Blogg

Sida 2

Sugen på ett splitternytt hus?

9 sep 2018

Visst blir man sugen på att bygga ett helt nytt hus när man ser prospekt från olika hustillverkare? Tänk dig att få förmånen att flytta in i ett alldeles nytt hus, som ingen annan har bott i innan dig. Om du bor i Uppsala har du minst 12 olika hustillverkare i Uppsala att välja mellan. Vilken ska du välja? Alla har säkert sina för- och nackdelar som skiljer dem åt. Vill man kan man köpa hus av en stor hustillverkare, som har stora ekonomiska muskler och som producerar hus på löpande band, eller så kan du välja ett mindre familjeföretag som har möjlighet att ägna mycket tid åt varje kund och som har sin produktion när dig i Uppsala.

Floods Trähus ett mindre familjeföretag med modulhus

Bor man i Uppsala eller i Stockholm kan man anlita ett mindre familjeföretag som ägnar sig åt hustillverkning. Du når dem alltid och de har möjligheten att engagera sig speciellt åt varje kund de har. De har funnits sedan 1986 och har hus byggda i lösvirke. Man måste inte köpa hus som enbart ser ut på ett visst sätt, som företagets arkitekter har ritat, utan som kund kan man faktiskt rita sitt hus själv. Har man tänkt sig något som inte skulle kunna fungera, kan deras arkitekter säga till om det fungerar eller inte.

Dessutom får man välja material själv

Där kan man välja material väldigt frikostigt. Eftersom det är ett mindre företag ahr de utrymme att låta kunderna få välja mellan olika material. Dessutom behöver det inte enbart handla om bostadshus. Man kan även välja att bygga ett sommar- eller fritidshus, eller något annat hus. Det beror på tomten och det du önskar dig. Du får just så mycket hjälp som du själv önskar. Väljer man ett modulhus, kommer hustillverkaren till dig och ser till att bygget går till som det ska. Man blir inte utlämnad åt sig själv om det inte är så att man nu skulle vilja det.

Man får ändra sig så mycket man vill

Om man vill ändra på modulhuset kan man det. Man får ändra sig hur många gånger som helst, innan det har byggts, vill säga. När huset väl har byggts är det för sent att ändra sig. Däremot får man vara delaktig i bygget, så mycket man själv vill vara det. Det är ju ändå du som ska bo i huset, eller hur? Floods Trähus förstår den saken och låter sina kunder vara delaktiga.

Rörinspektion minskar risken för större skador

7 sep 2018

Rörinspektion innebär i korthet att inspektion sker av avlopp, vattenledningar eller andra rör för att man ska hitta skador eller orsaker till stopp. Det kan alltså både vara en proaktiv åtgärd likväl som en akut åtgärd.

Så fungerar det vid problem

Generellt används en kamera som dras ner i rören. Kameran visar bild i realtid vilket gör att det är enkelt att se vilka problem som finns i rören. Därmed kan man även snabbt se vilka åtgärder som behövs för att åtgärda dessa problem. Vanliga problem är avlagringar, rost eller att olika föremål har fastnat i rören.

Så fungerar det vid proaktiv inspektion

Är det dags för stambyte snart? Eller bör rören hålla i ett par år till? Det är frågor som bland annat bostadsrättsföreningar behöver ställa sig med vissa tidsintervall. En väg är då att göra en rörinspektion för att kontrollera kvalitén på de befintliga rören.

Det är därmed ett kostnadseffektivt sätt att ha kontroll på rören och hitta små felaktigheter, samt hitta lösningar, innan de större skadorna uppstår.

Vid återkommande stopp

Finns ett återkommande problem med stopp i avloppet så är rörinspektion en bra väg att gå. Det behöver alltså inte betyda att det alltid är problem men om det återkommer så bör det finnas en grundläggande orsak. Men även här fungerar de proaktiva åtgärderna. Om rörinspektion sker regelbundet bör de återkommande stoppen inte ens uppstå.

Hur ofta rörinspektion bör göras, och om det är rätt väg att gå, kan enbart inspektionsföretag svara på. Det kan exempelvis bero på när det genomfördes förra gången samt vilka slags rör det handlar om.

Inför relining

Ytterligare ett tillfälle då inspektion sker är om man önskar får relining. Med reling menas att befintliga rör får vara kvar men att dessa får en nytt ”innerrör” som därmed ger ny beläggning och hållbarhet. Lite förenklat kan sägas att nya rör läggs i de gamla varpå man undviker de stora kostnader som annars uppkommer vid stamrust.

Inför en relining måste inspektion ske av befintliga rör för att se om dessa har kvalité och är av material som passar för relining. Det är grunden och planeringen inför att detta sker.

Kostnad för rörinspektion

En rörinspektion kan gå snabbt och därmed inte kosta speciellt mycket. Men det kan även vara en invecklad process som tar lång tid. Delvis beror det på hur många bostäder det är som ska undersökas och vad målet är. Det bästa är alltid att be om offert. Företagen brukar då komma och titta på de system som ska inspekteras och därefter kunna ge en offert på arbetet.

 

Låt ett VVS-företag inspektera dina rör

4 sep 2018

Har du problem med dina avlopp? Vet du vad de kan bero på? Om du är nyfiken och vill kunna få förbättringar på avloppet som inte åstadkommer framtida stopp i avlopp kan du alltid anlita ett VVS-företag som gör en rörinspektion och kan på så sätt hjälpa dig att se med egna ögon vad det är i dina rör som kan ge problem. Om du låter ett VVS-företag komma och låta en kamera gå in med en kamera och filma hur det ser ut inuti dina rör, kan du sedan fatta bra beslut om vad som är bäst att göra för dina rör.

