Blogg

Vad gör en byggkonsult?

11 okt 2018

Såväl stora som små byggprojekt kan ha sina svåra utmaningar. När en utmaning är svår att lösa för byggherren själv, kan det vara läge att ta in en byggkonsult. Det kan till exempel handla om att planera en bostad i närheten av ett industriområde, eller en unik byggnation i centrala Stockholm som kan vara svår att få bygglov för. En byggkonsults kompetens kan komma väl till hands i många olika situationer.                          

Kan vara nödvändig för en byggherre

För en byggherre kan det vara svårt att hålla koll på allting. Framförallt vid större byggprojekt finns en myriad av snåriga regler, regleringar och bestämmelser att hålla koll på och anpassa byggnationen efter. Medan en byggherre har ett övergripande ansvar över att projektet fortlöper enligt konstens alla regler, har en byggkonsult den spetskompetens som krävs för att byggherren ska kunna säkerställa just detta.

Viktigt hålla isär begreppen

Det är viktigt att hålla isär begreppen. En byggkonsult bör inte förväxlas med byggherren, men inte heller med byggingenjörer. En byggingenjörs uppgift är i huvudsak att planera, formge och strukturera byggnationer. Det kan då handla om allt från teatrar, skolor och sjukhus till privata bostäder och industrier.

Vanligtvis arbetar en byggkonsult mer med själva genomförandet, och få det praktiska att överensstämma med det teoretiska. De undersöker vilka regler och lagar som är aktuella att ta hänsyn till inför en byggnation, eller inför ett särskilt moment av ett projekt. De undersöker också hur planerna kan behöva förändras om man upptäcker att man kommer att bryta mot någon bestämmelse.

Olika nischer

Det finns relativt många verksamma byggkonsulter, och de har inte sällan en specifik nisch. Är man verksam i en större stad som Stockholm, Göteborg eller Malmö (kanske i synnerhet Stockholm) finns ett litet större urval av aktörer att välja mellan. Exempel på specialiteter eller nischar kan exempelvis vara som följer:

  • Dränering

  • Utbyggnad

  • Skorstensrenovering

  • Fasadarbeten

Och så vidare. Viktigt är att man på förhand för en tydlig dialog om vad det är som ska göras. På så vis kan man säkerställa att konsulten har den kompetens man eftersöker. Tilläggas bör kanske att många byggkonsulter – oavsett om det är i Stockholm eller i en småstad – har mycket breda grundläggande kunskaper inom bygg. Alla kan dock inte vara nischade mot allting, och någon med specialistkunskap inom till exempel bullerregler kan vara mer aktuell att anlita i en större stad som Stockholm, jämfört med en småort. Huvudsaken är att konsulten underlättar arbetet på de sätt som är möjliga.

Flera frågor? Hör av dig till www.byggkonsultstockholm.biz/.

Så kan du förhindra bränder i hus

9 okt 2018

När man ska bygga hus bör man alltid tänka på två saker. Förutom att huset ska vara snyggt, ha en funktionell form, har rätt och skön inredning bör man bygga för att förhindra olyckor och skador. Det finns då två saker att tänka på och bygga på sätt som gör att det inte sker olyckor i hemmet.

Fallolyckor

När man bygger hus, måste man alltid tänka på att i synnerhet små barn, inte ska ramla ner och skada sig. Bygger man en altan, till exempel ska man alltid bygga med ett staket. Bygger man en balkong ska de boende inte ramla från balkongen. Bygger man ett loft, måste det finnas ett stadigt staket som hindrar de som vistas på loftet från att ramla ner.

Skador

Man måste bygga på sätt som minimerar att de boende kan skadas av byggnaden. Det ska inte sticka ut saker precis där de boende ska röra sig. Trapporna ska vara byggda så att trappstegen inte är för glesa eller för nära varandra så att man tappar balansen när man går upp- och nerför trappan. Det ska finnas handtag som stöder den som ska upp- och nerför trappan.

Bränder

Man måste även bygga med tanke på eventuella bränder som kan spridas. En eld behöver syre och material som hjälper den att växa. En eld behöver något som matar den med nytt material då den snabbt konsumerar material som är lättantändligt.

Stänga in elden och förhindra att den sprids

Därför bör man bygga så att en eventuell eld stängs inne, isoleras och inte får något mer syre. Det finns särskilda branddörrar och brandluckor som isolerar en eld från att "leva" vidare. Och även om det finns en branddörr eller en brandlucka som är tänkt att isolera en eld, bör man täta huset så att det inte sipprar in syre via springor och ventiler. Man kan måla med brandsäkra målarfärger och isolera med barndsäkra isoleringsmaterial. Man kan även tapetsera med särskilda brandsäkra tapeter.

Anlita experter på brandsäkerhet vid husbygge

Man kan alltid konsultera experter inom brandsäkerhet när man bygger hus, radhus och flerfamiljslägenheter. Då är de experter på brandsäkerhet och brandtätningar i Stockholm. Även om man bygger med så stor brandsäkerhet som möjligt är det ändå människan som kan släcka elden som är central. Dessutom är det för det mesta människan som tänder elden, till exempel vid jul, och som kan genom slarv se till att den lever vidare. Det är oftast den mänskliga faktorn bakom eldarna som förstör hus och bostäder.

Är din byggfirma i en tvist?

