Att hantera schaktmassor på ett säkert sätt i Stockholm

I Stockholm skapas mycket schaktmassor eftersom det byggs mycket. Därför är det viktigt att veta hur schaktmassorna ska hanteras på bästa möjliga sätt.

Vid stora arbeten som vägarbeten eller husbyggen grävs det ofta upp mycket material ur marken. Dessa schaktmassor behöver sedan ta vägen någonstans, och det krävs kunskap för att veta hur man hanterar dem på bästa sätt. Det handlar både om att säkerställa säkerheten för alla inblandade och att vara vänlig mot miljön på samma gång.

Faktum är att en stor del av schaktmassorna kan återvinnas och användas igen. Det är det absolut bästa sättet att vara miljövänlig. Men alla har inte koll på hur man gör det på bästa sätt, och därför kan du få hjälp med att hantera dina schaktmassor säkert i Stockholm.

Schaktmassor som måste deponeras i Stockholm

Vissa schaktmassor går dock inte att återvinna av olika anledningar. Om det till exempel förekommer föroreningar behöver materialet istället deponeras, och även detta måste ske på ett säkert sätt. Därför är det bra att få hjälp av experter på området med även deponeringen.

Det är inte enkelt att veta vilka schaktmassor i Stockholm som kan återvinnas och vilka som måste deponeras. Därför kan du få hjälp med den avvägningen, och oavsett om materialet kan återvinnas eller inte får du sedan hjälp att hantera det på bästa möjliga sätt. På så vis ser du till att arbetet sker säkert samtidigt som du tar hand om miljön runt omkring dig.

24 Jul 2023