Olika orsaker till stopp i dina rör

Fett

Det mesta som kan täppa igen rör, även nya rör, är fettavlagringar. Vi använder mycket fett i matlagning och det fettet åker ner i avloppet om vi bara sköljer av tallrikar innan vi lägger dem i diskamskin, och även då åker det ner fett från diskmaskinen rakt ner i våra rör. Detta är det i särklass vanligaste orsaken till stopp i avlopp.

Rötter

Ibland kan rötter ta sig in i rör och orsaka stopp i avlopp. Att rötter kan ta sig in i rören, beror på att den rörmokare som lade rören, inte gjorde arbetet ordentligt utan fuskade med skarvar. Om skarvarna inte är monterade och svetsade på rätt sätt, då kan rören släppa in växtrötter som skadar rören.

Råttor

Bara i Stockholm finns det miljontals råttor, som på olika sätt kan ta sig in i hela rörsystem nere i avloppet. De i sig kan inte stoppa avloppet, men de kan ändå orsaka skador. De finns där, helt enkelt.

Skräp från badrumsrenoveringar

Andra saker som kan orsaka stopp i avlopp är skräp och då kan det vara grovt skräp, som kommer från diverse badrumsrenoveringar; betong, fogmassa, kakelsplitter och annat som inte ska vara där.

Olika lösningar på problemet med igentäppta rör

När man väl har hittat vad det är som orsakar de igentäppta rören kan man åtgärda dem på rätt sätt. Vilket sätt som du väljer beror på storleken på sin plånbok och hur status är på dina rör. Det vill säga om de är gamla, nya, har hål eller något annat som kan påverka det du bör göra med dina rör.

Här kan du välja mellan att helt enkelt byta ut dina rör, göra en relininig inuti dina gamla rör och behålla dem, men se till att de får nya ytor inuti rören, eller att spolar alla dina rör med hett vatten, så att de får chansen att fungera på nytt, så som de egentligen ska fungera.

Dags för en dränering?

24 aug 2018

För många husägare så kan frågan om en dränering komma som en chock. Speciellt om det handlar om ett som man nyligen har köpt. Därför är också ett tidigt råd att man som köpare av ett hus ställer just den frågan och klargör när det senast genomfördes en dränering.

Det kan faktiskt vara avgörande kring huruvida man vill gå vidare med ett husköp eller ej. Om säljaren till ett hus i Stockholm säger att en dränering genomfördes för tre år sedan så behöver man inte vara orolig. Säger han däremot att det var tjugo år sedan senast - då kanske man bör dra öronen åt sig lite grann; särskilt om det handlar om en högre köpeskilling - något som är vanligt i just Stockholm.

För: en dränering är inte billig och den är framförallt något som kommer att påverka både den egna bekvämligheten och tomtens skick.

Därför måste en dränering ske

Anledningen till att man måste genomföra en dränering är enkel. Ett hus är mer än det som möter ögat; en stor del av huskroppen - grunden - ligger under jord och det är också den som kommer att utsättas för fukt- och vattenangrepp. Detta kan i sin tur leda till mögelskador och dessa vill man, naturligtvis, undvika till varje pris. Därav också vikten av en dränering.

I och med att det handlar om den del av huset som ligger under jord så måste man också gräva och det kan handla om stora massor av jord som måste flyttas undan för att ge plats åt nya dräneringsrör. Detta måste också ske i omgångar då man inte kan gräva upp alla sidor på en gång - husets grund skulle annars riskera att undermineras. Man brukar dränera en- eller möjligen två sidor åt gången.

Så går en dränering till

Först så gräver man alltså bort all jord för att komma ner ordentligt i marken. Steg nummer två handlar om att placera ut dräneringsrör som brukar leda till exempelvis en stenkista. Runt- och under dräneringsrören så lägger man dräneringsduk som ett extra skydd och därefter så isoleras väggarna rund källaren; detta kan också göras på insidan.

Ett tredje steg innebär att man fyller igen hålet med shingel eller grus och därefter så jobbar man vidare med dagvattenledningarna som även de ska ledas bort från huset. Detta är en metod inom dränering - men det finns även andra.

Tiden mellan varje dränering skiljer sig åt

Vi nämnde 20 år som ett slags riktmärke för då en dränering ska ske. Man brukar säga att projektet bör ske mellan 20-30 år. Det är dock en sanning med viss modifikation. Ett bra riktmärke är det, men det har brister. Vilket typ av underlag som huset står på spelar också en stor roll.

Konkret så kan det innebära att ett hus i Stockholm som står på grus kan förhålla sig till ovan nämnda tidsintervall - detta medan ett hus som står på moränjord måste dräneras betydligt mer frekvent då den jorden av hävd är väldigt fuktig.

Hur tomten i övrigt ser ut spelar också roll. Rabatter och anlagda trädgårdsområden kan påverka mycket och innebära att huset måste dräneras med kortare tidsintervaller än ett hus som saknar denna estetiska extravagans. Men, i ärlighetens namn: hur många vill bo i ett hus som saknar rabatter? Man kan inte bara tänka funktionellt; det rent estetiska ska också ha betydelse.