1 okt 2018

Som kund så anlitar man en byggfirma för att få ett arbete utfört enligt konstens alla regler. Ett arbete som man själv saknar kompetensen för att klara av och där man istället vill ha ett hållbart resultat som står emot tidens tand. Inga konstigheter i detta. Faktum är att fler och fler privatpersoner anlitar byggföretag idag än vad som förr var vanligt. Dels så handlar det om att vi har det bättre ställt, dels om att det pågår en stor trend om att renovera i sitt hem och som en tredje anledning så ska vi nämna Rot-avdraget som en tydlig skiljelinje.

Sedan det infördes och gjorde det möjligt för privatpersoner att anlita hantverkare med ett skatterabatt - man drar av 30% av den totala arbetskostnaden med ett årligt tak på 50.000 kronor - så har ökningen varit tydligt.

Det är dock en ökning som inte varit helt oproblematiskt sett till att antalet tvister mellan byggföretag och privatpersoner ökat. Ur ett rent allmänt perspektiv så handlar det om att kunden betalat för en tjänst som denne anser vara undermålig. Detta medan byggföretaget anser att den utförda tjänsten är högkvalitativ och vill då, naturligtvis, också ha betalt för arbetet. I och med att all betalning - enligt gängse regler - ska ske i efterhand och efter besiktning så är således också en tvist inledd.

Ta hjälp av en försvarsadvokat i Stockholm

Oavsett om man är privatperson eller byggföretag så är rådet att man tar juridisk hjälp och anlitar en sakkunnig försvarsadvokat om man blivit dragen inför rätta. Det kan nämligen bli en kostsam historia. Tre tänkbara lösningar finns och tre stycken olika rättsliga scenarion kan komma att ge en dom kring vem som har rätt och vem som har fel.

    • Om tvisten ligger unde 6 miljoner kronor - 150 basbelopp - så ska den avgöras i allmän domstol. Här betalar du som byggföretag enbart för din försvarsadvokat och ombuden - samt en avgift på 450 kronor. Domstolen är gratis. Det här är den vanligaste tvisten.
    • Över 6 miljoner kronor. Dessa tvister kan bli betydligt dyrare då de ofta går till skiljedomstol. Förenklat så innebär det att parterna utser experter inom entreprenadjuridik som sätter sig in i ärendet och sedermera också kommer fram till hur tvisten ska lösas. Denna väg kostar ofta mycket pengar (för den som åläggs att betala), men har en fördel i att den går snabbt att lösa. Kostnaden förklaras av att man även betalar arvodet för domstolens ledamöter
    • Den tredje vägen är att båda parterna utser en och samma person - en ojävig skiljeperson - som får sätta sig in i ärendet och därefter delge ett beslut. Ett snabb och billigt förfarande.

Vem bär skulden?

Varför har då konflikter kommit att öka; handlar det om att byggföretag blivit sämre eller om att privatpersoner har orimliga förväntningar på resultat kontra förväntningar? Sanningen ligger någonstans mitt emellan, men man kan inte sticka under stol med att Rot-avdraget även haft en negativ effekt. Fler företag har startats och det har också inneburit att många av dessa saknar kompetens för de arbeten de åtar sig. Tyvärr har ökningen av fuskjobb varit ganska påtaglig sedan Rot-avdraget infördes.

För kunder så gäller det att vara medveten om detta och säkerställa kvalitet innan man skriver ett avtal med en byggfirma. Välj hellre en lite dyrare sådan än den billigaste, kontakta referenser och se över vilka tidigare jobb man varit inblandade i. Det blir billigare än att gå in i en konflikt och eventuellt tvingas betala för en försvarsadvokat som byggföretaget i Stockholm anlitat.

Alla hus behöver fasadmålning regelbundet

26 sep 2018

Som du säkert redan vet, om du äger hus – och om inte – lär du märka det snart; behöver du ta hand om huset. Mest hela tiden. Ska du äga ett hus, som inte är helt nybyggt, bör du rensa stuprör, tvätta taket, renovera fönster och måla om fasaden med jämna mellanrum. Som villaägare är det bara att dra på blåstället så snart du har en minut över på din fritid. Det är bara att gilla läget. Om man inte tar hand om huset, kommer du att märka att det snabbare än du anar, slits ner. Målarfärgen flagnar, fönster slits ut av väder och vind. Efter några år är köket out-of-date och behöver renoveras. Och så vidare, och så vidare.

Vill du inte själv arbeta med villan bör du anlita ett hantverksföretag. Man kan ju ha en önskan att bo i villa även om man själv inte är så händig. Man kan ju inte förvänta sig att endast händiga ska vara villaägare. Det går ju inte. Då skulle mer än halva befolkningen som idag äger en villa, stå utan bostad. Som tur är, finns det hantverkare som mer än gärna kommer och tar hand om det som behöver utföras på villan; som till exempel fasadmålning i Stockholm.

Många hantverkare i Stockholm

Bor du i Stockholm och behöver en hantverkare har du nästan 4.000 att välja mellan. Då räknar vi in alla som både är egenföretagare som hantverkare och de som arbetar på en hantverksfirma. Vilka ska man välja? Här tänker vi att om man någon gång springer på en duktig hantverkare, vill att samma hantverkare återkommer. Kan man abonnera på en hantverkare? Och går det att hitta en allsidig hantverkare som kan göra både det man behöver inomhus, såväl som utomhus? Det kan man absolut – om du samtidigt kan tänka dig att punga ut en hel del för det.

