Bygglovsritningar – innebörd och behov

Bygglovsritningar förbereds och lämnas in i samband med en ansökan om bygglov. Ritningarna är olika och måste uppfylla specifika krav.

Vad är bygglovsritningar? Namnet säger det självt. Det är ritningar som visar ett bygge, så enkelt kan man förklara det. Visserligen ligger det lite mer bakom begreppet. Bygglovsritningar görs på ett specifikt sätt och uppfyller särskilda krav och normer då dessa lämnas vid en ansökan om bygglov.

För att ett byggprojekt ska bli godkänt i Sverige måste man få ansöka om bygglov. I samband med det ska bygglovsritningar i form av plan-, fasad- och sektionsritningar presenteras.

Myndigheten som är ansvarig inom det området är byggnadsnämnden. En regel som bör följas är att lämna in så detaljerade ritningar som möjligt för att snabbt kunna få ett svar från nämnden. Man bör vara beredd på att få ett nej eller få en begäran om ändringar i bygglovsritningarna för att få ett ja.

En bygglovsritning visar husets nuvarande utformning samt hur det kommer att se ut efter att det nya projektet är avslutat.

Krav som ställs och måste uppfyllas

Byggnadsnämnden ställer särskilda krav på bygglovsritningar. Först och främst ska de visa på ett tydligt sätt byggnadens nuvarande utseende men även ett projekt över hur den kommer att se ut efter planerad åtgärd. Ritningarna ska vara redovisade enligt gällande normer och lagar samt framtagna i en relevant skala.

Allt fler kommuner tar emot ansökningar om bygglov på ett digitalt sätt. Detta förenklar och snabbar till hela processen. Givetvis accepteras det även utskrivna bygglovsritningar i pappersform. Förutom husets utseende omfattar bygglovsritningar även information om el installationer och VVS. Dessa är inte beslutsgrundande men bör finnas med.

Har du råd med bygglovsritningar?

Idag finns det många företag som kan assistera vid framtagandet och inlämnandet av bygglovsritningar. Arkitektbyråer erbjuder tjänster inom det området men deras arvode kan vara högre jämfört med företag som inte arbetar med arkitekter. Man behöver inte ha titeln arkitekt för att kunna utfärda bygglovsritningar.

Vad ligger priserna på? Det beror mycket på själva projektet och dess komplexitet. Kostnaden varierar mellan 5 000 – 25 000 kronor. Priset gäller för ett enbostadshus. Innan slutgiltigt val av en firma bör varje kund undersöka marknaden och begära flera offerter. Det är viktigt att noggrant läsa igenom offerten och kontrollera att alla delmoment är inkluderade. Som det nämndes tidigare omfattar en ansökan om bygglov flera olika ritningar. Alla dessa ska vara med. Ritningar av el installation och VVS system ska också innefattas. Vi tipsar att kolla in denna webbsajt: https://www.bygglovsritningar.net/

27 Mar 2020