Ta hjälp med din dränering

Ett sista råd handlar om att betala för professionell dränering. Det går att genomföra projektet på egen hand, men det är inte att rekommendera - även om du har all utrustning till hands och har tillgång till exempelvis en grävmaskin. Det handlar om ett tungt, krävande jobb som kommer med stora risker sett till att det kräver expertis. Dränerar du på egen hand så riskerar du att få göra om arbetet redan efter något år.

Då tjänsten dessutom inkluderas i Rot-avdraget så är det definitivt en parameter att lägga ett plustecken framför. Du kan alltså anlita en firma inom dränering i Stockholm och dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Det gör stor skillnad.

På http://www.stockholmdränering.se kan du läsa mer om dränering.

Detta bör du göra för att huset inte ska drabbas av fukt

23 aug 2018

Har du någonsin låtit dränera ditt hus? Om inte, bör du så snart som möjligt låta en firma dränera huset åt dig, såvida inte, om du är erfaren av grävarbete och vet hur du ska lägga dräneringsrör kring huset. Att dränera tomten kring huset är mycket viktigt. Våra hus som vi har här i vår kalla Nord blir väldigt utsatta för väder och vind. Vi har höga nederbördsmängder sett under ett helt år (förutom i år) och våra hus utsätts för mycket väta. Bland det farligaste som hus kan drabbas av är om husen drabbas av mögel, vilket de kan utsättas för om de blir tillräckligt fuktiga. 

Då måste huset dräneras

En dränering bör göras åtminstone vart 10:e år eller då du väljer att renovera det, bygga ut det. De flesta hus, som inte står på pålar, står till viss del udner marken, vilket gör att de utsätts för mycekt vatten, såsom grundvatten och nederbörd. Då måste vattnet ledas bort från huset för att det inte ska drabbas av fukt och väta. En dränering är inget stort arbete, en professionell firma kan göra det på 2-3 arbetsdagar. Då är det mycket viktigt att allt grävs bort och "luftar" huset. Det är mycket viktigt att kontrollera husgrunden när man dränerar det. Oftast är det enda gången som man kan kontrollera hur husgrunden ser ut och kan se till att den inte drabbas av fukt.

Så går en dränering till

Först måste man gräva upp allt som finns runt huset. Det innebär att området kring huset kommer att förstöras. Har man då planteringar som man är rädd om, bör man ta bort dem. Har man till exempek rosor och annan känslig plantering, går det utmärkt att gräva upp dem med rötter och allt och plantera om dem på annan plats. Detta bör göras på våren, då de har chans att växa till sig under sommaren.

När väl marken runt huset är uppgrävt, minst en meter bred lägger man sedan rör som leder bort vatten. Man lägger underlag med kross, grus, stenar och sand; allt sådant som silar och leder bort vattnet från huset. Man kan även titta på de rör som går till och från huset samtidigt. Man kan titta på deras status och kontrollera så att inget är sönder eller skadat. När rören, gruset och krosset och sanden ligger på plats, kan man sedan skyffla över jorden och plantera om sådant som man vill ha planterat på platsen.

Behöver alla nya hus ha fettavskiljare?

5 aug 2018

På senare tid har man läst all oftare om fettavskiljare. Men vad är det för något egentligen och hur fungerar det? Finns det någon lag som säger att alla hus numera måste ha fettavskiljare? Står man inför ett husbygge är det klart man undrar och funderar kring sådana här detaljer. Men det korta svaret är nej, du behöver ingen fettavskiljare om du bara bygger en privatbostad åt dig och din familj. Bygger du däremot en fastighet som är tänkt att inhysa någon form av livsmedelshantering, då är det numera lag på att en fettavskiljare måste vara installerad.

Vad gör en fettavskiljare?

En fettavskiljare gör vad det låter som – skiljer ut fett från avloppsvattnet så att det kan samlas upp och återvinnas. Fett i avloppsvattnet har länge varit ett problem. När smält fett kommer ut i avloppssystemet så stelnar det och lägger sig på ytan. Mycket fett fastnar på avloppsrörens väggar och med tiden byggs mer och mer fett på. Till slut riskerar avloppsröret att helt stelna igen och en fettklump bildas, vilket ju hänt i London och som vi läst om i tidningarna den senaste tiden.

Stoppar flödet och avlägsnar fettet

För att förhindra att våra avloppssystem blir igenkorkade av fett är det numera lag på att alla fastigheter där det pågår någon form av livsmedelshantering ska ha en fettavskiljare installerad. Avloppsvattnet leds in i fettavskiljaren, som saktar upp flödet. När vattnet långsamt rinner genom fettavskiljaren hinner fettet stiga upp mot ytan, där det sedan separeras från avloppsvattnet och hamnar i en separat tank, som sedan kan tömmas av fastighetsskötaren, restaurangägaren eller vem som nu är ansvarig för underhåll av fettavskiljaren.

Fettavskiljare vid all typ av livsmedelshantering

Det är inte bara restauranger, gatukök och bagerier som måste ha fettavskiljare. Det måste även finnas i livsmedelsbutiker, rökerier, charkuteriindustrier, dagliga verksamheter, äldreboenden – överallt där tillredning eller framställning av livsmedelsprodukter pågår. Om man kan påvisa att man har ett mycket litet utsläpp av fett i avloppsvattnet kan man få en tillfällig dispens, som dock omprövas med jämna mellanrum. Man kan också ansöka om att få installera en mindre fettavskiljare, vilket brukar gå bra om den bedrivna verksamheten är liten.

