Blogg

Hur man genomför en lyckad takrenovering

18 jun 2018

En takrenovering krävs inte ofta, underhåller man sitt tak väl kan det hålla i flera decennier. Det är oftast de underliggande materialen som behöver bytas ut först. Själva takmaterialet, som till exempel tegelpannor och takplåt, kan hålla betydligt längre än ett par decennier, ibland upp till hundra år under rätt förhållanden. Ofta är det en god idé att behålla takmaterialet när man renoverar taket, utseendemässigt är det svårt att till exempel byta ut gamla, vackert åldrade tegelpannor mot nya.

Anlita en takläggare

I Stockholm finns detaljplaner för alla områden i stan, och i de står de mer eller mindre noga hur man får bygga och renovera. Det är viktigt att man förhåller sig till det som står i detaljplanen och visar respekt för huset och området. Det bästa är om man kan genomföra fasad- och takrenoveringar så varsamt som möjligt, utan att förändra husets karaktär och utseende. Då kan det var abra att anlita en professionell takläggare.

Det finns många bra takläggare i Stockholm, och du bör söka så lokalt som möjligt. Att takläggaren har god kännedom om området du bor i och vilka egenskaper ditt tak har, gör att du kommer att få ett bättre resultat. Välj en takläggare som värnar om tradition och hantverk, och vet värdet av ett gammalt tak. Någon som kan bevara och restaurera snarare än att smälla upp ett helt nytt tak utan eftertanke.

Viktigt med tydliga anvisningar

Framför allt är det viktigt att du väljer en takläggare som är lyhörd för det du vill ha utfört. Var så tydlig du kan i dina anvisningar för hur du vill att takrenoveringen ska genomföras, och försäkra dig om att takläggaren har förstått. Det kanske är så att det enda du vill ha utbytt är takpappen, i så fall ska takläggaren inte dra iväg och köpa ny läkt för tusentals kronor.

Vill du spara ditt gamla tegeltak är det oftast möjligt, men ibland kan enstaka pannor behöva bytas ut. Det går oftast lätt att hitta ersättningspannor, men har du höga krav på estetik och kvalitet kan det ta lite tid. I så fall kan det vara bra att sköta dessa inköp själv, alternativt att vara mycket noga med att de extra tegelpannor takläggaren köper in motsvarar dina krav.

Om det inte funkar

Om det visar sig att takläggaren inte är intresserad av dina krav på varsam renovering och att bevara husets originalcharm, utan mer vill göra et snabbt jobb ”som det brukar göras”, var inte rädd för att avbryta samarbetet och hitta en annan takläggare. Det är dina pengar och ditt hus det handlar om, och som husägare vill man att en renovering görs på det sätt som är bäst för huset, inte för takläggaren. Visst kan det bli knot och dålig stämning, men så länge du har ett avtal på vad du specifikt vill ha utfört, har du rätten på din sida.

Till sist

När du letar takläggare i Stockholm, var noga med att välja en hantverkare med yrkesstolthet och kunskaper om äldre tak och dess egenskaper. Välj någon som är tillmötesgående och lyhörd för dina och husets behov. Med rätt val av takläggare säkerställer du att ditt hus får ett stabilt skalskydd mot regn, blåst och snö i ytterligare några decennier.

Hur ser du på din ventilation?

6 jun 2018

Frågan om ventilation har tidigare varit styvmoderligt behandlad i Sverige. Detta gjorde att man från Riksdagens sida såg sig nödgad att agera i syfte att tvinga fram förändringar. Man såg att ventilationen i fastigheter, i offentliga byggnader, i skolor och i allmänna lokaler samt i villor och hus var under all kritik och att folk for illa som en följd av detta. Med undermålig ventilation kommer nämligen sjukdomar, det bilas mögelangrepp och fuktskador. Dessutom så är vi beroende av cirkulerande luft för att kunna koncentrera oss och för att klara en hel arbetsdag.

Kort och gott - att man införde en så kallad OVK besiktning var en absolut nödvändighet och det är något som kommit att ge oss bättre luft inomhus och så även alltså bättre förutsättningar.

En OVK besiktning innebär att man som fastighetsägare - på givna datum - ska anlita en ventilationsfirma för kontroll av vilken ventilation man har samt hur denna fungerar. Skulle fel upptäckas vid en OVK besiktning så får man en viss tid på sig att korrigera problematiken; annars drabbas man av ett vite. En OVK besiktning som passerar utan anmärkning bevisas av ett protokoll som överlämnas till fastighetsägaren samt av en kopia av detta som skickas vidare till tillsynsmyndigheten i den kommun man bor i.

OVK besiktning för villaägare?

De flesta villor och hus är undantagna OVK besiktning och du som villaägare har således inte samma höga krav på dig gällande en fungerande ventilation som en fastighetsägare har. Trots det så finns det ett värde i att boka i en OVK besiktning. Av ett enkelt och synnerligen lättförklarat skäl: du bor i huset i fråga.

Skulle du ha en undermålig ventilation och ett äldre system som inte uppfyller dagens högra krav gällande standard kan alltså göra dig och din familj sjuk. Drabbas dina barn av återkommande förkylningar och får problem med allergier och astma så kan det vara tydliga tecken på att ventilationen inte är tillräckligt bra - en OVK besiktning skulle här kunna ge nödvändiga svar i frågan.

Det finns ett ekonomisk värde i att byta ventilationssystem också. Dagens system är betydligt mer energisnåla och redan efter några år har den initiala investeringskostnaden kommit att ätas upp av den lägre energikostnaden och du som villaägare kan börja räkna hem en ren vinst.

Att dagens ventilationssystem dessutom är sofistikerade sett till att de ger en jämn och skön ventilation oavsett rum samt att de anpassar sig efter hur många som för tillfället befinner sig i rummen - eller i huset - är en annan uppsida. De kräver minimalt med underhåll och de är väldigt lätta att sköta. Boka in en OVK besiktning och se över vilken standard ditt ventilationssystem egentligen håller. Bor du i ett äldre hus så kan det definitivt finnas ett värde i att byta.