Viktiga kriterier när man väljer hantverkare

1. Egen ansvarsförsäkring. En medveten firma vet och räknar med att en olycka hädner så lätt. Och om en sådan sker, ska inte deras kunder behöva stå för den ekonomiskt. Därför är en hantverkarfirma som har egen ansvarsförsäkring bland det viktigaste som du bör titta efter när du anlitar en hantverkare.

2. Kollektivavtal. Detta är lika viktigt och ett säkert tecken på att det är ett medvetet företag som är seriöst och som tar sitt ansvar för sin personal. För dig som kund, är det tryggt att du anlitar ett företag som tar hand om sin personal. Det tyder på ett gott och stabilt företag, som är seriöst och tar hand om den egna verksamheten.

3. Nöjd-kund-garanti. Även detta är på samma sätt som i exemplen ovan, ett tecken på att företaget är seriöst och medveten om att det är för kundernas skull som de jobbar. Och anser de inte det, bör du inte anlita dem.

4. Utbildning och certifieringar. Självklart måste personalen som du anlitar ha de rätta utbildningarna och certifieringarna. Har de rätta certifieringar innebär det att de är måna om att vidareutbilda sig.

Sugen på ett splitternytt hus?

9 sep 2018

Visst blir man sugen på att bygga ett helt nytt hus när man ser prospekt från olika hustillverkare? Tänk dig att få förmånen att flytta in i ett alldeles nytt hus, som ingen annan har bott i innan dig. Om du bor i Uppsala har du minst 12 olika hustillverkare i Uppsala att välja mellan. Vilken ska du välja? Alla har säkert sina för- och nackdelar som skiljer dem åt. Vill man kan man köpa hus av en stor hustillverkare, som har stora ekonomiska muskler och som producerar hus på löpande band, eller så kan du välja ett mindre familjeföretag som har möjlighet att ägna mycket tid åt varje kund och som har sin produktion när dig i Uppsala.

Floods Trähus ett mindre familjeföretag med modulhus

Bor man i Uppsala eller i Stockholm kan man anlita ett mindre familjeföretag som ägnar sig åt hustillverkning. Du når dem alltid och de har möjligheten att engagera sig speciellt åt varje kund de har. De har funnits sedan 1986 och har hus byggda i lösvirke. Man måste inte köpa hus som enbart ser ut på ett visst sätt, som företagets arkitekter har ritat, utan som kund kan man faktiskt rita sitt hus själv. Har man tänkt sig något som inte skulle kunna fungera, kan deras arkitekter säga till om det fungerar eller inte.

Dessutom får man välja material själv

Där kan man välja material väldigt frikostigt. Eftersom det är ett mindre företag ahr de utrymme att låta kunderna få välja mellan olika material. Dessutom behöver det inte enbart handla om bostadshus. Man kan även välja att bygga ett sommar- eller fritidshus, eller något annat hus. Det beror på tomten och det du önskar dig. Du får just så mycket hjälp som du själv önskar. Väljer man ett modulhus, kommer hustillverkaren till dig och ser till att bygget går till som det ska. Man blir inte utlämnad åt sig själv om det inte är så att man nu skulle vilja det.

Man får ändra sig så mycket man vill

Om man vill ändra på modulhuset kan man det. Man får ändra sig hur många gånger som helst, innan det har byggts, vill säga. När huset väl har byggts är det för sent att ändra sig. Däremot får man vara delaktig i bygget, så mycket man själv vill vara det. Det är ju ändå du som ska bo i huset, eller hur? Floods Trähus förstår den saken och låter sina kunder vara delaktiga.

Rörinspektion minskar risken för större skador

7 sep 2018

Rörinspektion innebär i korthet att inspektion sker av avlopp, vattenledningar eller andra rör för att man ska hitta skador eller orsaker till stopp. Det kan alltså både vara en proaktiv åtgärd likväl som en akut åtgärd.

Så fungerar det vid problem

Generellt används en kamera som dras ner i rören. Kameran visar bild i realtid vilket gör att det är enkelt att se vilka problem som finns i rören. Därmed kan man även snabbt se vilka åtgärder som behövs för att åtgärda dessa problem. Vanliga problem är avlagringar, rost eller att olika föremål har fastnat i rören.

Så fungerar det vid proaktiv inspektion

Är det dags för stambyte snart? Eller bör rören hålla i ett par år till? Det är frågor som bland annat bostadsrättsföreningar behöver ställa sig med vissa tidsintervall. En väg är då att göra en rörinspektion för att kontrollera kvalitén på de befintliga rören.

Det är därmed ett kostnadseffektivt sätt att ha kontroll på rören och hitta små felaktigheter, samt hitta lösningar, innan de större skadorna uppstår.

Vid återkommande stopp

Finns ett återkommande problem med stopp i avloppet så är rörinspektion en bra väg att gå. Det behöver alltså inte betyda att det alltid är problem men om det återkommer så bör det finnas en grundläggande orsak. Men även här fungerar de proaktiva åtgärderna. Om rörinspektion sker regelbundet bör de återkommande stoppen inte ens uppstå.

Hur ofta rörinspektion bör göras, och om det är rätt väg att gå, kan enbart inspektionsföretag svara på. Det kan exempelvis bero på när det genomfördes förra gången samt vilka slags rör det handlar om.