Fastighetsägaren är ansvarig

Är du byggherre på en fastighet där det kommer att bedrivas livsmedelsverksamhet gör du därför klokt i att läsa på kring vad som gäller för fettavskiljare och husets avloppssystem. Som framtida fastighetsägare är det du som har ansvar för att det finns fettavskiljare i fastigheten och att den fungerar. Det regelbundna underhållet är det dock näringsidkaren som står för, och det är vanligt att detta läggs ut på entreprenad.

Häll aldrig fett direkt i avloppet

Även om en fettavskiljare finns installerad i fastigheten innebär detta inte att det är okej att hälla olja och frityrfett rakt ner i avloppet. Det ska man aldrig göra, vare sig man är privatperson eller restaurangägare. En fettavskiljare är inte konstruerad för att ta emot stora mängder fett på en gång, utan för att separera och avlägsna små mängder fett från avloppsvattnet. Olja och frityrfett ska istället samlas upp och lämnas till återvinningen, annars kommer den att orsaka problem i avloppssystemet.

Läs mer om fettavskiljare här

Frågor och svar om membranisolering

13 jul 2018

Vad är membranisolering?

Dess funktion är att vara en tydlig fuktspärr. I och med att det ligger under en uteplats, en lekplats, asfaltsområde osv. så är det ett så kallat dolt tätskikt. Ofta klarar gällande ytskikt att stå emot fukten men när så inte sker behövs membranisolering

Framförallt används denna sorts isolering vid byggnads- och anläggningskonstruktioner som konstant utsätts för vattentryck. Det är ofta offentliga ytor så som parkeringsdäck, takterasser eller tunnlar. På grund av dess komplexitet och kostnad är det främst företag som köper membranisolering. I vissa fall finns även behovet hos privatpersoner. Membranisolering förekommer även ofta som fuktskydd under torvtak, i större våtutrymmen och dammanläggningar. 

Hur sker monteringen?

Membranisolering består av tätskiktsmattor som monteras (mycket noggrant) under området som ska skyddas. I likhet med alla fuktspärrar är kompetens och yrkeskunskap mycket viktigt. Det är få som renoverar badrummet själv just eftersom det är extremt viktigt att allt blir exakt rätt. Skulle en minimal läcka finnas kan skador uppstå som skapar stora kostnader för renovering. Detsamma gäller för membranisolering. 

Går det göra ROT-avdrag?

Ja, så länge som kunden är privatperson och arbetet utförs i kundens hem så kan ROT-avdraget användas. Med tanke på att membranisolering är ett stort och dyrt projekt kan det vara värt att först kontrollera hur mycket ROT-avdrag man har kvar att utnyttja. Är det flera vuxna skrivna på adressen kan samtliga använda sin del av avdraget. Ett annat sätt att öka summan för avdrag är att genomföra arbetet i två steg där dessa betalas två olika kalenderår. 

Vad kostar det?

Priset varierar väldigt mycket beroende på yta som ska isoleras och hur mycket jobb som behöver utföras för att montera dessa. Ett pris som ibland anges är 150 – 200 000 kr. Det är alltså ett dyrt ingrepp och av den anledningen är det en stor fördel om offerter tas in från flera olika företag. På detta sätt kan stora summor sparas. Se däremot alltid till att enbart anlita företag som är etablerade och har gott rykte. En felmonterad membranisolering mister snabbt sin funktion och är dyr att korrigera. 

Vilka genomför membranisolering?

Större byggföretag och företag som specialiserat sig på fuktskydd kan både sälja och montera membranisolering. Allt beror på hur stort projekt det handlar om och vilken kompetens som behövs. Det går att köpa membranisolering på välsorterade byggvaruhus. De brukar ofta ha samarbete med hantverkare som kan anlitas för dessa arbeten. 

Så genomförs en lyckad sanering

28 jun 2018

Är det så att du har mark som behöver marksanering? Har du hittat bekämpningsmedel, PCB, farliga metaller eller vet du att marken som du funderar att bygga hus på tidigare har varit platsen, till exempel för pappersbruk, någon slags industri eller företag som har arbetat med kemikalier är risken stor att det finns farliga kemikalier på platsen. Misstänker du något av detta, är det bättre att ta det säkra före det osäkra och kontrollera marken ordentligt. Ta då helst kontakt med ett företag som kommer och gör provtagingar på jorden där du har tänkt bygga någon bostad på.

Dessa gifter kan finnas i marken

Vem skulle kunna tro att odlingar på marken skulle kunna leda till att man hittar gifter i marken efteråt? Tyvärr är det så att vanligt bekämpningsmedel som används till allehanda odlingar i koncentrerad form är rena rama giftet och ge verkningar efteråt som ingen till ha. Därför bör man alltid kontrollera marken efter en odling där. Annat som kan finnas på en tidigare industritomt är PCB, Svavel, Cyanider, olika klorerade lösningsmedel, dioxiner eller svavel.

Så går en marksanering till

Det första man gör är att försäkra sig om vilka sorts gifter det finns i marken, om det alls förekommer något. När man väl vet det, kan man sedan gräva bort det på rätt sätt. Sedan deponerar företaget giftet på ett säkert och miljövänligt sätt. Efter det måste marken fyllas med frisk jord. När man väl har återställt marken måste man sedan göra ordentliga efterkontroller så att man har säkerställt att marken är människovänlig och att djur kan vistas på området. Ingen vill vistas på giftig mark.

Detta bör du söka efter när du anlitar sanering

Du bör få tag i ett företag som har rätta utbildningarna på området, som har certifieringar på området, såsom certifikat från Sveriges Byggindustrier, Riv och saneringsentreprenörerna och som följer branschregler när det kommer till marksaneringar, och håller hög standard på sina tjänster. De måste även ha rätt utrustning, rätta maskiner, följa myndigheters regler och rekommendationer för marksaneringsarbete.