Risker med att bygga själv

27 maj 2018

Det finns två tydliga risker med att bygga på egen hand. Den första risken ligger i sakens natur och innebär att det jobb man utför inte blir fackmannamässigt utfört och måste korrigeras i framtiden. Det är tyvärr inte ovanligt och mycket av detta kan förklaras av en kombination av snålhet, bristande kunskaper, slarv och stress.

Många vill att det ska gå så fort som möjligt - man vill bli färdigt och se ett resultat! - och det innebär att man inte följer de rekommendationer som finns, bygger efter eget huvud och misslyckas. Att man låter plånboken tala och därigenom utesluta yrkesmän är i många fall också fel väg att gå. Detta med tanke på att det faktiskt inte behöver bli så dyrt att anlita en snickare - detta med rot-avdraget i åtanke.

Du är i behov av en akut tandläkare

Den andra risken handlar om att man gör sig illa. Att bygga medför alltid en risk för skador. Du använder verktyg som kan skada dig du står ofta på en lite högre höjd och du kan tappa tungt material. En tydlig skillnad mellan en yrkesman och en vanliga hemmasnickrare är att den förra är medveten om riskerna och agerar därefter - med skyddskläder och med skyddsutrustning. En vanlig privatperson kan i stort sätt ta på sig ett par shorts och sätta igång.

Vissa olyckor kan man dock inte skydda sig mot i samband med en byggnation. En av de vanligaste är tandskador av olika slag. Ett exempel på detta är om en spikpistol används och där denna, så att säga, baktänder. En spik sitter fast i pipen och då nästa trycker på så studsar den ut. Rekylen från denna spik flyger bakåt, träffar en tand och så har man slagit ut denna. Allt inom loppet av en sekund. Skulle en sådan olycka inträffa så är rådet att man släpper det man har för händerna och direkt åker till en akuttandläkare för att reparera skadan.

En akut tandläkare och försäkringsbolag

En akut tandläkare innebär att du som patient går före i kön. I Stockholm erbjuder många mottagningar denna lösning där man avsätter speciella tider enbart för patienter med akuta behov. En tandskada liknande den vi beskrev ovan är definitivt ett exempel på där en tid hos en akut tandläkare är att anse som ytterst välmotiverad. Kostnaden då?

Hade du anlitat en snickare och sett att samma olycka drabbat honom så hade han haft kostnaden betald genom jobbet. Han hade kunnat åka in till en akut tandläkare i Stockholm, fått tanden reparerad och därefter fått kostnaden omhändertagen via försäkringen på arbetet. Det gäller även framtida behandlingar som kan krävas för att åtgärda problemet. Ofta så sätter en akut tandläkare endast dit en provisorisk lagning i syfte att lindra smärtan - därefter så kan det bli tal om exempelvis ett tandimplantat eller en rotfyllning.

Du däremot. Du måste först och främst se till vilken typ av hemförsäkring du har. Vissa har en olycksfallsförsäkring som täcker kostnaden man lagt ut själv. Det finns även en möjlighet att du via ditt arbete har en separat olycksfallsförsäkring som täcker skador som sker på din fritid.

Oavsett vilket så är det viktigt att A) få tandskadan omhändertagen hos en akut tandläkare

och så fort som möjligt och B) anmäla det hela till försäkringsbolaget. Om inte annat så att den finns dokumenterad ifall framtida komplikationer skulle uppkomma.

Dagens marknad kräver en erfaren mäklare

22 maj 2018

Stockholm och bostadsmarknaden i staden går igenom en förändring; det är inte längre köparen som dikterar villkoren - idag så har säljaren ett betydligt bättre läge än på länge att göra ett riktigt klipp. Priserna har kommit att sjunka ganska markant. Här ska man naturligtvis tillägga att de legat på en orimligt hög nivå och att den nuvarande kanske är bättre förankrad i verkligheten. Inte desto mindre dock: det kan innebära en rejäl förlust att sälja en bostad idag.

Men, det går att sälja med vinst och det går att göra goda affärer även idag. Det finns fortfarande ett underskott av bostäder i Stockholm sett till den stora inflyttning som staden har - och även i framtiden kommer att ha. Det sätter dock högre krav på vilken mäklare du väljer - och på hur pass mycket du är beredd att anstränga dig innan försäljningen.

Mäklare och valet av rätt sådan tycker vi talar sitt tydliga språk. Vem som helst kan sälja med vinst i tider då det inte finns några moln på himlen - få klarar av det då det blåser kallt. Det gör att mindre byråer ofta får problem i tider som dessa. De etablerade har inte lika påtagliga sådana; de har ofta erfarna - och skickliga - mäklare i sitt stall, de har större kanaler för marknadsföring och de har bredare kontaktnät. Väljer du en mäklare i Stockholm från någon av de större drakarna så ger du dig bättre odds att nå det pris du vill.

Renovera och sälj med högre pris

Din egen ansträngning då? Frågar du en mäklare om vad som är väsentligt för att sälja din bostad så kommer svaret att vara: få den att sticka t från mängden och den stora massan.

Dagligen så kommer det hela tiden ut nya objekt på Hemnet; i varenda del av Stockholm och där objekten i fråga är av varierande storlekar. Lägger du ut din bostad - vilket du ska - så kommer den att få sin stund i rampljuset, men det handlar inte om någon längre tid. I och med att det kommer nya objekt så kommer din bostad att tryckas längre och längre ner på listorna.

Där finns en risk i att för få, så att säga, har hajat till. Det kommer de att göra om du väljer att ta en investering innan - en investering som innebär en renovering. Om din bostad är att anse som okej så kommer den inte att dra tills ig något större intresse. Kommer den med den där wow-känslan däremot - ja, då kommer också folk att komma till visningen, budgivning kommer att ske och priset du vill nå kommer säkerligen att betalas.

