Att göra tillbyggnader på huset

Att bygga balkong eller göra en tillbyggnad på huset för att få några extra rum är ett populärt sätt att höja standarden och även värdet på sitt hus. Det rör sig dock om ganska stora projekt och är ingenting man ger sig på själv utan ordentliga förkunskaper kring konstruktion och snickeri. Det finns lite olika sätt att gå tillväga när man vill bygga balkong eller göra en tillbyggnad. Man kan själv vara projektledare och delegera arbetsuppgifter till arkitekt och de olika hantverkare som behövs, eller så kan man anlita en byggfirma som tar hand om alltsammans på en så kallad totalentreprenad. Vilket man väljer är en fråga om plånbok och om bekvämlighet.

Bygglov

För närvarande krävs det bygglov för att bygga en balkong såväl som en tillbyggnad. Regeringen planerar att driva igenom en lättnad i bygglovskraven som gör att balkonger, burspråk och fasadrenoveringar undantas från bygglovskrav, men det har än så länge inte blivit verklighet. En tillbyggnad är ett större ingrepp på huset och hela området, så där kommer bygglovskravet antagligen bli kvar.

Man ansöker om bygglov hos kommunen. Bygglovsansökan ska innehålla all information om balkongens eller tillbyggnadens utseende, ritningar och andra handlingar, samt vem som är byggherre. Detaljerad information om bygglovsförfarandet hittar du på din kommuns hemsida. En avgift tillkommer som är lite olika beroende på om det är en balkong eller en tillbyggnad, och om tillbyggnaden är större eller mindre än 15 kvm.

Anlita en arkitekt

Du kan anlita en arkitekt för at hjälpa dig med ritningarna. Det som är bra med en arkitekt är förstås att du får en solid ritning med rätt uträknade infästningar och dimensioner, men också att en arkitekt tar hänsyn till estetiska värden på huset och omgivningarna. En arkitekt studerar både huset och omgivningen. Finns en detaljplan för området tas den i beaktande.

Det blir lite dyrare att anlita en arkitekt, men du kommer att få en förstklassig balkong eller tillbyggnad.

Hitta en bra byggfirma

Det kan kännas tryggt att lägga allt ansvar i händerna på en välrenommerad byggfirma. En så kallad totalentreprenad är oftast det smidigaste sättet att utföra ett byggprojekt. Byggfirman står för ritning, bygglovsansökan och utförande och du kan luta dig tillbaka och känna att du får ett väl utfört arbete.

Ekonomi

Det kostar en hel del att få en balkong, och framför allt en tillbyggnad av huset, ritad och uppförd. I gengäld blir det alltid en värdeökning på huset som man kan räkna sig till godo. Är man händig och har gott om tid kan man kanske bygga en balkong efter en arkitekts ritningar, em en tillbyggnad är ett för stort jobb för en person, där behövs en byggfirma.

Vi rekommenderar att man hittar en erfaren och seriös byggfirma som kan ta projektet på totalentreprenad. På så sätt försäkrar man sig om ett väl utfört arbete som man har garanti på.

12 Dec 2017