Viktiga kriterier för val av företag för marksanering

Sedan är det även viktigt med rätt bemötande och servicevänlighet när man har med alla slags företag att göra. Det är viktigt för markägaren att kunna få förståelse för vissa önskemål och att arebtet känns säkert för alla som är inblandade. Även att företaget som utför marksaneringarna skyddar såväl egen personal som andra människor som kan komma i kontakt med saneringsarbetet är säkra.

Få en kontroll på bygget

22 jun 2018

Har man lett arbetet med ett stort bygge några gånger vet man att i början är det inte lätt att veta i vilken ordning allt ska ske. Och vad ska man prioritera när egentligen allt borde hända samtidigt? Vad gör man om man plötsligt måste bolla viktiga praktiska sysslor samtidigt som man ska ansöka om allehanda tillstånd? Ibland kan det vara bra att helt enkelt få en person som kommer och hjälper en att styra upp allt. Det kan vara att lasta av den administrativa bördan och få allt nerprintat på papper.

Någon måste kontrollera att branschregler följs

Det kan vara att en kontrollansvarig kontrollerar att de olika hantverkarna bygger enligt gällande branschregler. Har man dokumenterat hela sitt arbete, är det svårt för kunden att påstå att det har fuskats. Dessutom vill kunderna oftast ha dokumentation på allt. Det är viktiga för garantin. Sedan kan det tillkomma en hel del blanketter som ska fyllas i på rätt sätt, det kan handla om ansökningar som ska till för att jobbet ska flyta på och inte fastna i något för att någon viktig detalj har glömts bort.

Bli inte utan viktigt byggmaterial

Till exempel försenades ett helt fjärrvärmebygge då det saknades vitalt byggmaterial. Något som borde ha ombesörjts innan bygget planerades och påbörjades. Företaget (Fortum) förlorade massor på att ha rekryterat jobbare som stod sysslolösa en hel månad för att det fattades vitalt byggmaterial. Det kunde inte hjälpas. Det gick inte att få tag i materialet under en hel månads tid. Sådant är resursslöseri på hög nivå och måste motarbetas. Det är slöseri både på arbetskraft och resurser.

Inte fel att anlita konsulter

Det är inte ett tecken på svaghet att anlita konsulter, istället kan det vara ett tecken på att man vill åstadkomma ett bygge med hög kvalitet. Särskilt som om konsulterna har en hög utbildning och lång erfarenhet av husbyggen. Konsulterna levererar i tradition till en lång historia av husbyggen. Dt har krävts för att människor inte ska frysa ihjäl här upp i kalla Norden. Vi om någon har haft behov av gedigna byggen och ahr av tradition lagt stora resurser på att få stora och varma hus som håller hög kvalitet.

Av den anledningen finns det många krav på hur byggnaderna byggs och det har blivit viktigt att kunna garantera de boendes kvalitet på sina bostäder. Vi lägger ner mer än hälften av våra inkomster på våra hem. Vi har helt enkelt höga krav på våra bostäder då vi lägger ansenliga summor på vårt boende.

Hur man genomför en lyckad takrenovering

18 jun 2018

En takrenovering krävs inte ofta, underhåller man sitt tak väl kan det hålla i flera decennier. Det är oftast de underliggande materialen som behöver bytas ut först. Själva takmaterialet, som till exempel tegelpannor och takplåt, kan hålla betydligt längre än ett par decennier, ibland upp till hundra år under rätt förhållanden. Ofta är det en god idé att behålla takmaterialet när man renoverar taket, utseendemässigt är det svårt att till exempel byta ut gamla, vackert åldrade tegelpannor mot nya.

Anlita en takläggare

I Stockholm finns detaljplaner för alla områden i stan, och i de står de mer eller mindre noga hur man får bygga och renovera. Det är viktigt att man förhåller sig till det som står i detaljplanen och visar respekt för huset och området. Det bästa är om man kan genomföra fasad- och takrenoveringar så varsamt som möjligt, utan att förändra husets karaktär och utseende. Då kan det var abra att anlita en professionell takläggare.

Det finns många bra takläggare i Stockholm, och du bör söka så lokalt som möjligt. Att takläggaren har god kännedom om området du bor i och vilka egenskaper ditt tak har, gör att du kommer att få ett bättre resultat. Välj en takläggare som värnar om tradition och hantverk, och vet värdet av ett gammalt tak. Någon som kan bevara och restaurera snarare än att smälla upp ett helt nytt tak utan eftertanke.

Viktigt med tydliga anvisningar

Framför allt är det viktigt att du väljer en takläggare som är lyhörd för det du vill ha utfört. Var så tydlig du kan i dina anvisningar för hur du vill att takrenoveringen ska genomföras, och försäkra dig om att takläggaren har förstått. Det kanske är så att det enda du vill ha utbytt är takpappen, i så fall ska takläggaren inte dra iväg och köpa ny läkt för tusentals kronor.

Vill du spara ditt gamla tegeltak är det oftast möjligt, men ibland kan enstaka pannor behöva bytas ut. Det går oftast lätt att hitta ersättningspannor, men har du höga krav på estetik och kvalitet kan det ta lite tid. I så fall kan det vara bra att sköta dessa inköp själv, alternativt att vara mycket noga med att de extra tegelpannor takläggaren köper in motsvarar dina krav.