Inför relining

Ytterligare ett tillfälle då inspektion sker är om man önskar får relining. Med reling menas att befintliga rör får vara kvar men att dessa får en nytt ”innerrör” som därmed ger ny beläggning och hållbarhet. Lite förenklat kan sägas att nya rör läggs i de gamla varpå man undviker de stora kostnader som annars uppkommer vid stamrust.

Inför en relining måste inspektion ske av befintliga rör för att se om dessa har kvalité och är av material som passar för relining. Det är grunden och planeringen inför att detta sker.

Kostnad för rörinspektion

En rörinspektion kan gå snabbt och därmed inte kosta speciellt mycket. Men det kan även vara en invecklad process som tar lång tid. Delvis beror det på hur många bostäder det är som ska undersökas och vad målet är. Det bästa är alltid att be om offert. Företagen brukar då komma och titta på de system som ska inspekteras och därefter kunna ge en offert på arbetet.

 

Låt ett VVS-företag inspektera dina rör

4 sep 2018

Har du problem med dina avlopp? Vet du vad de kan bero på? Om du är nyfiken och vill kunna få förbättringar på avloppet som inte åstadkommer framtida stopp i avlopp kan du alltid anlita ett VVS-företag som gör en rörinspektion och kan på så sätt hjälpa dig att se med egna ögon vad det är i dina rör som kan ge problem. Om du låter ett VVS-företag komma och låta en kamera gå in med en kamera och filma hur det ser ut inuti dina rör, kan du sedan fatta bra beslut om vad som är bäst att göra för dina rör.

Olika orsaker till stopp i dina rör

Fett

Det mesta som kan täppa igen rör, även nya rör, är fettavlagringar. Vi använder mycket fett i matlagning och det fettet åker ner i avloppet om vi bara sköljer av tallrikar innan vi lägger dem i diskamskin, och även då åker det ner fett från diskmaskinen rakt ner i våra rör. Detta är det i särklass vanligaste orsaken till stopp i avlopp.

Rötter

Ibland kan rötter ta sig in i rör och orsaka stopp i avlopp. Att rötter kan ta sig in i rören, beror på att den rörmokare som lade rören, inte gjorde arbetet ordentligt utan fuskade med skarvar. Om skarvarna inte är monterade och svetsade på rätt sätt, då kan rören släppa in växtrötter som skadar rören.

Råttor

Bara i Stockholm finns det miljontals råttor, som på olika sätt kan ta sig in i hela rörsystem nere i avloppet. De i sig kan inte stoppa avloppet, men de kan ändå orsaka skador. De finns där, helt enkelt.

Skräp från badrumsrenoveringar

Andra saker som kan orsaka stopp i avlopp är skräp och då kan det vara grovt skräp, som kommer från diverse badrumsrenoveringar; betong, fogmassa, kakelsplitter och annat som inte ska vara där.

Olika lösningar på problemet med igentäppta rör

När man väl har hittat vad det är som orsakar de igentäppta rören kan man åtgärda dem på rätt sätt. Vilket sätt som du väljer beror på storleken på sin plånbok och hur status är på dina rör. Det vill säga om de är gamla, nya, har hål eller något annat som kan påverka det du bör göra med dina rör.

Här kan du välja mellan att helt enkelt byta ut dina rör, göra en relininig inuti dina gamla rör och behålla dem, men se till att de får nya ytor inuti rören, eller att spolar alla dina rör med hett vatten, så att de får chansen att fungera på nytt, så som de egentligen ska fungera.

Dags för en dränering?

24 aug 2018

För många husägare så kan frågan om en dränering komma som en chock. Speciellt om det handlar om ett som man nyligen har köpt. Därför är också ett tidigt råd att man som köpare av ett hus ställer just den frågan och klargör när det senast genomfördes en dränering.

Det kan faktiskt vara avgörande kring huruvida man vill gå vidare med ett husköp eller ej. Om säljaren till ett hus i Stockholm säger att en dränering genomfördes för tre år sedan så behöver man inte vara orolig. Säger han däremot att det var tjugo år sedan senast - då kanske man bör dra öronen åt sig lite grann; särskilt om det handlar om en högre köpeskilling - något som är vanligt i just Stockholm.

För: en dränering är inte billig och den är framförallt något som kommer att påverka både den egna bekvämligheten och tomtens skick.

Därför måste en dränering ske

Anledningen till att man måste genomföra en dränering är enkel. Ett hus är mer än det som möter ögat; en stor del av huskroppen - grunden - ligger under jord och det är också den som kommer att utsättas för fukt- och vattenangrepp. Detta kan i sin tur leda till mögelskador och dessa vill man, naturligtvis, undvika till varje pris. Därav också vikten av en dränering.

I och med att det handlar om den del av huset som ligger under jord så måste man också gräva och det kan handla om stora massor av jord som måste flyttas undan för att ge plats åt nya dräneringsrör. Detta måste också ske i omgångar då man inte kan gräva upp alla sidor på en gång - husets grund skulle annars riskera att undermineras. Man brukar dränera en- eller möjligen två sidor åt gången.

Så går en dränering till

Först så gräver man alltså bort all jord för att komma ner ordentligt i marken. Steg nummer två handlar om att placera ut dräneringsrör som brukar leda till exempelvis en stenkista. Runt- och under dräneringsrören så lägger man dräneringsduk som ett extra skydd och därefter så isoleras väggarna rund källaren; detta kan också göras på insidan.