Anlita fackmän och använd rot-avdraget

En renovering inför en försäljning ska alltid ske av fackmän. Försök inte att genomföra en badrums- eller en köksrenovering på egen hand i syfte att tjäna pengar. Du kommer ändå att komma ganska billigt undan. Dels har du rot-avdraget som ger dig en möjlighet att dra av 30% av den totala arbetskostnaden.

Dels så har du även en möjlighet att dra av en del av det för Rot överstigande beloppet som en förbättringskostnad. Hur du gör detta kan du ta hjälp av din mäklare med. Tänk även på att du genom att anlita fackmän minimerar risken att hamna i framtida tvist gällande dolda fel.

Din mäklare spär på intresset

Renoveringen kommer att skapa ett intresse hos spekulanterna. Ett lika stort jobb ligger dock på mäklarens bord. Genom säljande texter, genom att ta professionella foton och genom att erbjuda dig professionell hjälp med stylingen så kommer just ditt objekt att sticka ut och bli hetare än de andra.

Det går att sälja med vinst även i dagens Stockholm. Skillnaden ligger i att det krävs en ansträngning - både från din och mäklarens sida. Med gemensamma krafter så når ni målen.

Varför inte gjuta egna plattor till din terass?

15 maj 2018

Betong är ett material som inte måste begränsas till flervåningshus och skyskrapor. Du kan med fördel använda betong hemma i din trädgård, om du så önskar. Då kan du till exempel gjuta betongen i formar och göra dina egna stenplattor. Har du bara tålamod nog, kan du anlägga din egen terass med dina egna plattor av betong. Håller du rätt temperatur och häller på vatten tills du är klar med formen får du betongplattor som håller för lång tid framåt.

Välj passande gjutformar

Egentligen kan du välja vilken form du vill, bara du hittar en form som är stor nog. Ytan ska helst vara stor som möjligt samtidigt som den inte är för djup. Säg att du hittar en form som är 50x50 centimeter och endast 5 centimeter djup. Då har du den perfekta formen för egna plattor till din trädgård. Säg att du vill göra en terass med 5x5 kvadratmeter, då behöver du 20 plattor som du gjuter själv. Det kan vara lagom för ett första försök. Du kanske får räkna med att du inte lyckas med en och annan. Att gjuta 20 plattor är ganska många, så förbered dig på några helgers arbete framför dig.

Så gjuter du dina egna terassplattor

Du behöver tio formar som du gjuter i två omgångar och cement och betong. Den kan du köpa i vilken bygghandel som helst. 

1. Blanda betongen enligt anvisningen på förpackningen. Gör detta utomhus och använd munskydd så du inte får damm i näsa och mun. När massan känns som en trög gröt är den lagom lös.

2. Häll sedan betongen i formarna. Slå formen mot ett hårt underlag så att luftbubblorna flyter upp till ytan. När betongen har stelnat kan du försiktigt trycka ner vackra stenar, snäckor eller något valfritt i formen för ett personligt utseende.

3. När plattorna har fått det rätta utseendet låter du betongen härda under plast i 1, 2 dygn, under skugga, inte i solen för då går härdningen för snabbt. Små härdningar går snabbare än stora formar. Spraya då och då med vetten på betongen, så att inte härdningen går för snabbt.

4. När du ser att betongen har stelnat kan du sedan knacka försiktigt på betongen så den kommer ur sin form. Lägg något mjuk på ett underlag så att betongen kan glida på det mjuka underlaget, så den inte spricker.

5. Slipa till plattorna så att de inte är så kantiga och hårda. Du kan ta vanligt sandpapper. Du kan fortfarande med fördel hålla betongen fuktig ännu några dygn. Måla dem om du så önskar.

6. När du väl har dina plattor i den mängd och form som du önskar, gräver du ut platsen för terassen och täcker med en markduk, fyller på med sand och makadam och sedan är det bara att lägga plattorna så tätt du bara kan och borstar så att sanden fördelar sig jämnt över hela terassen.

Här kan du läsa mer om ett företag som kan gjuta mer än terassplattor, som till exempel husgrunder och husstommar.

Låt en elektriker dra elen

25 apr 2018

Det kan vara frestande att spara några kronor vid en renovering och göra saker på egen hand - trots att man kanske saknar den nödvändiga kunskapen. Mycket går faktiskt att läsa sig till och i många fall så handlar det om en utmaning som - faktiskt - kan bli bra i slutändan. Att göra ett jobb på egen hand behöver inte bli dåligt på något sätt. Det kommer förmodligen att bli sämre än om man tagit hjälp av en yrkesman, men för den sakens skull då behöver det man själv gjort inte vara funktionellt.

Dock så bör man alltid ställa sig några frågor innan man sätter igång. Kan jag göra detta, vilka kan de eventuella konsekvenserna bli om jag gör fel och - den viktigaste frågan - f å r jag göra projektet på egen hand eller måste jag ta hjälp? Två saker - projekt - kommer direkt upp i våra huvuden då vi ser dessa frågor. Vatten och elektricitet. Vi förklarar hur vi tänker genom att sätta dessa båda saker i varsin punkt.