Om det inte funkar

Om det visar sig att takläggaren inte är intresserad av dina krav på varsam renovering och att bevara husets originalcharm, utan mer vill göra et snabbt jobb ”som det brukar göras”, var inte rädd för att avbryta samarbetet och hitta en annan takläggare. Det är dina pengar och ditt hus det handlar om, och som husägare vill man att en renovering görs på det sätt som är bäst för huset, inte för takläggaren. Visst kan det bli knot och dålig stämning, men så länge du har ett avtal på vad du specifikt vill ha utfört, har du rätten på din sida.

Till sist

När du letar takläggare i Stockholm, var noga med att välja en hantverkare med yrkesstolthet och kunskaper om äldre tak och dess egenskaper. Välj någon som är tillmötesgående och lyhörd för dina och husets behov. Med rätt val av takläggare säkerställer du att ditt hus får ett stabilt skalskydd mot regn, blåst och snö i ytterligare några decennier.

Hur ser du på din ventilation?

6 jun 2018

Frågan om ventilation har tidigare varit styvmoderligt behandlad i Sverige. Detta gjorde att man från Riksdagens sida såg sig nödgad att agera i syfte att tvinga fram förändringar. Man såg att ventilationen i fastigheter, i offentliga byggnader, i skolor och i allmänna lokaler samt i villor och hus var under all kritik och att folk for illa som en följd av detta. Med undermålig ventilation kommer nämligen sjukdomar, det bilas mögelangrepp och fuktskador. Dessutom så är vi beroende av cirkulerande luft för att kunna koncentrera oss och för att klara en hel arbetsdag.

Kort och gott - att man införde en så kallad OVK besiktning var en absolut nödvändighet och det är något som kommit att ge oss bättre luft inomhus och så även alltså bättre förutsättningar.

En OVK besiktning innebär att man som fastighetsägare - på givna datum - ska anlita en ventilationsfirma för kontroll av vilken ventilation man har samt hur denna fungerar. Skulle fel upptäckas vid en OVK besiktning så får man en viss tid på sig att korrigera problematiken; annars drabbas man av ett vite. En OVK besiktning som passerar utan anmärkning bevisas av ett protokoll som överlämnas till fastighetsägaren samt av en kopia av detta som skickas vidare till tillsynsmyndigheten i den kommun man bor i.

OVK besiktning för villaägare?

De flesta villor och hus är undantagna OVK besiktning och du som villaägare har således inte samma höga krav på dig gällande en fungerande ventilation som en fastighetsägare har. Trots det så finns det ett värde i att boka i en OVK besiktning. Av ett enkelt och synnerligen lättförklarat skäl: du bor i huset i fråga.

Skulle du ha en undermålig ventilation och ett äldre system som inte uppfyller dagens högra krav gällande standard kan alltså göra dig och din familj sjuk. Drabbas dina barn av återkommande förkylningar och får problem med allergier och astma så kan det vara tydliga tecken på att ventilationen inte är tillräckligt bra - en OVK besiktning skulle här kunna ge nödvändiga svar i frågan.

Det finns ett ekonomisk värde i att byta ventilationssystem också. Dagens system är betydligt mer energisnåla och redan efter några år har den initiala investeringskostnaden kommit att ätas upp av den lägre energikostnaden och du som villaägare kan börja räkna hem en ren vinst.

Att dagens ventilationssystem dessutom är sofistikerade sett till att de ger en jämn och skön ventilation oavsett rum samt att de anpassar sig efter hur många som för tillfället befinner sig i rummen - eller i huset - är en annan uppsida. De kräver minimalt med underhåll och de är väldigt lätta att sköta. Boka in en OVK besiktning och se över vilken standard ditt ventilationssystem egentligen håller. Bor du i ett äldre hus så kan det definitivt finnas ett värde i att byta.

Risker med att bygga själv

27 maj 2018

Det finns två tydliga risker med att bygga på egen hand. Den första risken ligger i sakens natur och innebär att det jobb man utför inte blir fackmannamässigt utfört och måste korrigeras i framtiden. Det är tyvärr inte ovanligt och mycket av detta kan förklaras av en kombination av snålhet, bristande kunskaper, slarv och stress.

Många vill att det ska gå så fort som möjligt - man vill bli färdigt och se ett resultat! - och det innebär att man inte följer de rekommendationer som finns, bygger efter eget huvud och misslyckas. Att man låter plånboken tala och därigenom utesluta yrkesmän är i många fall också fel väg att gå. Detta med tanke på att det faktiskt inte behöver bli så dyrt att anlita en snickare - detta med rot-avdraget i åtanke.

Du är i behov av en akut tandläkare

Den andra risken handlar om att man gör sig illa. Att bygga medför alltid en risk för skador. Du använder verktyg som kan skada dig du står ofta på en lite högre höjd och du kan tappa tungt material. En tydlig skillnad mellan en yrkesman och en vanliga hemmasnickrare är att den förra är medveten om riskerna och agerar därefter - med skyddskläder och med skyddsutrustning. En vanlig privatperson kan i stort sätt ta på sig ett par shorts och sätta igång.

Vissa olyckor kan man dock inte skydda sig mot i samband med en byggnation. En av de vanligaste är tandskador av olika slag. Ett exempel på detta är om en spikpistol används och där denna, så att säga, baktänder. En spik sitter fast i pipen och då nästa trycker på så studsar den ut. Rekylen från denna spik flyger bakåt, träffar en tand och så har man slagit ut denna. Allt inom loppet av en sekund. Skulle en sådan olycka inträffa så är rådet att man släpper det man har för händerna och direkt åker till en akuttandläkare för att reparera skadan.