Ett tredje steg innebär att man fyller igen hålet med shingel eller grus och därefter så jobbar man vidare med dagvattenledningarna som även de ska ledas bort från huset. Detta är en metod inom dränering - men det finns även andra.

Tiden mellan varje dränering skiljer sig åt

Vi nämnde 20 år som ett slags riktmärke för då en dränering ska ske. Man brukar säga att projektet bör ske mellan 20-30 år. Det är dock en sanning med viss modifikation. Ett bra riktmärke är det, men det har brister. Vilket typ av underlag som huset står på spelar också en stor roll.

Konkret så kan det innebära att ett hus i Stockholm som står på grus kan förhålla sig till ovan nämnda tidsintervall - detta medan ett hus som står på moränjord måste dräneras betydligt mer frekvent då den jorden av hävd är väldigt fuktig.

Hur tomten i övrigt ser ut spelar också roll. Rabatter och anlagda trädgårdsområden kan påverka mycket och innebära att huset måste dräneras med kortare tidsintervaller än ett hus som saknar denna estetiska extravagans. Men, i ärlighetens namn: hur många vill bo i ett hus som saknar rabatter? Man kan inte bara tänka funktionellt; det rent estetiska ska också ha betydelse.

Ta hjälp med din dränering

Ett sista råd handlar om att betala för professionell dränering. Det går att genomföra projektet på egen hand, men det är inte att rekommendera - även om du har all utrustning till hands och har tillgång till exempelvis en grävmaskin. Det handlar om ett tungt, krävande jobb som kommer med stora risker sett till att det kräver expertis. Dränerar du på egen hand så riskerar du att få göra om arbetet redan efter något år.

Då tjänsten dessutom inkluderas i Rot-avdraget så är det definitivt en parameter att lägga ett plustecken framför. Du kan alltså anlita en firma inom dränering i Stockholm och dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Det gör stor skillnad.

På http://www.stockholmdränering.se kan du läsa mer om dränering.

Detta bör du göra för att huset inte ska drabbas av fukt

23 aug 2018

Har du någonsin låtit dränera ditt hus? Om inte, bör du så snart som möjligt låta en firma dränera huset åt dig, såvida inte, om du är erfaren av grävarbete och vet hur du ska lägga dräneringsrör kring huset. Att dränera tomten kring huset är mycket viktigt. Våra hus som vi har här i vår kalla Nord blir väldigt utsatta för väder och vind. Vi har höga nederbördsmängder sett under ett helt år (förutom i år) och våra hus utsätts för mycket väta. Bland det farligaste som hus kan drabbas av är om husen drabbas av mögel, vilket de kan utsättas för om de blir tillräckligt fuktiga. 

Då måste huset dräneras

En dränering bör göras åtminstone vart 10:e år eller då du väljer att renovera det, bygga ut det. De flesta hus, som inte står på pålar, står till viss del udner marken, vilket gör att de utsätts för mycekt vatten, såsom grundvatten och nederbörd. Då måste vattnet ledas bort från huset för att det inte ska drabbas av fukt och väta. En dränering är inget stort arbete, en professionell firma kan göra det på 2-3 arbetsdagar. Då är det mycket viktigt att allt grävs bort och "luftar" huset. Det är mycket viktigt att kontrollera husgrunden när man dränerar det. Oftast är det enda gången som man kan kontrollera hur husgrunden ser ut och kan se till att den inte drabbas av fukt.

Så går en dränering till

Först måste man gräva upp allt som finns runt huset. Det innebär att området kring huset kommer att förstöras. Har man då planteringar som man är rädd om, bör man ta bort dem. Har man till exempek rosor och annan känslig plantering, går det utmärkt att gräva upp dem med rötter och allt och plantera om dem på annan plats. Detta bör göras på våren, då de har chans att växa till sig under sommaren.

När väl marken runt huset är uppgrävt, minst en meter bred lägger man sedan rör som leder bort vatten. Man lägger underlag med kross, grus, stenar och sand; allt sådant som silar och leder bort vattnet från huset. Man kan även titta på de rör som går till och från huset samtidigt. Man kan titta på deras status och kontrollera så att inget är sönder eller skadat. När rören, gruset och krosset och sanden ligger på plats, kan man sedan skyffla över jorden och plantera om sådant som man vill ha planterat på platsen.

Behöver alla nya hus ha fettavskiljare?

5 aug 2018

På senare tid har man läst all oftare om fettavskiljare. Men vad är det för något egentligen och hur fungerar det? Finns det någon lag som säger att alla hus numera måste ha fettavskiljare? Står man inför ett husbygge är det klart man undrar och funderar kring sådana här detaljer. Men det korta svaret är nej, du behöver ingen fettavskiljare om du bara bygger en privatbostad åt dig och din familj. Bygger du däremot en fastighet som är tänkt att inhysa någon form av livsmedelshantering, då är det numera lag på att en fettavskiljare måste vara installerad.

Vad gör en fettavskiljare?

En fettavskiljare gör vad det låter som – skiljer ut fett från avloppsvattnet så att det kan samlas upp och återvinnas. Fett i avloppsvattnet har länge varit ett problem. När smält fett kommer ut i avloppssystemet så stelnar det och lägger sig på ytan. Mycket fett fastnar på avloppsrörens väggar och med tiden byggs mer och mer fett på. Till slut riskerar avloppsröret att helt stelna igen och en fettklump bildas, vilket ju hänt i London och som vi läst om i tidningarna den senaste tiden.

