Betonghåltagning Stockholm – hål i golv och väggar

Om du ska renovera och modernisera en fastighet kan du tvingas göra hål i väggar och golv. Tag kontakt med en specialist som kan betonghåltagning i Stockholm.

Du är byggchef i ett fastighetsbolag som förvärvat några hyresbostäder. Fastigheterna är byggda i mitten av 1900-talet och är i behov av renovering. Nya ledningsdragningar ska göras för el, vatten och ventilation. Projektet innebär att ett antal genomföringar måste göras i väggar, tak och golv.

För att göra hål i betong krävs specialkunnande och rejäla maskiner. Du behöver göra hål i några väggar i armerad betong. Sådana hål görs med betongsågning eller diamantborrning. Hålen blir mindre men räcker till för exempelvis el- och VVS-ledningar. En annan metod som specialister använder är vajersågning. Då klarar man av att öppna riktigt tjocka partier i betong eller tegel.

Betonghåltagning Stockholm – jobb för specialister

För projektet behöver du anlita ett företag med betonghåltagning i Stockholm som specialitet. De gör inte endast runda hål. I ditt projekt ska öppningar göras för såväl dörrar som fönster. På några ställen ska även nya rännor för avlopp göras i golv. Att såga i golv är naturligtvis inget bekymmer för en kunnig betonghåltagare.

Du kanske är orolig för att håltagningen kommer att förändra fastighetens hållfasthet. Oron är naturligtvis befogad, men håltagning görs utan någon risk för byggnaden. Och vad händer med det material som borras eller sågas ut? Det tar experten hand om och forslar till en avfallsanläggning även om det klassas som miljöfarligt avfall.

27 Oct 2022