  • Vatten: Sverige är ett land som gått från att vara relativt förskonade från vattenskador till att bli väldigt hårt drabbat. Man räknar de årliga kostnaderna till hisnande 5 miljarder kronor för att korrigera olika typer av vattenskador. Vårt klimat är en stor förklaring som i kombination med bristande underhåll från hus- och fastighetsägares sida. Plötsliga väderomslag kan få rör- och ledningar att frysa och tina inom loppet av några dygn; det i sin tur kan komma att få stammarna att spricka och gå sönder. Den andra anledningen handlar just om renoveringar och där kan man påverka mer som privatperson. Att ta hjälp av en rörmokare om vatten ska dras eller om man ska genomföra någon typ av installation - av exempelvis en diskmaskin - gör att man, så att säga, lever lite säkrare. Även sett till framtiden då man kan sälja sin bostad utan att riskera att dras in i tvist gällande dolda fel.
  • Elektriker Till skillnad mot vatten och en rörmokare så får man som privatperson inte utföra olika elinstallationer på egen hand. Där måste man anlita en behörig elektriker. Det finns en tydlig skillnad i konsekvenserna: vattenskador är kostsamma att ersätta. Felhantering och skador som kommer av icke-fackmannamässiga elarbeten kan vara livsfarliga. Kort sagt: du kan dö om du hanterar el på ett felaktigt sätt och det jobb du gjort kan komma att starta en eldsvåda i framtiden. Det är också det som gör att en behörig elektriker måste anlitas - även vid de mindre jobben. Visst, det kan kanske vara frestande att sätta in spotlights i taket till den nyrenoverade hallen till villan i Stockholm - men vad händer om du sätter en sådan i en regel? Ta inga risker: anlita alltid en elektriker.

Så gör du om du har gamla rör

25 apr 2018

Har du gamla rör? Är du orolig över att de kanske har rostat och börjat läcka? Om du är orolig över att de behöver bytas ut eller om det är dags att kontrollera dem, finns det några tecken  du kan titta efter. Har du ett avloppsrör  eller en golvbrunn som är så skadat att avloppsvattnet rinner ut och du kanske är orolig att vattnet rinner ut på fel ställe? Det kanske redan har runnit ut vatten ur ett tappvattenrör? Golvet eller väggarna i badrummet är slitna och vatten läcker ut i byggnadskonstruktionen? 

Har du svarat ja på någon av dessa frågor bör du ta kontakt med ett VVS-företag. I alla dessa fall bör du ta kontakt med ett VVS-företag som kommer och inspekterar dina rör. Då för de in en minikamera som de kan styra med en dator och på så sätt komma inuti rören och inspektera dem. Ser de då att det finns korrosion och till och med skador på rören har du då två alternativ:

Installera helt nya rör

Så måste ett VVS-företag riva ut de gamla rören och montera helt nya rör. De måste då riva ut hela badrummet, och på alla ställen där rören går. Det är ett mycket kostsamt och stort projekt, men å andra sidan får du helt nya rör och vet att de håller för flera år framöver.

Fördelar och nackdelar med byte av rör

Fördelarna med att byta till helt nya rör, är relativt självklara; du få nya rör som lär hålla i minst 20 år till. Du vet att om bara arbetet är rätt gjort, bör du inte drabbas av någon vattenläcka de närmaste åren. Du kan slappna av. Nackdelarna är att det är kostsamt och tar lång tid innan arbetet är klart. Du lär få göra om hela badrummet, efter man river ut allt för att lägga nya rör. Likaså i köket, om det är där rören måste bytas ut. Förmodligen river man ut både kök och badrum då rören är förbundna med varandra.

Göra en relining

Du måste inte dra ut de gamla rören. Du kan gott och väl göra en miljövänlig relining. Det innebär att man installerar foderrör i ledningssträckan med hjälp av tryckluft. Stoickledningar och grenrör fräses till ett fullt flöde med hjälp av robotteknik. Allt arbete övervakas och styrs med hjälp av en kamera som följer allt noga och tar rörliga bilder. På det sättet kan man följa arbetets gång. Efteråt görs kvalitetskontroller så att reliningen verkligen har lyckats.

Fördelar och nackdelar med relining

Det är billigare att bara göra infodringar av rören med relining. Det tar mindre arbete i anspråk att göra detta i jämförelse med att byta ut rören helt och hållet. Det är miljövänligare då man gjuter om rören inifrån och lägger en ny yta på rören inifrån. Det tar inte särskilt mycket material i anspråk. Du behöver inte riva ut badrum och kök, utan kan behålla dem intakta. Nackdelen med en relining är att du bör kontrollera dem med jämna mellanrum för att veta att den håller och att rören är intakta.

Vid en snabb koll på nätet, kan man konstatera att det inte är alla VVS-företag som arbetar med relining. En del föredrar att ge råd om att byta vattenledningar helt och hållet. Det är synd då relining är ett mer miljövänlgit alternativ.

Bygga replokal hemma

18 apr 2018

Många drömmer om att bygga en replokal eller musikrum, att ha tillsammans med familjen, bandet eller bara som en kul grej med kompisarna när det är fest. I Stockholm är det svårt att få tag på en replokal, och har man bara musiken som hobby kan man lika gärna fixa en lokal själv, tänker många. Att ständigt ha tillgång till uppriggade instrument är dessutom ett jätteplus om du vill att dina barn ska bli intresserade av musik och kanske kunna börja öve lite i smyg på egen hand.

Beroende på hur ambitiös du är finns det många sätt att gå tillväga, från enklast möjliga setup till riktigt avancerad akustikbehandling. Det som kanske framför allt är eftersträvansvärt när det gäller replokaler i boendemiljö är väl att det är relativt ljudtätt utåt, så att repandet inte stör grannar eller mindre musikintresserade familjemedlemmar. Att göra en lokal helt ljudisolerad är dock en extremt svår uppgift, särskilt när det rör sig om instrument som trummor, bas och förstärkt elgitarr. Ljud, särskilt låga frekvenser, har en fenomenal förmåga att fortplanta sig i en byggnad.

Akustik

Här krävs att man har ett hum om akustik och hur ljud beter sig i ett rum. Ljud består av vågor, som fortsätter rakt fram tills det stöter på ett material. En del av ljudet kommer att fortsätta genom materialet och en del kommer att studsa mot materialet och vända tillbaka, en så kallad reflektion. Beroende på vilka toner oms spelas och vilket instrument man spelar det på, ser ljudvågorna olika ut och är olika långa. Det är viktigt att man anpassar och dimensionerar sitt rum så att ljudvågorna inte studsar fram och tillbaka genom sig själva, att de resonerar. Det finns tabeller för hur man ska dimensionera en replokal eller studio på bästa sätt för att undvika stående vågor och resonans.