Stoppar flödet och avlägsnar fettet

För att förhindra att våra avloppssystem blir igenkorkade av fett är det numera lag på att alla fastigheter där det pågår någon form av livsmedelshantering ska ha en fettavskiljare installerad. Avloppsvattnet leds in i fettavskiljaren, som saktar upp flödet. När vattnet långsamt rinner genom fettavskiljaren hinner fettet stiga upp mot ytan, där det sedan separeras från avloppsvattnet och hamnar i en separat tank, som sedan kan tömmas av fastighetsskötaren, restaurangägaren eller vem som nu är ansvarig för underhåll av fettavskiljaren.

Fettavskiljare vid all typ av livsmedelshantering

Det är inte bara restauranger, gatukök och bagerier som måste ha fettavskiljare. Det måste även finnas i livsmedelsbutiker, rökerier, charkuteriindustrier, dagliga verksamheter, äldreboenden – överallt där tillredning eller framställning av livsmedelsprodukter pågår. Om man kan påvisa att man har ett mycket litet utsläpp av fett i avloppsvattnet kan man få en tillfällig dispens, som dock omprövas med jämna mellanrum. Man kan också ansöka om att få installera en mindre fettavskiljare, vilket brukar gå bra om den bedrivna verksamheten är liten.

Fastighetsägaren är ansvarig

Är du byggherre på en fastighet där det kommer att bedrivas livsmedelsverksamhet gör du därför klokt i att läsa på kring vad som gäller för fettavskiljare och husets avloppssystem. Som framtida fastighetsägare är det du som har ansvar för att det finns fettavskiljare i fastigheten och att den fungerar. Det regelbundna underhållet är det dock näringsidkaren som står för, och det är vanligt att detta läggs ut på entreprenad.

Häll aldrig fett direkt i avloppet

Även om en fettavskiljare finns installerad i fastigheten innebär detta inte att det är okej att hälla olja och frityrfett rakt ner i avloppet. Det ska man aldrig göra, vare sig man är privatperson eller restaurangägare. En fettavskiljare är inte konstruerad för att ta emot stora mängder fett på en gång, utan för att separera och avlägsna små mängder fett från avloppsvattnet. Olja och frityrfett ska istället samlas upp och lämnas till återvinningen, annars kommer den att orsaka problem i avloppssystemet.

Läs mer om fettavskiljare här

Frågor och svar om membranisolering

13 jul 2018

Vad är membranisolering?

Dess funktion är att vara en tydlig fuktspärr. I och med att det ligger under en uteplats, en lekplats, asfaltsområde osv. så är det ett så kallat dolt tätskikt. Ofta klarar gällande ytskikt att stå emot fukten men när så inte sker behövs membranisolering

Framförallt används denna sorts isolering vid byggnads- och anläggningskonstruktioner som konstant utsätts för vattentryck. Det är ofta offentliga ytor så som parkeringsdäck, takterasser eller tunnlar. På grund av dess komplexitet och kostnad är det främst företag som köper membranisolering. I vissa fall finns även behovet hos privatpersoner. Membranisolering förekommer även ofta som fuktskydd under torvtak, i större våtutrymmen och dammanläggningar. 

Hur sker monteringen?

Membranisolering består av tätskiktsmattor som monteras (mycket noggrant) under området som ska skyddas. I likhet med alla fuktspärrar är kompetens och yrkeskunskap mycket viktigt. Det är få som renoverar badrummet själv just eftersom det är extremt viktigt att allt blir exakt rätt. Skulle en minimal läcka finnas kan skador uppstå som skapar stora kostnader för renovering. Detsamma gäller för membranisolering. 

Går det göra ROT-avdrag?

Ja, så länge som kunden är privatperson och arbetet utförs i kundens hem så kan ROT-avdraget användas. Med tanke på att membranisolering är ett stort och dyrt projekt kan det vara värt att först kontrollera hur mycket ROT-avdrag man har kvar att utnyttja. Är det flera vuxna skrivna på adressen kan samtliga använda sin del av avdraget. Ett annat sätt att öka summan för avdrag är att genomföra arbetet i två steg där dessa betalas två olika kalenderår. 

Vad kostar det?

Priset varierar väldigt mycket beroende på yta som ska isoleras och hur mycket jobb som behöver utföras för att montera dessa. Ett pris som ibland anges är 150 – 200 000 kr. Det är alltså ett dyrt ingrepp och av den anledningen är det en stor fördel om offerter tas in från flera olika företag. På detta sätt kan stora summor sparas. Se däremot alltid till att enbart anlita företag som är etablerade och har gott rykte. En felmonterad membranisolering mister snabbt sin funktion och är dyr att korrigera. 

Vilka genomför membranisolering?

Större byggföretag och företag som specialiserat sig på fuktskydd kan både sälja och montera membranisolering. Allt beror på hur stort projekt det handlar om och vilken kompetens som behövs. Det går att köpa membranisolering på välsorterade byggvaruhus. De brukar ofta ha samarbete med hantverkare som kan anlitas för dessa arbeten. 

Så genomförs en lyckad sanering

28 jun 2018

Är det så att du har mark som behöver marksanering? Har du hittat bekämpningsmedel, PCB, farliga metaller eller vet du att marken som du funderar att bygga hus på tidigare har varit platsen, till exempel för pappersbruk, någon slags industri eller företag som har arbetat med kemikalier är risken stor att det finns farliga kemikalier på platsen. Misstänker du något av detta, är det bättre att ta det säkra före det osäkra och kontrollera marken ordentligt. Ta då helst kontakt med ett företag som kommer och gör provtagingar på jorden där du har tänkt bygga någon bostad på.

