BIM – en metod för informationshantering vid byggnation

Det lönar sig att anlita en konsultfirma inom BIM i samband med större byggprojekt. All information som samlas kan även vara till nytta senare i byggnadens liv.

BIM står för Building Information Modelling, vilket är en metod för att skapa och hantera information om ett byggprojekt under hela dess livscykel. Som en del av denna metod utvecklas en digital beskrivning av varje aspekt i byggprojektet. En sådan digital beskrivning inkluderar vanligen en kombination av 3D-modeller med stora mängder information, samt all data som hör till.

I ett tidigt skede av ett BIM-projekt samlar en konsultfirma inom BIM ihop ett team. Denna godkänner processen och de strukturer som finns för informationsförmedling, för att säkerställa att allt är väl samordnat och till maximal nytta för de som är inblandade i bygget. En Project Information Officer (PIO) tillsätts också för att ansvara för informationshanteringen.

BIM – för koordinering av samarbetet

När projektet går in i byggskedet kan den framtagna informationen användas för mer effektiv planering och byggnation. När det krävs eventuella ändringar i designen kan dessa följas av alla i den överenskomna processen för informationsförmedling, på ett fullständigt transparent sätt. Den nya informationen blir omedelbart tillgänglig, vilket underlättar samarbete mellan konstruktörer, byggteam och chefer.

Slutligen, när byggprojektet väl är slutfört och byggnaden ska börja användas, kan informationen som har lagts in i modellen användas i samband med drift och senare arbeten. Sammanfattningsvis så förbättrar alltså BIM samarbete och koordinering, för effektiv hantering av byggnationer från tiden innan byggstart och genom byggnadens hela liv.

3 Jul 2023