Asbestsanering sätter fart

Vill du snabbt bli av med asbest i huset? När man upptäcker asbest i sitt hus är det bäst att göra något åt det på direkten. Kontakta en firma i Stockholm som kan det här med asbestsanering.

Att jobba med asbestsanering är ett farligt arbete då man utsätts för höga doser med damm som innehåller partiklar som är hälsovådliga och orsakar allvarliga sjukdomar. Det har konstaterats att man bland annat kan få cancer av att andas in damm som innehåller asbest. Det är en av anledningarna att man vill sanera bort det från hus och byggnader vilka har fasader täckta med skivor som innehåller denna eländiga produkt. Från början trodde man att det var helt ofarlig och asbest används fortfarande på många håll i världen. Även i Sverige där vi importerar den från Kina och Asien som är flitiga användare av produkten när de tillverkar bilar och andra industriella produkter.

Varför började man använda asbest?

Materialet började användas på grund av sina mångsidiga egenskaper. Det skyddar mot brand och fungerar som isolering. Det kan användas vid tätning runt värmepannor och finnas i färger, golvplankor och plaster. Tätningar som innehåller asbest kan finnas i de flesta krökar och ändar på vattenrör, vilket innebär att vi kan få i oss det genom dricksvattnet om rören skadats eller nöts sönder av tidens tand. Asbest används till och med vid tillverkning av bromsar inom fordonsindustrin. Den förekommer även i markledningar och i byggnader. Kort sagt överallt. Man skulle kunna säga att allt omkring oss är en tickande bomb av asbest. Men det kanske är att gå lite för långt.

När det gäller din hälsa

Asbest har använts som brandskydd och värmeisolering inom byggbranschen i många år. När man insåg att ämnet var farligt började man det vanskliga arbetet med att sanera. När man andas in dammet är det hög risk att man utvecklar lungcancer. Därför är det viktigt att sanering utförs av utbildad personal med skyddskläder och god kunskap om hur man i största möjliga mån skyddar sig. Användandet av asbest i samband med husbygge förbjöds i slutet av 1900-talet här i Sverige och sedan dess pågår ständigt arbete med asbestsanering i Stockholm och övriga delar av landet. Så länge asbesten sitter inkapslad utgör den ingen fara, det är först när det blir en skada på materialet och damm läcker ut eller yr omkring som skadligheten är ett faktum. Rökning i kombination med inandning av asbestdamm dubblerar möjligheten att få cancer.

3 Feb 2020