Vinklar och vrår

En bra tumregel är att bygga in vinklar och vrår i rummet. En fyrkantig låda är sämre ett rum med många vinklar och vrår. Man måste inte bygga vinklar och vrår i själva rummet, utan kan ordna det med akustiska hjälpmedel som basfällor och akustikplattor som sätts upp på väggarna. Mattor på golvet kan också hjälpa till att dämpa ljudet.

Det bästa sättet att göra ett rum ljudisolerat är dock att bygga ett ”rum i rummet”, dvs bygga väggar, golv och tak inne i ett rum, som inte har kontakt med det ”vanliga” rummets väggar, golv och tak. Golvet kan vila på sand eller sågspån och ska ha en luftspalt på någon centimeter mellan väggar och tak. Det finns många forum på nätet med länkar till ritningar på hur ett sådant rum kan byggas och vilka material som är bäst att använda sig av. I ett flytande rum kan ett rockband dra på ganska högt utan att grannarna störs.

Fönster och ventilation

Det som släpper ut mest ljud ur ett rum är förstås ventilationen och fönstren. Ventilation kan man oftast fixa ganska hjälpligt med hjälp av akustikfällor och filter. I fönstren bör man byta ut de vanliga fönstren mot tjockare rutor, ju tjockare desto bättre. Se även till att rutorna sitter fast ordentligt i bågarna så att de inte börjar vibrera och orsaka ännu mer oljud.

Vill man ha ännu mer ljudisolering kan man även sätta bubbelplast för fönstren, något som kanske påverkar utsikten men ändå släpper in ljus. Allra bäst är dock att bygga replokal i ett rum med små eller inga fönster, till exempel en källarlokal. Lämpligt rockljus är ju ändå inte solljus, utan snarare spotlights och discokula.

Blir det dyrt?

Du kan komma undan billigt med att bygga en replokal om du bara vill inreda den med några gipsskivor, tapet och ett parkettgolv eller heltäckningsmatta. Vill du däremot göra en gedigen akustikbehandling av rummet får du vara beredd på att det kommer at kosta en hel del. Dessutom tillkommer ju musikutrustningen samt övrig väsentligt kringutrustning som ölkyl, soffor, bord, stolar osv.

Den som inte har möjlighet att bygga en egen replokal kan besöka exempelvis http://www.replokalstockholm.nu/.

 

Frågor och svar om mögel

5 apr 2018

Det är inte alla gånger så lätt att upptäcka mögel, till exempel i hus. De syns inte, men kan ibland lukta. Då kan det lukta jord, eller avge en unken, fuktig lukt. Har man drabbats av mögel under en längre tid, kan man ha vant sig vid lukten och känner den inte längre. Ofta kan man känna den på nytt om man har varit bortrest ett tag, och kommer hem och då märker att det luktar fuktigt. Ofta kan den unkna luften sätta sig i kläder och hår. Så länge möbler har en fuktig miljö, kan det vara så att det inte avger någon lukt. Det är om det någon gång blir för torrt för mögelsporerna, då kan de bli ”stressade” och avge lukt.

Hur kan man förebygga mögel?

Det finns en del man som husägare kan göra för att förebygga mot mögel. En sådan sak är att se till att inte huset blir för fuktigt. Det bör ha riktiga hängrännor och stuprör så att allt vatten avleds från huset. Då bör man också undvika att plantera växter alldeles för nära huset. Man bör även se till att bygga huset så att inte tomten lutar mot huset, då kan fukt lätt samlas mot husets sockel.

Hur hittar man mögel? 

För en lekman är det inte särskilt lätt att hitta mögel på egen hand. Ibland kan man se fläckar på väggar, som inte går att tvätta bort. Det kan ha olika färg, allt från svart, till gula prickar. Det kan vara så att man inte känner någon lukt, till att det luktar illa. Så är man osäker, bör man alltid kontakta ett företag som kan göra en mögelbesiktning. Då kommer en kontrollant ut till ditt hus och gör en ordentlig kontroll av hela huset.

Vad kan man göra om man hittar mögel?

Det första man ska göra är att anlita ett företag som sanerar hela huset mot mögel. Då kommer de och besprutar med kemiska giftmedel, så att möglet dör. Sedan kan de installera en avfuktare som förbättrar atmosfären och luften som förhindrar tillväxt av mögelsporer. Efter det kan man installera en bättre ventilering. Och riva bort det som är mögel angripet och ersätta med nytt och fräscht material. Det är viktigt att få bort allt som kan ha varit angripet av mögel.

Var hittar man en som sanerar mögel?

Beroende på var du bor, finns det olika sätt att hitta en som sanerar mot fukt och mögel. Både fukt och mögel trivs bäst i fuktiga miljöer. Bor du i en storstad i vårt avlågna land, är det lättare att hitta ett företag som arbetar med saneringe av mögliga och fuktiga hus. Om du inte känner till något sådant företag kan du alltid googla mögelsanering Stockholm, elelr mögelsanering och sedan skriva in den ort där du bor. Då bör du få flera förslag som du kan ta kontakt med. Fråga om offert. Får du flera olika företag, gör du så med alla tills du blir nöjd och ber dem komma hem till dig. Är det ett bra och ritkigt företag bör du känna dig trygg med dem.

Tänk på detta när du gjuter i betong

30 mar 2018

Här försöker vi inspirera till byggen och konstruktioner och gör det med hänsyn till de vanligaste materialen när det kommer just till byggen och konstruktioner, som i detta inlägg som handlar om betong och armeringar. Att bygga med betong är att arbeta med ett mycket gammalt material. Betong har varit det givna materialvalet när det har kommit till byggen och konstruktioner.