Dessa gifter kan finnas i marken

Vem skulle kunna tro att odlingar på marken skulle kunna leda till att man hittar gifter i marken efteråt? Tyvärr är det så att vanligt bekämpningsmedel som används till allehanda odlingar i koncentrerad form är rena rama giftet och ge verkningar efteråt som ingen till ha. Därför bör man alltid kontrollera marken efter en odling där. Annat som kan finnas på en tidigare industritomt är PCB, Svavel, Cyanider, olika klorerade lösningsmedel, dioxiner eller svavel.

Så går en marksanering till

Det första man gör är att försäkra sig om vilka sorts gifter det finns i marken, om det alls förekommer något. När man väl vet det, kan man sedan gräva bort det på rätt sätt. Sedan deponerar företaget giftet på ett säkert och miljövänligt sätt. Efter det måste marken fyllas med frisk jord. När man väl har återställt marken måste man sedan göra ordentliga efterkontroller så att man har säkerställt att marken är människovänlig och att djur kan vistas på området. Ingen vill vistas på giftig mark.

Detta bör du söka efter när du anlitar sanering

Du bör få tag i ett företag som har rätta utbildningarna på området, som har certifieringar på området, såsom certifikat från Sveriges Byggindustrier, Riv och saneringsentreprenörerna och som följer branschregler när det kommer till marksaneringar, och håller hög standard på sina tjänster. De måste även ha rätt utrustning, rätta maskiner, följa myndigheters regler och rekommendationer för marksaneringsarbete.

Viktiga kriterier för val av företag för marksanering

Sedan är det även viktigt med rätt bemötande och servicevänlighet när man har med alla slags företag att göra. Det är viktigt för markägaren att kunna få förståelse för vissa önskemål och att arebtet känns säkert för alla som är inblandade. Även att företaget som utför marksaneringarna skyddar såväl egen personal som andra människor som kan komma i kontakt med saneringsarbetet är säkra.

Få en kontroll på bygget

22 jun 2018

Har man lett arbetet med ett stort bygge några gånger vet man att i början är det inte lätt att veta i vilken ordning allt ska ske. Och vad ska man prioritera när egentligen allt borde hända samtidigt? Vad gör man om man plötsligt måste bolla viktiga praktiska sysslor samtidigt som man ska ansöka om allehanda tillstånd? Ibland kan det vara bra att helt enkelt få en person som kommer och hjälper en att styra upp allt. Det kan vara att lasta av den administrativa bördan och få allt nerprintat på papper.

Någon måste kontrollera att branschregler följs

Det kan vara att en kontrollansvarig kontrollerar att de olika hantverkarna bygger enligt gällande branschregler. Har man dokumenterat hela sitt arbete, är det svårt för kunden att påstå att det har fuskats. Dessutom vill kunderna oftast ha dokumentation på allt. Det är viktiga för garantin. Sedan kan det tillkomma en hel del blanketter som ska fyllas i på rätt sätt, det kan handla om ansökningar som ska till för att jobbet ska flyta på och inte fastna i något för att någon viktig detalj har glömts bort.

Bli inte utan viktigt byggmaterial

Till exempel försenades ett helt fjärrvärmebygge då det saknades vitalt byggmaterial. Något som borde ha ombesörjts innan bygget planerades och påbörjades. Företaget (Fortum) förlorade massor på att ha rekryterat jobbare som stod sysslolösa en hel månad för att det fattades vitalt byggmaterial. Det kunde inte hjälpas. Det gick inte att få tag i materialet under en hel månads tid. Sådant är resursslöseri på hög nivå och måste motarbetas. Det är slöseri både på arbetskraft och resurser.

Inte fel att anlita konsulter

Det är inte ett tecken på svaghet att anlita konsulter, istället kan det vara ett tecken på att man vill åstadkomma ett bygge med hög kvalitet. Särskilt som om konsulterna har en hög utbildning och lång erfarenhet av husbyggen. Konsulterna levererar i tradition till en lång historia av husbyggen. Dt har krävts för att människor inte ska frysa ihjäl här upp i kalla Norden. Vi om någon har haft behov av gedigna byggen och ahr av tradition lagt stora resurser på att få stora och varma hus som håller hög kvalitet.

Av den anledningen finns det många krav på hur byggnaderna byggs och det har blivit viktigt att kunna garantera de boendes kvalitet på sina bostäder. Vi lägger ner mer än hälften av våra inkomster på våra hem. Vi har helt enkelt höga krav på våra bostäder då vi lägger ansenliga summor på vårt boende.

Hur man genomför en lyckad takrenovering

18 jun 2018

En takrenovering krävs inte ofta, underhåller man sitt tak väl kan det hålla i flera decennier. Det är oftast de underliggande materialen som behöver bytas ut först. Själva takmaterialet, som till exempel tegelpannor och takplåt, kan hålla betydligt längre än ett par decennier, ibland upp till hundra år under rätt förhållanden. Ofta är det en god idé att behålla takmaterialet när man renoverar taket, utseendemässigt är det svårt att till exempel byta ut gamla, vackert åldrade tegelpannor mot nya.

