Är din byggfirma i en tvist?

Som kund så anlitar man en byggfirma för att få ett arbete utfört enligt konstens alla regler. Ett arbete som man själv saknar kompetensen för att klara av och där man istället vill ha ett hållbart resultat som står emot tidens tand. Inga konstigheter i detta. Faktum är att fler och fler privatpersoner anlitar byggföretag idag än vad som förr var vanligt. Dels så handlar det om att vi har det bättre ställt, dels om att det pågår en stor trend om att renovera i sitt hem och som en tredje anledning så ska vi nämna Rot-avdraget som en tydlig skiljelinje.

Sedan det infördes och gjorde det möjligt för privatpersoner att anlita hantverkare med ett skatterabatt - man drar av 30% av den totala arbetskostnaden med ett årligt tak på 50.000 kronor - så har ökningen varit tydligt.

Det är dock en ökning som inte varit helt oproblematiskt sett till att antalet tvister mellan byggföretag och privatpersoner ökat. Ur ett rent allmänt perspektiv så handlar det om att kunden betalat för en tjänst som denne anser vara undermålig. Detta medan byggföretaget anser att den utförda tjänsten är högkvalitativ och vill då, naturligtvis, också ha betalt för arbetet. I och med att all betalning - enligt gängse regler - ska ske i efterhand och efter besiktning så är således också en tvist inledd.

Ta hjälp av en försvarsadvokat i Stockholm

Oavsett om man är privatperson eller byggföretag så är rådet att man tar juridisk hjälp och anlitar en sakkunnig försvarsadvokat om man blivit dragen inför rätta. Det kan nämligen bli en kostsam historia. Tre tänkbara lösningar finns och tre stycken olika rättsliga scenarion kan komma att ge en dom kring vem som har rätt och vem som har fel.

    • Om tvisten ligger unde 6 miljoner kronor - 150 basbelopp - så ska den avgöras i allmän domstol. Här betalar du som byggföretag enbart för din försvarsadvokat och ombuden - samt en avgift på 450 kronor. Domstolen är gratis. Det här är den vanligaste tvisten.
    • Över 6 miljoner kronor. Dessa tvister kan bli betydligt dyrare då de ofta går till skiljedomstol. Förenklat så innebär det att parterna utser experter inom entreprenadjuridik som sätter sig in i ärendet och sedermera också kommer fram till hur tvisten ska lösas. Denna väg kostar ofta mycket pengar (för den som åläggs att betala), men har en fördel i att den går snabbt att lösa. Kostnaden förklaras av att man även betalar arvodet för domstolens ledamöter
    • Den tredje vägen är att båda parterna utser en och samma person - en ojävig skiljeperson - som får sätta sig in i ärendet och därefter delge ett beslut. Ett snabb och billigt förfarande.

Vem bär skulden?

Varför har då konflikter kommit att öka; handlar det om att byggföretag blivit sämre eller om att privatpersoner har orimliga förväntningar på resultat kontra förväntningar? Sanningen ligger någonstans mitt emellan, men man kan inte sticka under stol med att Rot-avdraget även haft en negativ effekt. Fler företag har startats och det har också inneburit att många av dessa saknar kompetens för de arbeten de åtar sig. Tyvärr har ökningen av fuskjobb varit ganska påtaglig sedan Rot-avdraget infördes.

För kunder så gäller det att vara medveten om detta och säkerställa kvalitet innan man skriver ett avtal med en byggfirma. Välj hellre en lite dyrare sådan än den billigaste, kontakta referenser och se över vilka tidigare jobb man varit inblandade i. Det blir billigare än att gå in i en konflikt och eventuellt tvingas betala för en försvarsadvokat som byggföretaget i Stockholm anlitat.

1 Oct 2018