upp 2013. Tanken var då att flytta hela verksamheten till en byggnad där Söderstadion tidigare legat på. Man tänkte då att nuvarande byggnad skulle rivas alternativt få en total husrenovering och därefter innefatta bostäder. Efter ett par år valde man däremot att lägga ner denna idé. År 2016 togs beslutet att verksamheten skulle vara som tidigare i byggnaden.

Men sedan dess har alltså frågan ännu en gång lyfts upp. Denna gång handlade det däremot inte om en husrenovering i första hand utan om en fasadrenovering. En fråga som alltså gick upp i kommunalfullmäktige i oktober och där svaret blev – kanske.

Frågan skulle efter detta möte ännu en gång ut på remiss. Historien kring Tekniska Nämndhuset fortsätter alltså, även efter hösten 2018.

Mer information om husrenoveringar finns här. 

 

4 Dec 2018