Borra för det livsnödvändiga vattnet

Inget annat är lika nödvändigt för människor och djur som vatten. Vi klarar oss länge utan mat, men inte utan vatten. Rent vatten utan olämpliga tillsatser är inte svårt att få i Sverige.

Hela människans historia är tätt sammanvävd med vatten. Inga mänskliga boningar har någonsin kunnat existera där inte vattentillgången varit säkrad. Vi har använt det att färdas på och för att finna nya boplatser. Vi har rengjort oss i det. Våra husdjur har kunnat leva vidare p.g.a. vatten. Ingen utveckling har skett utan behovet av vatten är konstant. Idag och i landet Sverige är vi många som har vatten ordnat genom kommunala ledningar. Dock inte alla. En relativt stor del av befolkningen lever utanför de kommunala näten och har alltså enskilt vatten. Detta betyder i regel egen brunn. För att ett hushåll alls ska fungera måste också brunnen göra det. Vad gör vi annars?

Brunnsborrning för amatörer?

Idag är trenden med gör-det-själv starkare än någonsin. Fler människor arbetar från hemmet och kan utnyttja den ökade friheten till husprojekt. Noll restid till och från arbetet betyder mer fritid. Många passar på att renovera utsida och insida av det egna hemmet. Ibland med blandat resultat men alltid med goda intentioner. Målning, visst snickeri och lite annat passar bra att ägna sig åt för den glada amatören och sedan får rörmokaren och elektrikern ta vid där proffshjälp är ett måste. Men hur är det då med brunnen och vattnet? Misstänker man att det egna vattnet inte är av toppenkvalitet får man börja med att ta vattenprov. Om värdena inte är acceptabla och det inte går att lösa med filter så är det dags för brunnsborrning. Det är inget amatörjobb.

Teknik, redskap och kunskap

Din insats vid brunnsborrning ska vara åskådarens och inget annat. När dina vattenprover visar rött behöver du prata med yrkespersonerna. Vad kommer de att göra som du själv inte kan? Först tar de reda på var på din tomt det är lämpligast att borra. Vad man vill göra är att borra ner till berggrund och få tillgång till grundvatten. Detta garanterar att ditt dricksvatten inte löper risk att förorenas av exempelvis avlopp eller kemikalier. För att bergborra korrekt behövs en borr av alldeles speciella mått och människor med erfarenheter och kunskap. När din nya brunn slutligen anslutits till din bostad och provtagningen visar att vattnet är godkänt att dricka är det dags att dricka vatten och känna sig väldigt nöjd. Läs mer om brunnsborrning på denna hemsida: https://www.brunnsborrningstockholm.com/

10 Aug 2020