Redan under romartiden användes ett slags betong, som egentligen inte skiljde sig åt så mycket från våra betongarbeten, förutom det att de använde sig av vulkanaska, istället för cement. Det viktigaste är att du alltid behöver en form när du ska gjuta med betong, eftersom betongen är något som inte är fast till formen, förrän den är härdad och har stelnat. Har den väl stelnat, kan du knappast rubba den. Det sitter som berget. Det är därför gjutna betongplattor passar bäst till husgrunder, liksom till husväggar i flerfamiljshus.

Armerad betong innebär längre hållbarhet

För att dessutom säkerställa betongens härdighet, brukar man armera den. I princip kan du gjuta vad som helst i betong, det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna. Varför inte utnyttja betongens egenskaper och bygga eldstäder, kaminer eller platsbyggda möbler i betong? Många anser inte att betongen är så vacker, men den blir inte vackrare eller fulare än den form vari du gjuter betongen. Du kan dessutom både kakla och måla betongen, och på så sätt påverka utseendet.

När du arbetar med betong är det vissa saker som du bör komma ihåg för att betongarbetet ska bli så bra som möjligt:

1) använd inte borrmaskinen på högsta varvtal, den kan kortslutas

2) härda inte betongen för snabbt, ytan bör hållas fuktig så länge som möjligt

3) ha tålamod med betong, det tar 3 veckor innan betongen härdas, så se därför upp med att kanter och hörn när du tar bort den form som du har hällt betongen i

4) det får inte finnas luftbubblor i betongen, då är det bäst att vibrera den för att få ett bra resultat

Välj ett företag nära där du bor

Det är viktigt att du väljer ett företag som har lång erfarenhet av betongarbeten. Om du inte känner till något sådant företag kan du googla betongarbeten Stockholm, så får du fram några bra förslag på betongfirmor om du bor i Stockholm. Gör du inte det, googlar du betongarbeten plus det ort där du bor. Så får du flera bra förslag på företag nära där du bor.

Plats på tomten? Bygg ett Attefallshus

13 mar 2018

Det finns ett värde i att maximera sitt boende och de flesta av oss drömmer väl om att skaffa mer yta – något som dock är få förunnat; även för husägare. Att bygga ut kräver ofta ett bygglov och ett sådant brukar ta ganska stor del att behandla. Och; med ett bygglov så kommer även en kontrollansvarig på köpet och där denna måste ha betalt och där en sådan måste vara med i genom hela processen – på gott och ont. Kort och gott – en utbyggnad må låta som en ganska lätt match; men den kräver en ganska långdragen procedur innan man ens slagit i sin första spik.

Dock; det finns en annan typ av byggnad – en som vi anser vara väldigt mycket bättre än vad i stort sett samtliga utbyggnader är. Vilken? Jo, ett så kallat Attefallshus. För att bygga ett sådant krävs nämligen inget bygglov – det räcker med att du ansöker, genom att skicka ritningar, till byggnadsnämnden i den kommun du bor i och där sällan ett nekande svar ges. Vad är då – utöver detta positivt med ett Attefallshus och varför rekommenderar vi ett sådant?

Vi kan här säga att du bor i Stockholm och funderar på att bygga ett Attefallshus på din tomt – dessa fördelar tycker vi bör överväga dig att slå slag i saken:

  • Ett Attefallshus går att bygga till en storlek om maximalt 25 meter2 och är således enväldigt stor byggnad som mer än väl kan fungera som en permanent bostad. Ska du bygga ett Attefallshus – se till att dra in vatten och el direkt.
  • Som sagt; ett Attefallshus fungera utmärkt som en bostad och i och med att du bor i Stockholm så finns det all anledning att överväga en annan aspekt – att hyra ut ditt Attefallshus. Bostadskrisen är, som alla vet, monumental i Stockholm och du kan lindra denna genom att hyra ut ditt Attefallshus till exempelvsi en student. Två flugor i en smäll – du får in lite extra pengar och du ger samtidigt en ung person en chans att bo tryggt i vår huvudstad.
  • Lätt att bygga. En sanning med viss modifikation givetvis – allt beror på din egen händighet. Men faktum är att du kan beställa ett Attefallshus i byggsatser och anlita exempelvis en snickare för att sätta ihop det åt dig om du inte klarar av det på egen hand.

Läs mer om Attefallshus hos Attefallsverket.

En golvslipning ger full effekt till bättre pris

28 feb 2018

I din bostad finns det en yta som slits mer än någon annan; en yta som du kanske inte tänker på, men som faktiskt påverkar intrycket av hela ditt hem. Vi talar om golvet och vikten av att hålla det i gott skicka. Golvet är inte  - som många andra saker och detaljer – någon slit-och-släng-vara som du kan byta ut så fort det blivit skadat, nött eller ser allmänt trist ut. Eller visst, du kan byta ut det – men bättre är att ta hand om det befintliga golvet och förädla det genom en golvslipning. 

Man brukar säga att ett trägolv ska hålla i ungefär en mansålder. Ser man till detta så finns det alltså ganska goda möjligheter att det golv du dagligen sätter dina fötter på går att få väldigt snyggt igen och att du inte behöver planera för att köpa- och lägga in ett nytt. En golvslipning kan rädda ditt golv och det är också en väsentlig del av det underhåll som krävs för att golvet i fråga ska hålla så länge som vi ovan nämnde. 

Många fördelar med golvslipning

Fördelarna med en golvslipning är många, men primärt så handlar det om att du A) tjänar väldigt mycket pengar på en sådan. Jämför du priset för en golvslipning i vardagsrummet i din bostad i Göteborg med kostnaden för att köpa ett nytt golv så kostar det förra alternativet en bråkdel av priset. Gällande skönhet så finns det få saker som slår ett nyslipat, äldre trägolv på fingrarna. Det handlar om att trä är ett levande material som kräver år innan det sätter sig och blir riktigt vackert; ett äldre trägolv har hunnit skaffa sig en patina och personlighet som ett nytt golv saknar. 

