5 skäl till att dränera huset

Luktar det underligt i huset? Har du en känsla av att det är mer fukt än nödvändigt i din källare? Är det länge sedan en dränering gjordes runt huset kanske det är dags att kontrollera behovet.

Du kanske någon gång undrat vad det finns för skäl att dränera ett hus. Undvika fukt i huset är ett. Det finns åtskilliga anledningar till att man vill hålla sitt hus fritt från fukt. Utsätts husgrunden för långvarig fukt som aldrig får tid att torka upp kan det orsaka vad man kallar fuktskador. Efter viss tid uppstår lätt mögel och när huset är angripet kan de boende få flera svåra sjukdomsbesvär. Det kan både bli en kostsam historia och dyrköpt erfarenhet. Håller du huset fritt från fukt slipper du omfattande renoveringar av både hus och människorna som bor där.

Vad är egentligen en dränering och hur går den till?

Har du aldrig tidigare stiftat bekantskap med ordet dränering så kan det vara helt obegripligt. Men det innebär i korta drag att du ser till att hålla vatten och fukt borta från huskroppens grund. Det finns rör nedlagda runt hela huset i närheten av grunden. De leder bort regnvatten och smältvatten från huset och ut till gräsmattan. Efter ca 30 - 40 år har de här rören ibland vittrat sönder av tidens tand och behöver bytas. Då gräver man upp runt hela huset och frilägger rören. Därefter byter du ut de befintliga rören som är skadade eller lägger in en slags innerrör i de rören som redan ligger i marken. Förr användes nästan bara tegelrör men idag finns det andra varianter att använda.

Vad är det för vinster?

Fördelen med att se till ditt hus i god tid och dränera med intervaller på ca 30 år är att du undviker mycket extra arbete och kan förhindra skador på både hus och människor. Även om det är ett stort projekt att ro i land både ekonomiskt och tidsmässigt är det ingenting i jämförelse med vilken skada ett hus kan ta av att vara odränerat. Skulle problem med mögel och fukt uppstå tar det mycket längre tid. Och du sparar således in en rejäl slant på att vara ute i tid och förhindra skador. Huset håller längre och det får ett bättre andrahandsvärde. Du undviker fuktskador, och mögelangrepp. Ingen behöver bli sjuk på grund av mögelsporer i huset och allt som finns i huset får en bättre hållbar livskvalité.

18 Apr 2020