Dags för en dränering?

För många husägare så kan frågan om en dränering komma som en chock. Speciellt om det handlar om ett som man nyligen har köpt. Därför är också ett tidigt råd att man som köpare av ett hus ställer just den frågan och klargör när det senast genomfördes en dränering.

Det kan faktiskt vara avgörande kring huruvida man vill gå vidare med ett husköp eller ej. Om säljaren till ett hus i Stockholm säger att en dränering genomfördes för tre år sedan så behöver man inte vara orolig. Säger han däremot att det var tjugo år sedan senast - då kanske man bör dra öronen åt sig lite grann; särskilt om det handlar om en högre köpeskilling - något som är vanligt i just Stockholm.

För: en dränering är inte billig och den är framförallt något som kommer att påverka både den egna bekvämligheten och tomtens skick.

Därför måste en dränering ske

Anledningen till att man måste genomföra en dränering är enkel. Ett hus är mer än det som möter ögat; en stor del av huskroppen - grunden - ligger under jord och det är också den som kommer att utsättas för fukt- och vattenangrepp. Detta kan i sin tur leda till mögelskador och dessa vill man, naturligtvis, undvika till varje pris. Därav också vikten av en dränering.

I och med att det handlar om den del av huset som ligger under jord så måste man också gräva och det kan handla om stora massor av jord som måste flyttas undan för att ge plats åt nya dräneringsrör. Detta måste också ske i omgångar då man inte kan gräva upp alla sidor på en gång - husets grund skulle annars riskera att undermineras. Man brukar dränera en- eller möjligen två sidor åt gången.

Så går en dränering till

Först så gräver man alltså bort all jord för att komma ner ordentligt i marken. Steg nummer två handlar om att placera ut dräneringsrör som brukar leda till exempelvis en stenkista. Runt- och under dräneringsrören så lägger man dräneringsduk som ett extra skydd och därefter så isoleras väggarna rund källaren; detta kan också göras på insidan.

Ett tredje steg innebär att man fyller igen hålet med shingel eller grus och därefter så jobbar man vidare med dagvattenledningarna som även de ska ledas bort från huset. Detta är en metod inom dränering - men det finns även andra.

Tiden mellan varje dränering skiljer sig åt

Vi nämnde 20 år som ett slags riktmärke för då en dränering ska ske. Man brukar säga att projektet bör ske mellan 20-30 år. Det är dock en sanning med viss modifikation. Ett bra riktmärke är det, men det har brister. Vilket typ av underlag som huset står på spelar också en stor roll.

Konkret så kan det innebära att ett hus i Stockholm som står på grus kan förhålla sig till ovan nämnda tidsintervall - detta medan ett hus som står på moränjord måste dräneras betydligt mer frekvent då den jorden av hävd är väldigt fuktig.

Hur tomten i övrigt ser ut spelar också roll. Rabatter och anlagda trädgårdsområden kan påverka mycket och innebära att huset måste dräneras med kortare tidsintervaller än ett hus som saknar denna estetiska extravagans. Men, i ärlighetens namn: hur många vill bo i ett hus som saknar rabatter? Man kan inte bara tänka funktionellt; det rent estetiska ska också ha betydelse.

Ta hjälp med din dränering

Ett sista råd handlar om att betala för professionell dränering. Det går att genomföra projektet på egen hand, men det är inte att rekommendera - även om du har all utrustning till hands och har tillgång till exempelvis en grävmaskin. Det handlar om ett tungt, krävande jobb som kommer med stora risker sett till att det kräver expertis. Dränerar du på egen hand så riskerar du att få göra om arbetet redan efter något år.

Då tjänsten dessutom inkluderas i Rot-avdraget så är det definitivt en parameter att lägga ett plustecken framför. Du kan alltså anlita en firma inom dränering i Stockholm och dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Det gör stor skillnad.

På http://www.stockholmdränering.se kan du läsa mer om dränering.

24 Aug 2018