En akut tandläkare och försäkringsbolag

En akut tandläkare innebär att du som patient går före i kön. I Stockholm erbjuder många mottagningar denna lösning där man avsätter speciella tider enbart för patienter med akuta behov. En tandskada liknande den vi beskrev ovan är definitivt ett exempel på där en tid hos en akut tandläkare är att anse som ytterst välmotiverad. Kostnaden då?

Hade du anlitat en snickare och sett att samma olycka drabbat honom så hade han haft kostnaden betald genom jobbet. Han hade kunnat åka in till en akut tandläkare i Stockholm, fått tanden reparerad och därefter fått kostnaden omhändertagen via försäkringen på arbetet. Det gäller även framtida behandlingar som kan krävas för att åtgärda problemet. Ofta så sätter en akut tandläkare endast dit en provisorisk lagning i syfte att lindra smärtan - därefter så kan det bli tal om exempelvis ett tandimplantat eller en rotfyllning.

Du däremot. Du måste först och främst se till vilken typ av hemförsäkring du har. Vissa har en olycksfallsförsäkring som täcker kostnaden man lagt ut själv. Det finns även en möjlighet att du via ditt arbete har en separat olycksfallsförsäkring som täcker skador som sker på din fritid.

Oavsett vilket så är det viktigt att A) få tandskadan omhändertagen hos en akut tandläkare

och så fort som möjligt och B) anmäla det hela till försäkringsbolaget. Om inte annat så att den finns dokumenterad ifall framtida komplikationer skulle uppkomma.

Dagens marknad kräver en erfaren mäklare

22 maj 2018

Stockholm och bostadsmarknaden i staden går igenom en förändring; det är inte längre köparen som dikterar villkoren - idag så har säljaren ett betydligt bättre läge än på länge att göra ett riktigt klipp. Priserna har kommit att sjunka ganska markant. Här ska man naturligtvis tillägga att de legat på en orimligt hög nivå och att den nuvarande kanske är bättre förankrad i verkligheten. Inte desto mindre dock: det kan innebära en rejäl förlust att sälja en bostad idag.

Men, det går att sälja med vinst och det går att göra goda affärer även idag. Det finns fortfarande ett underskott av bostäder i Stockholm sett till den stora inflyttning som staden har - och även i framtiden kommer att ha. Det sätter dock högre krav på vilken mäklare du väljer - och på hur pass mycket du är beredd att anstränga dig innan försäljningen.

Mäklare och valet av rätt sådan tycker vi talar sitt tydliga språk. Vem som helst kan sälja med vinst i tider då det inte finns några moln på himlen - få klarar av det då det blåser kallt. Det gör att mindre byråer ofta får problem i tider som dessa. De etablerade har inte lika påtagliga sådana; de har ofta erfarna - och skickliga - mäklare i sitt stall, de har större kanaler för marknadsföring och de har bredare kontaktnät. Väljer du en mäklare i Stockholm från någon av de större drakarna så ger du dig bättre odds att nå det pris du vill.

Renovera och sälj med högre pris

Din egen ansträngning då? Frågar du en mäklare om vad som är väsentligt för att sälja din bostad så kommer svaret att vara: få den att sticka t från mängden och den stora massan.

Dagligen så kommer det hela tiden ut nya objekt på Hemnet; i varenda del av Stockholm och där objekten i fråga är av varierande storlekar. Lägger du ut din bostad - vilket du ska - så kommer den att få sin stund i rampljuset, men det handlar inte om någon längre tid. I och med att det kommer nya objekt så kommer din bostad att tryckas längre och längre ner på listorna.

Där finns en risk i att för få, så att säga, har hajat till. Det kommer de att göra om du väljer att ta en investering innan - en investering som innebär en renovering. Om din bostad är att anse som okej så kommer den inte att dra tills ig något större intresse. Kommer den med den där wow-känslan däremot - ja, då kommer också folk att komma till visningen, budgivning kommer att ske och priset du vill nå kommer säkerligen att betalas.

Anlita fackmän och använd rot-avdraget

En renovering inför en försäljning ska alltid ske av fackmän. Försök inte att genomföra en badrums- eller en köksrenovering på egen hand i syfte att tjäna pengar. Du kommer ändå att komma ganska billigt undan. Dels har du rot-avdraget som ger dig en möjlighet att dra av 30% av den totala arbetskostnaden.

Dels så har du även en möjlighet att dra av en del av det för Rot överstigande beloppet som en förbättringskostnad. Hur du gör detta kan du ta hjälp av din mäklare med. Tänk även på att du genom att anlita fackmän minimerar risken att hamna i framtida tvist gällande dolda fel.

Din mäklare spär på intresset

Renoveringen kommer att skapa ett intresse hos spekulanterna. Ett lika stort jobb ligger dock på mäklarens bord. Genom säljande texter, genom att ta professionella foton och genom att erbjuda dig professionell hjälp med stylingen så kommer just ditt objekt att sticka ut och bli hetare än de andra.

Det går att sälja med vinst även i dagens Stockholm. Skillnaden ligger i att det krävs en ansträngning - både från din och mäklarens sida. Med gemensamma krafter så når ni målen.

Varför inte gjuta egna plattor till din terass?

