Behöver du hjälp med en injektering?

Betong och andra hårda material kan komma med en falsk trygghet. Oavsett om det handlar om golv, om plattor att resa hus på eller om exempelvis väggar så kan framtiden komma med problem. Har en betonggjutning skett på ett slarvigt sätt så kan detta innebära att sprickor bildas och i dessa kan sedan vatten och fukt dyka upp. Sker detta så kan exempelvis andra konstruktioner börja rosta och därifrån så är steget till riktigt stora problem sällan långt.

Betong åldras dessutom - precis som allt annat - och ju äldre den blir, desto större risker finns för skada. Lyckligtvis finns det emellertid olika metoder att lösa dylika problem. Förutsatt att de upptäcks i tid så kan man åtgärda exempelvis sprickor i ett betonggolv, i en betongplatta eller i en vägg av betong - eller något annat material.

Det vanligaste är att man använder sig av en metod kallad injektering. En injektering innebär att man anlitar ett företag som borrar mindre hål i ytan - efter att först ha undersökt skicket på exempelvis betongen - och där de sedan sprutar in ett material som tätar igen alla håligheter.

Injektering i betongkonstruktioner med epoxi

Materialet som sprutas in varierar och beror helt på vilka skador det handlar om och på vilket typ av material som ska repareras. Ibland används exempelvis lättcement medan man i andra sammanhang använder sig av epoxiplast. Det senare är även vanligt förekommande i samband med en annan typ av injektering som kallas för relining.

En relining kan användas för att skapa en större förståelse för hur injektering av betong används och vilka fördelar som finns. Relining används som substitut för ett klassiskt stambyte. Istället för att riva ut alla rör- och ledningar - stammarna - ur en fastighet så sprutas epoxiplast in i dem. Då plasten stelnar så fungerar det som nya stammar - inuti de gamla. En relining är effektiv och den är, framförallt, både billigare och går snabbare än vad ett stambyte är.

Samma sak kan sägas om en injektering i betongkonstruktioner: man sprutar in exempelvis epoxi i hål och sprickor, detta stelnar och sedan har man återigen en stabil konstruktion där vare sig fukt eller vatten finns och kan påverka stabiliteten. Hur ser konstruktionen ut hos dig? Finns det sprickor i golvet eller i väggarna av betong? I så fall är det dags att boka tid för en grundlig genomgång och där den mest troliga åtgärden är att en injektering utförs. Den kan, till ett relativt lågt pris och med snabbhet, komma att säkra din bostad.

19 Apr 2022