Betonghåltagning i nybyggnationer i Uppsala

Vid nybyggnationer i Uppsala är det vanligt att man väljer att gjuta hela stycken, för att därefter i efterhand utföra den betonghåltagning som behövs.

När det handlar om betonggjutning så gör man oftast formar som man gjuter i. På det sättet får man exakt vad man vill ha, direkt. Men ibland är det enklare ifall man först gjuter hela stycken och därefter går in och utför en betonghåltagning. Det kan gå snabbare och bli bättre.

För den som arbetar inom håltagning är det därför vanligt att man får vara med vid nybyggnationer, under själva stommens uppförande, men även när man kommit en lite längre bit på vägen mot ett färdigt hus. Det är helt enkelt charmen med att ha ett sådant yrke i Uppsala, och gör att man alltid har något nytt att få se och lära sig.

Precis betonghåltagning i Uppsala

Då man väljer att utföra en betonghåltagning i Uppsala, i nybyggnationer, så kan det vara för att man vill ha flera olika typer av hål. Det kan vara att man ska göra mindre hål i valv, det som man normalt kallar för innergolv och innertak. Hålen kan vara till trappor, hissar eller någon typ av rördragning.

Men det händer även att man gör hål i väggar, för att även där dra några rör, eller för att man ska montera fönster eller dörrar. Och vid en håltagning i en nybyggnation så kan det även vara för att man behöver få hål som är mycket exakta i storlek, och kanske även ovanligare i formen.

8 Feb 2023