15 maj 2018

Betong är ett material som inte måste begränsas till flervåningshus och skyskrapor. Du kan med fördel använda betong hemma i din trädgård, om du så önskar. Då kan du till exempel gjuta betongen i formar och göra dina egna stenplattor. Har du bara tålamod nog, kan du anlägga din egen terass med dina egna plattor av betong. Håller du rätt temperatur och häller på vatten tills du är klar med formen får du betongplattor som håller för lång tid framåt.

Välj passande gjutformar

Egentligen kan du välja vilken form du vill, bara du hittar en form som är stor nog. Ytan ska helst vara stor som möjligt samtidigt som den inte är för djup. Säg att du hittar en form som är 50x50 centimeter och endast 5 centimeter djup. Då har du den perfekta formen för egna plattor till din trädgård. Säg att du vill göra en terass med 5x5 kvadratmeter, då behöver du 20 plattor som du gjuter själv. Det kan vara lagom för ett första försök. Du kanske får räkna med att du inte lyckas med en och annan. Att gjuta 20 plattor är ganska många, så förbered dig på några helgers arbete framför dig.

Så gjuter du dina egna terassplattor

Du behöver tio formar som du gjuter i två omgångar och cement och betong. Den kan du köpa i vilken bygghandel som helst. 

1. Blanda betongen enligt anvisningen på förpackningen. Gör detta utomhus och använd munskydd så du inte får damm i näsa och mun. När massan känns som en trög gröt är den lagom lös.

2. Häll sedan betongen i formarna. Slå formen mot ett hårt underlag så att luftbubblorna flyter upp till ytan. När betongen har stelnat kan du försiktigt trycka ner vackra stenar, snäckor eller något valfritt i formen för ett personligt utseende.

3. När plattorna har fått det rätta utseendet låter du betongen härda under plast i 1, 2 dygn, under skugga, inte i solen för då går härdningen för snabbt. Små härdningar går snabbare än stora formar. Spraya då och då med vetten på betongen, så att inte härdningen går för snabbt.

4. När du ser att betongen har stelnat kan du sedan knacka försiktigt på betongen så den kommer ur sin form. Lägg något mjuk på ett underlag så att betongen kan glida på det mjuka underlaget, så den inte spricker.

5. Slipa till plattorna så att de inte är så kantiga och hårda. Du kan ta vanligt sandpapper. Du kan fortfarande med fördel hålla betongen fuktig ännu några dygn. Måla dem om du så önskar.

6. När du väl har dina plattor i den mängd och form som du önskar, gräver du ut platsen för terassen och täcker med en markduk, fyller på med sand och makadam och sedan är det bara att lägga plattorna så tätt du bara kan och borstar så att sanden fördelar sig jämnt över hela terassen.

Här kan du läsa mer om ett företag som kan gjuta mer än terassplattor, som till exempel husgrunder och husstommar.

Låt en elektriker dra elen

25 apr 2018

Det kan vara frestande att spara några kronor vid en renovering och göra saker på egen hand - trots att man kanske saknar den nödvändiga kunskapen. Mycket går faktiskt att läsa sig till och i många fall så handlar det om en utmaning som - faktiskt - kan bli bra i slutändan. Att göra ett jobb på egen hand behöver inte bli dåligt på något sätt. Det kommer förmodligen att bli sämre än om man tagit hjälp av en yrkesman, men för den sakens skull då behöver det man själv gjort inte vara funktionellt.

Dock så bör man alltid ställa sig några frågor innan man sätter igång. Kan jag göra detta, vilka kan de eventuella konsekvenserna bli om jag gör fel och - den viktigaste frågan - f å r jag göra projektet på egen hand eller måste jag ta hjälp? Två saker - projekt - kommer direkt upp i våra huvuden då vi ser dessa frågor. Vatten och elektricitet. Vi förklarar hur vi tänker genom att sätta dessa båda saker i varsin punkt.

  • Vatten: Sverige är ett land som gått från att vara relativt förskonade från vattenskador till att bli väldigt hårt drabbat. Man räknar de årliga kostnaderna till hisnande 5 miljarder kronor för att korrigera olika typer av vattenskador. Vårt klimat är en stor förklaring som i kombination med bristande underhåll från hus- och fastighetsägares sida. Plötsliga väderomslag kan få rör- och ledningar att frysa och tina inom loppet av några dygn; det i sin tur kan komma att få stammarna att spricka och gå sönder. Den andra anledningen handlar just om renoveringar och där kan man påverka mer som privatperson. Att ta hjälp av en rörmokare om vatten ska dras eller om man ska genomföra någon typ av installation - av exempelvis en diskmaskin - gör att man, så att säga, lever lite säkrare. Även sett till framtiden då man kan sälja sin bostad utan att riskera att dras in i tvist gällande dolda fel.
  • Elektriker Till skillnad mot vatten och en rörmokare så får man som privatperson inte utföra olika elinstallationer på egen hand. Där måste man anlita en behörig elektriker. Det finns en tydlig skillnad i konsekvenserna: vattenskador är kostsamma att ersätta. Felhantering och skador som kommer av icke-fackmannamässiga elarbeten kan vara livsfarliga. Kort sagt: du kan dö om du hanterar el på ett felaktigt sätt och det jobb du gjort kan komma att starta en eldsvåda i framtiden. Det är också det som gör att en behörig elektriker måste anlitas - även vid de mindre jobben. Visst, det kan kanske vara frestande att sätta in spotlights i taket till den nyrenoverade hallen till villan i Stockholm - men vad händer om du sätter en sådan i en regel? Ta inga risker: anlita alltid en elektriker.

← Äldre inlägg