Använd rot-avdraget för en golvslipning i Göteborg

Vi anser att man ska ta hjälp med en golvslipning. Detta då projektet är svårt – en slipmaskin kan väga upp till 80 kilo – och att man inte har så stor marginal att misslyckas. Slipar du för djupt så blir golvet ojämnt och du kanske måste fixa till det – och så vidare. Anlitar du ett företag i Göteborg för din golvslipning så sker inga misstag, golvet blir jämnt och fint och du får, helt enkelt, ett mer hållbart resultat. 

Du kan dessutom använda ditt rot-avdrag för en golvslipning. Konkret så innebär det att du drar av 30 % av arbetskostnaden som företaget lägger ner – detta med ett tak på 50.000 kronor årligen. I dagsläget så kan man även erbjuda en nästintill dammfri slipning. Det har tidigare varit problematiskt att slipa ett golv då damm kunde hittas i allt från byrålådor till köksskåp. 

Moderna golvslipmaskiner med sug

Dagens moderna slipmaskiner samlar upp nästan allting direkt och du som kund  slipper således bekymret med att dammsuga överallt efteråt. Dock så krävs naturligtvis täckning ändå – helt dammfritt är det omöjligt att få. Att täcka för dörrspringorna till det rum som ska slipas är ett måste. Läs mer om golvslipning i Göteborg på: golvslipninggöteborg.com.

Gör en innergårdsrenovering i Stockholm

22 feb 2018

Det finns ett område som ofta negligeras då det kommer till underhåll, skötsel och uppdateringar då man ser till hur fastighetsägare och BRF:er agerar. Detta i form av innergården och om man ser till hur en vanligt sådan tenderar att användas i Stockholm så handlar det mest om förvaring av cyklar och för kastande av sopor. 

Varje innergård är skapad för att fylla ett syfte. Grannar ska kunna mötas, umgås och lära känna varandra. Ett litet torg för en BRF. För att detta ska ske krävs en innergårdsrenovering – många innergårdar i Stockholm håller inte måttet

Tanken med en innergård är att man som boende ska kunna njuta av sol och av frisk luft även fast man bor i en lägenhet; på samma sätt som vid en villa så ska man kunna ta på sig sina skor och bege sig ut till en skyddad – av huskroppar – plats. En plats för möten och en plats för alla; ett litet torg för den som bor i fastigheterna och en plats som har potential att skapa en bättre grannsämja och gemenskap. 

Låt innergården bli en oas

Som det är nu så är innergården i många fall ett nödvändigt ont; en nödvändig passage för att ta sig till det egna hemmet. Varför? Det finns en inbyggd potential i varje innergård då de skapats av ett syfte. Och: det går att återskapa den grundtanke som en gång fanns genom en innergårdsrenovering; något som vi ska tala mer om här. En innergårdsrenovering i Stockholm kan i stort sett bli exakt vad som helst; den enda begränsningen är den egna fantasin. Därfär så är det också viktigt att alla får vara med och bestämma i en BRF som står inför en innergårdsrenovering. Vanliga förslag som brukar behandlas är bland annat dessa: 

  • Fler parkeringar. Då Stockholm lider brist på parkeringar så brukar många av välja att addera parkeringplatser vid en innergårdsrenovering. Något som även kan vara ekonomiskt fördelaktigt; man kan hyra ut en plats ganska dyrt.
  • Fler grönområden: Grönområden är en ännu större bristvara i Stockholm. Vid en innergårdsrenovering så väljer därför många att fokusera på det gröna; man sätter ut lår för odling och man anlägger små gräsplättar för allmänt häng.
  • Nöje: En grillplats, en boulebana, en loungedel – många ser en innergårdsrenovering som en chans att skapa ytor för möten med sina grannar.
  • Lekplatser. I områden med många barn så kan en mindre lekplats vara en perfekt lösning vid en innergårdsrenovering i Stockholm.Som förälder så får man bättre uppsikt över sina barn då det räcker med att titta ut genom fönstret.

Vikten av rätt företag vid en innergårdsrenovering

Man ska dock inte tro att det handlar om att bara röja upp lite. I många fall så handlar det om innergårdar som är så förfallna att man måste börja om från grunden; lägga ny asfalt, byta bjälklag, dränera, sätta nya tätskikt och så vidare. 

“Rätt företag är ett måste. Det krävs speciella maskiner vid en innergårdsrenovering och det krävs både planering och framförhållning. Arbetet kan, tack vare väderskydd, ske i ur och skur - något som gör projektet effektivt och tidsbesparande“ 

Rätt företag är därför ett måste och lyckligtvis så finns det, på en innergårdsrenovering, specialiserade företag att anlita i Stockholm.

Anlitar ni som BRF ett sådant så kommer dels projektet att planeras utifrån era önskemål, dels så kommer det att ske på ett säkert sätt och dels så går det fort; man brukar bland annat sätta upp väderskydd så att renoveringen kan ske oavsett hur väderprognosen ser ut. Man får – helt enkelt – valuta för pengarna man betalar; en riktigt god investering. 

Funderar du på att göra en tillbyggnad?

12 feb 2018

Har man möjligheten rent praktiskt och rent ekonomiskt så kan rätt typ av tillbyggnad göra en stor skillnad i vardagen., om det sedan handlar om ett extra rum, om att bygga ut eller om att bygga en bastu är oväsentligt då man utgår från sina egna behov. Finns det utrymme på tomten så kan e tillbyggnad vara en väldigt sund investering att göra – i synnerhet om man bor i Stockholm och ser till att varje kvadratmeter kan innebära ett väldigt mycket högre slutpris den dagen man funderar på att sälja. 

Idag har dessutom en tillbyggnad blivit lättare sett till minskad byråkrati – förutsatt att du håller dig inom givna regler. Numera så kan man nämligen komma undan det annars obligatoriska bygglovet och bygga ett så kallat Attefallshus. Om i ger två stycken exempel på Attefallshus och förklarar hur en tillbyggnad på din tomt i Stockholm kan falla in under ramen för att kallas för ett sådant så måste följande regler följas. 