Anlita en takläggare

I Stockholm finns detaljplaner för alla områden i stan, och i de står de mer eller mindre noga hur man får bygga och renovera. Det är viktigt att man förhåller sig till det som står i detaljplanen och visar respekt för huset och området. Det bästa är om man kan genomföra fasad- och takrenoveringar så varsamt som möjligt, utan att förändra husets karaktär och utseende. Då kan det var abra att anlita en professionell takläggare.

Det finns många bra takläggare i Stockholm, och du bör söka så lokalt som möjligt. Att takläggaren har god kännedom om området du bor i och vilka egenskaper ditt tak har, gör att du kommer att få ett bättre resultat. Välj en takläggare som värnar om tradition och hantverk, och vet värdet av ett gammalt tak. Någon som kan bevara och restaurera snarare än att smälla upp ett helt nytt tak utan eftertanke.

Viktigt med tydliga anvisningar

Framför allt är det viktigt att du väljer en takläggare som är lyhörd för det du vill ha utfört. Var så tydlig du kan i dina anvisningar för hur du vill att takrenoveringen ska genomföras, och försäkra dig om att takläggaren har förstått. Det kanske är så att det enda du vill ha utbytt är takpappen, i så fall ska takläggaren inte dra iväg och köpa ny läkt för tusentals kronor.

Vill du spara ditt gamla tegeltak är det oftast möjligt, men ibland kan enstaka pannor behöva bytas ut. Det går oftast lätt att hitta ersättningspannor, men har du höga krav på estetik och kvalitet kan det ta lite tid. I så fall kan det vara bra att sköta dessa inköp själv, alternativt att vara mycket noga med att de extra tegelpannor takläggaren köper in motsvarar dina krav.

Om det inte funkar

Om det visar sig att takläggaren inte är intresserad av dina krav på varsam renovering och att bevara husets originalcharm, utan mer vill göra et snabbt jobb ”som det brukar göras”, var inte rädd för att avbryta samarbetet och hitta en annan takläggare. Det är dina pengar och ditt hus det handlar om, och som husägare vill man att en renovering görs på det sätt som är bäst för huset, inte för takläggaren. Visst kan det bli knot och dålig stämning, men så länge du har ett avtal på vad du specifikt vill ha utfört, har du rätten på din sida.

Till sist

När du letar takläggare i Stockholm, var noga med att välja en hantverkare med yrkesstolthet och kunskaper om äldre tak och dess egenskaper. Välj någon som är tillmötesgående och lyhörd för dina och husets behov. Med rätt val av takläggare säkerställer du att ditt hus får ett stabilt skalskydd mot regn, blåst och snö i ytterligare några decennier.

Hur ser du på din ventilation?

6 jun 2018

Frågan om ventilation har tidigare varit styvmoderligt behandlad i Sverige. Detta gjorde att man från Riksdagens sida såg sig nödgad att agera i syfte att tvinga fram förändringar. Man såg att ventilationen i fastigheter, i offentliga byggnader, i skolor och i allmänna lokaler samt i villor och hus var under all kritik och att folk for illa som en följd av detta. Med undermålig ventilation kommer nämligen sjukdomar, det bilas mögelangrepp och fuktskador. Dessutom så är vi beroende av cirkulerande luft för att kunna koncentrera oss och för att klara en hel arbetsdag.

Kort och gott - att man införde en så kallad OVK besiktning var en absolut nödvändighet och det är något som kommit att ge oss bättre luft inomhus och så även alltså bättre förutsättningar.

En OVK besiktning innebär att man som fastighetsägare - på givna datum - ska anlita en ventilationsfirma för kontroll av vilken ventilation man har samt hur denna fungerar. Skulle fel upptäckas vid en OVK besiktning så får man en viss tid på sig att korrigera problematiken; annars drabbas man av ett vite. En OVK besiktning som passerar utan anmärkning bevisas av ett protokoll som överlämnas till fastighetsägaren samt av en kopia av detta som skickas vidare till tillsynsmyndigheten i den kommun man bor i.

OVK besiktning för villaägare?

De flesta villor och hus är undantagna OVK besiktning och du som villaägare har således inte samma höga krav på dig gällande en fungerande ventilation som en fastighetsägare har. Trots det så finns det ett värde i att boka i en OVK besiktning. Av ett enkelt och synnerligen lättförklarat skäl: du bor i huset i fråga.

Skulle du ha en undermålig ventilation och ett äldre system som inte uppfyller dagens högra krav gällande standard kan alltså göra dig och din familj sjuk. Drabbas dina barn av återkommande förkylningar och får problem med allergier och astma så kan det vara tydliga tecken på att ventilationen inte är tillräckligt bra - en OVK besiktning skulle här kunna ge nödvändiga svar i frågan.

Det finns ett ekonomisk värde i att byta ventilationssystem också. Dagens system är betydligt mer energisnåla och redan efter några år har den initiala investeringskostnaden kommit att ätas upp av den lägre energikostnaden och du som villaägare kan börja räkna hem en ren vinst.

Att dagens ventilationssystem dessutom är sofistikerade sett till att de ger en jämn och skön ventilation oavsett rum samt att de anpassar sig efter hur många som för tillfället befinner sig i rummen - eller i huset - är en annan uppsida. De kräver minimalt med underhåll och de är väldigt lätta att sköta. Boka in en OVK besiktning och se över vilken standard ditt ventilationssystem egentligen håller. Bor du i ett äldre hus så kan det definitivt finnas ett värde i att byta.

← Äldre inlägg