Väggfast Attefallshus. Om du bygger exempelvis ett uterum som är anslutet till ditt ordinarie hus så får inte detta vara större än 15 meter 2 och ej heller vara högre än det ordinarie huset.  Det får dessutom inte vara närmare än 4.5 meter från din tomtgräns. Skulle din tillbyggnad komma närmare dina grannar än det avståndet så måste deras tillstånd ges. 

Fristående Attefallshus. Denna komplementbyggnad får inte byggas större än 25 meter 2 och den får inte vara högre än 4 meter från mark till taknock. Samma avstånd – 4.5 meter – gäller i förhållande till grannarna. I övrigt så är det fantasin som sätter begränsningarna. Ett fristående attefallshus kan byggas – isolerat, med indraget vatten, fungerande avlopp och elektricitet – som en permanentbostad, det kan byggas som garage, som förråd eller som exempelvis en bastu med tillhörande relaxavdelning. Av förklarliga skäl så är denna tillbyggnad väldigt populär i dagsläget. 

Välj totalentreprenad för din tillbyggnad

Om du skulle välja att genomföra en tillbyggnad inom måtten för ovanstående Attefallshus så behöver du inget bygglov. Men, däremot så måste du anmäla byggnaden och invänta ett startbesked innan du sätter igång. Detta gör du till byggnadsnämnden i den kommun du tillhör. 

I övrigt så skulle vi även råda dig att ta professionell hjälp med din tillbyggnad – oavsett om den blir större eller mindre än vad som tillåts för ett attefallshus. Detta genom hela resan – från ritning, till planering och till dess att bygget är klart och du kan börja nyttja din tillbyggnad. Detta då jobbet blir korrekt utfört och där du slipper en massa framtida besvär. Naturligtvis så förutsätter vi att du saknar den nödvändiga färdighet som krävs för att bygga då vi säger att du bör ta hjälp. 

En viktig del i denna hjälp – och som ett tips – är att anlita ett företag som erbjduer totalentreprenad. Många tror att detta per automatik blir dyrare då man, till skillnad mot vid delad entreprenad, anlitar samma företag för allting snarare än att söka efter en mindre firma för varje moment (dra el, isolera, dra in avlopp- och vatten, lägga tak och så vidare). 

Visst, anlitar du olika företag och tar in flera offerter så kan du få ett bättre pris. Mycket tyder dock på att detta är en initial besparing. Vad händer om en firma för ett fuskjobb, vad händer om en firma inte dyker upp och vad sker om det inträffar sjukdomar? 

I det långa loppet – både sett till kostnaden och till kvaliteten på din tillbyggnad – så är totalentreprenad att föredra. Förutsatt att du hittar rätt firma naturligtvis – något som kräver lite undersökning från din sida innan du skriver ett avtal. 

Ska du bygga om huset?

6 feb 2018

Funderar du på att bygga om ditt hus? Har ni blivit fler och behöver fler rum? Eller behöver ni anpassa ert boende för rullstol? Oavsett orsak till att ni behöver större, mer praktiskt boende, kan ni behöva bygganvisningar för er ombyggnation. Eller ni kanske vill ha ett helt nytt hus? Då har ni lite olika alternativ att välja mellan.

Be en arkitekt titta på ritningen

Antingen kan man bygga ett nytt hus, helt från grunden. Då behöver man först rita huset och be en arkitekt var med vid ritningen av det nya huset. Fördelen med det är att ni verkligen kan få ett hus helt och håller unikt, och som är designat utifrån era önskemål och behov. Arkitektritade hus är så gott som garanti på att ni får ett vackert hus.

Att utbilda sig till arkitekt innebär en lång utbildning. De kan räkna ut vilka balkar som ska till för att balansera huset och få rätt vinklar på tak och vilka fönster som lämpar sig bäst i de olika rummen. Anlitar du själv en arkitekt, behöver ni sedan ta kontakt med en som kan gjuta grunden, bygga markplanet och sedan ta in hantverkare som kan bygga väggar, tak, och ta in VVS-hantverkare som kan installera bad, dusch, toalett och köksutrustning.

Gör ett arbetsschema

När väl det är gjort behöver ni sedan hantverkare som gör själva inredningen på huset; gipsväggar, tapet och som målar i de färger som ni önskar. Det kan ta tid till alla olika moment. Det viktiga är att det finns ett arbetsschema där alla olika hantverkare kan arbeta efter och att de kommer i tid, så att ingen grupp behöver vänta in den andra.

Anlita en totalentreprenör

Låter det bökigt? Annars kan man lägga det på ett företag som tar ett helhetsansvar, från grund till tak. Då slipper man själv bekymra sig över att de olika hantverkarna kommer när man behöver dem. En del som är händiga och kan grundläggande arbete, kan göra en del själva, och som tar in hantverkare som gör det arbete man själv inte klarar av. Elektriker och VVS-montörer är sådana hantverkare. Elektriciteten i huset är inte något man får göra själv. Även när det kommer till våtutrymmen i det nya huset, är det bäst att låta en professionell hantverkare lägga golvet så att det har rätt lutning för vattnet att rinna ner i avloppet, i stället för att man riskerar att bygga in vatten i huset. Läs mer om totalentreprenör på: veroldbygg.se.

Tryggt låta någon annan ta ansvar

Det finns några sådana byggföretag som låter en vara med och rita huset, men som sedan tar hela ansvaret och har egna elektriker och VVS-montörer som kan sitt arbete. Om man så önskar kan de bygga in möbler i det nya huset. Ibland kan man spara yta genom att låta bygga in garderober eller hyllor i väggarna. Tänk bara på att den dagen ni vill sälja kanske inte de nya ägarna önskar att ha garderoben eller hyllorna som ni har placerat dem.

← Äldre inlägg